Uniunea Europeana

Titlul Articolului Data Publicării
National consultant(s) for the elaboration of amendments to the legal framework on social entrepreneurship in Moldova 23/07/2020
UE-GIZ // Programul de Granturi Locale RDNord – Lista finaliștilor 21/07/2020
People in Need is launching a call for proposal within Covid Solidarity CSO Support Programme 17/07/2020
Clientelismul politic influențează grav gestionarea banilor publici la nivel local 17/07/2020
Instruire on-line axată pe procesele bugetare, desfășurată pentru comunitatea din Chetrosu, Anenii Noi, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” 16/07/2020
Rezultatele privind selectarea inițiativelor civice vor fi anunțate mai târziu 16/07/2020
IREX Europe объявляет конкурс заявок для чрезвычайной поддержки для организаций гражданского общества и независимых СМИ (КОВИД-19) 13/07/2020
IREX Europe anunță apel de depunere a cererilor în vederea obținerii suportului de urgență pentru organizațiile societății civile și mass-media independentă (COVID-19) 13/07/2020
Evaluation of the Project “Local civil society contributes to economic and social development of the country” 13/07/2020
Selectarea a 15 tineri în cadrul proiectului ,,Democrația la ea acasă" 12/07/2020
Direcțiile prioritare, constrângerile și oportunitățile unei noi Strategii pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției a Republicii Moldova 08/07/2020
AO ”Social Asist” solicită oferte de preț pentru achiziționarea tehnicii de calcul 29/06/2020
Assistant of the EU High Level Adviser on Customs and Tax Policy (Domestic Revenue Mobilisation) 26/06/2020
IREX Europe is looking for a Project Manager Consultant 25/06/2020
Asociația Promo-LEX atrage atenția asupra riscului de nerealizare în termen și pe deplin a Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 24/06/2020
IREX Europe anunță concurs de selecție a unui consultant / unei consultante în domeniul Mass-media și campanii 19/06/2020
Termen Extins | Asociația Promo-LEX selectează un expert/grup de experți pentru elaborarea unui raport retrospectiv de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice realizate de către MAI și IGP în perioada 2016 – 2020 19/06/2020
Project Officer/Business Development, EU4Moldova: Focal Regions Programme, UNDP Moldova 18/06/2020
Project Officer/Investment Attraction, EU4Moldova: Focal Regions Programme, UNDP Moldova 18/06/2020
Termen extins! Keystone Moldova anunță concurs național de selectare și contractare a serviciilor de consultanță 16/06/2020
IREX Europe объявляет конкурс заявок для реализации общественных и адвокационных кампаний 15/06/2020
IREX Europe anunță apel de depunere a cererilor în vederea obținerii granturilor pentru implementarea campaniilor și acțiunilor de advocacy 15/06/2020
„Implicarea tinerilor este un element important al bunei guvernări”: mesajul-cheie al instruirii on-line, desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” 15/06/2020
„În inima procesului decizional trebuie să se afle cetățenii”: mesajul-cheie al instruirii on-line axată pe abilitarea administrațiilor publice locale din Anenii Noi, Călărași și Strășeni pentru asigurarea accesului la informație și transparenței proceselor decizionale la nivel local 11/06/2020
Oportunitate pentru inițiative civice sau mișcări sociale / Интересная возможность для гражданских инициатив или социальных движений 11/06/2020
IREX Europe объявляет конкурс заявок для реализации местных мероприятий и деятельности 10/06/2020
IREX Europe anunță apel de depunere a cererilor în vederea obținerii granturilor mici pentru implementarea evenimentelor și activităților la nivel local 10/06/2020
Asociația Promo-LEX selectează un expert/grup de experți pentru elaborarea unui raport retrospectiv de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice realizate de către MAI și IGP în perioada 2016 - 2020 04/06/2020
Keystone Moldova anunță concurs național de selectare și contractare a serviciilor de consultanță 29/05/2020
Конкурс по отбору компании для оказания услуг по разработке бренда и бренбука проекта 28/05/2020
Abilitarea administrațiilor publice locale din Anenii Noi, Călărași și Strășeni pentru aplicarea legislației privind accesul la informație și transparența proceselor decizionale la nivel local – instruire on-line 27/05/2020
National Coordinator/EU4Climate Project, UNDP Moldova (part-time: 90%) 22/05/2020
Academia Liderului Comunitar a dat startul instruirilor 21/05/2020
Concurs de Granturi pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării la nivel local sau regional a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta 15/05/2020
Selecție de oferte pentru realizarea unui instrument de notificare (aplicație mobilă) 12/05/2020
Duble standarde privind libertatea întrunirilor pe timp de stare de urgență 12/05/2020
Конкурс заявок в рамках Фонда Пилотных Инициатив LEADER-EC, 2020 г 11/05/2020
Apel de propuneri în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE 2020 11/05/2020
Fundatia Est-Europeana anunță concurs pentru selectarea unei companii care va elabora și implementa strategia de comunicare pentru proiectul ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării" 08/05/2020
Cerere de oferte - Procurarea unui automobil (second-hand) 05 Маi 2020 000 06/05/2020
Criza COVID-19: Cum ajută Uniunea Europeană Republica Moldova? 05/05/2020
Конкурс по отбору компании для оказания услуг по разработке брэндбука проекта 04/05/2020
Total Quality Management – aspect important al avantajului competitiv în perioada post-criză 03/05/2020
Uniunea Europeană a adus mai aproape produsele bio locuitorilor din Ialoveni 01/05/2020
Cea de-a doua masă rotundă on-line axată pe dezvoltarea capacităților comunităților și parteneriatelor comunitare pentru prevenția pandemiei, desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” 29/04/2020
Конкурс заявок в рамках программы по наращиванию потенциала ОГО 27/04/2020
Apel pentru aplicanți în cadrul programului de dezvoltare a capacităților OSC-urilor 27/04/2020
Masă rotundă on-line axată pe dezvoltarea capacităților comunităților de prevenție a pandemiei, desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” 22/04/2020
Granturi mici pentru activiste sau ONG-uri care lucrează în domeniul drepturilor femeilor sau drepturilor LGBTQI + 22/04/2020
Communication Expert Project “Moldova against All Discrimination” extension of the application deadline , 13.05.20 22/04/2020

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet