Termen Extins: CNPAC anunță cerere de oferte pentru producție videoLocul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului: prestări servicii

Candidați eligibili: companii media, asociații obștești, studiouri și ateliere media (persoane juridice), care dispun de experiență, echipament și infrastructură necesară pentru producerea materialelor video.

Termen limită de prezentare a ofertelor: 21 ianuarie 2022, ora 18:00

Perioada de prestare a serviciilor: ianuarie 2022 – februarie 2022

Termen de livrarea a produselor: 31 martie 2022  

1.Context

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală care are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

În perioada septembrie 2021 – mai 2022,CNPAC, cu suportul financiar al UNICEF Moldova, implementează proiectul „Sprijin pentru asistența integrată a copiilor martori și victime ale infracțiunilor din Republica Moldova”. În cadrul proiectului urmează a fi dezvoltate mai multe module de instruire la distanță. Conținuturile vor fi digitalizate și urmează a fi interactive, dinamice, combinând animația, sunetul și filmul video.

Astfel, pentru asigurarea acestui nivel de interactivitate, urmează a fi create și integrate în cursurile de instruire la distanță:  3 tutoriale  video; 1 vlog; 1 interviu; 3 animații simple (de tip Whiteboard  sau 2D). 

2.Obiectivul activității

Activitatea presupune selectarea prestatorului pentru elaborarea produsele media indicate supra.

3.Descrierea sarcinilor

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

 1. Prezentarea și coordonarea cu echipa CNPAC a scenariilor de reprezentare video/grafică pentru fiecare produs media indicat supra în baza ideilor formulate de către echipa CNPAC. Prezentarea, în scris, a cel puțin 2 concepte diferite de reprezentare video/grafică a scenariului pentru fiecare produs solicitat.
 2. Realizarea produselor media indicate (filmare, montaj, editare, sonorizare), după scenariul aprobat de CNPAC și, la solicitare, efectuarea modificărilor sugerate.
 3. Adaptarea materialelor video pentru formatele compatibile de a fi integrate în cursurile de instruire la distanță.
 4. Participarea la ședințele de coordonare a conceptelor propuse. Adaptarea și prezentarea conceptului definitivat
 5. Predarea materialelor media către echipa CNPAC.

4.Termeni de realizare și livrabile

Serviciile urmează a fi prestate în perioada ianuarie 2022 – martie 2022.

Produse finale: 3 tutoriale  video; 1 vlog; 1 interviu; 3 animații simple (de tip Whiteboard sau 2D).

Nr. 

Sarcini/etape 

Livrabile 

Termeni 

Elaborarea conceptului tehnic și grafic al scenariilor pentru tutorialele video

Draft scenarii prezentate

27 ianuarie 2022

2

Filmarea și editarea tutorialelor video în baza conceptelor aprobate

Tutoriale realizate și livrate

1 februarie 2022

3

Elaborarea conceptului tehnic și grafic al scenariului pentru vlog

Draft scenariu prezentat

7 februarie 2022

4

Filmarea și editarea vlogului

Vlog realizat și livrat

21 februarie 2022

5

Elaborarea conceptului tehnic și grafic pentru realizarea interviului

Draft scenariu prezentat

7 martie 2022

6

Filmarea și editarea interviului

Interviu realizat și livrat

21 martie 2022

7

Elaborarea conceptului tehnic și grafic al scenariilor pentru realizarea animațiilor

Draft scenarii prezentate

14 martie 2022

8

Elaborarea animațiilor

Animații realizate și livrate

31 martie 2022

 1. Calificare, experiență
 • experiență dovedită de lucru pe piața elaborării produselor media;
 • experiența demonstrată în dezvoltarea/realizarea sarcinilor similare;
 • capacități tehnice pentru a asigura o implementare bună și rezultate de calitate înaltă.
 1. Cerințe față de ofertă

Oferta va conține următoarele:

 1. Profilul companiei/CV-ul expertului, inclusiv date despre companie/expert: denumire, adresa poștală, telefoane de contact, adrese electronice, persoanele de contact;
 2. Copia actelor de înregistrare a persoanei juridice în RM;
 3. Exemple de lucrări de complexitate similară realizate de ofertant (minim 2 exemple);
 4. În cazul în care se aplică în echipă, se prezintă CV-urile fiecărui membru și a rolul fiecăruia în cadrul echipei. CV-ul specialistului/angajaților companiei urmează să conțină specificarea competențelor relevante pentru implicare în realizarea acestei activități;
 5. Plan de acțiuni cu descrierea etapelor prestării serviciilor și a produselor care vor fi livrate în cadrul fiecărei etape;
 6. Oferta financiară va include prețul, fie per minut pentru fiecare tip de produs media descris mai sus, or prețul per fiecare produs media descris smai sus, la alegerea ofertantului.
 1. Criterii de evaluare
 • Experiența demonstrată în baza actelor depuse (20 de puncte);
 • Calitatea ofertei tehnice și descrierea clară a planului de acțiuni (50 de puncte);
 • Oferta financiară (30 de puncte);
 • Punctajul evaluării este de maximum 100 de puncte ce reprezintă o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maxim 70 de puncte) și oferta financiară (maximum 30 de puncte).
 1. Modul de prezentare a dosarului

Ofertele trebuie să fie datate, semnate și ștampilate de compania ofertantă și expediate prin e-mail la cbagrin@cnpac.md, cu atașarea setului de documente indicate, indicându-se în titlul mesajului: Dezvoltare produse media

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 21 ianuarie 2022.

Ofertele întârziate vor fi respinse. Doar compania selectată va fi notificată.

Persoană de contact: Carolina Bagrin, 078805031

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de selectare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de selectare.