Termen Extins: Cerere de oferte pentru achiziționare mobilierLocul: Chișinău, Republica Moldova

Termen limită de prezentare a ofertelor: 21 ianuarie 2022, ora 18:00

Termen de livrare: 21 februarie 2022

* pentru mobilierul la comandă termenul de livrare va fi o lună după încheierea contractului

CONTEXT

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, care activează începând cu 1997 și are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

În perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2023, CNPAC, implementează proiectul întitulat Consolidarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime și martori ai infracțiunilor Nord – Servicii sociale integrate „sub un singur acoperiș”, finanțat din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis”.

În conformitate cu Standardele minime de calitate pentru serviciile de tip Barnahus, aprobate prin Hotărârea Guvernul nr. 708/2019, fiecare Centru regional urmează a fi amenajat și dotat cu echipament și mobilier corespunzător, astfel încât să contribuie la funcționalitatea Centrului și acordarea serviciilor de asistență specializată copiilor într-un mediu sigur, intim și prietenos. În acest context, pentru asigurarea funcționalității primului Centru de tip Barnahus care se va deschide la Bălți, CNPAC anunță concurs pentru procurarea mobilierului/articolelor de mobilier, conform listei și specificațiilor anexate. Procurarea este defalcată pe loturi, după cum urmează:

Ø Lot nr. 1 - Fotolii (a se vedea descrierea și specificațiile articolelor, Anexa nr. 1, aici);

Ø Lot nr. 2 – Mobilă tapițată (a se vedea descrierea și specificațiile articolelor,  Anexa nr. 2,aici);

Ø Lot nr. 3 – Set Bucătărie (a se vedea descrierea și specificațiile articolelor, Anexa nr. 3, aici);

Ø Lot nr. 4 – Mobilier comandă (a se vedea descrierea și specificațiile articolelor, Anexa nr. 4, aici).

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

  • Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, specializată în fabricarea și/sau comercializarea mobilei/articolelor de mobilier cu o experiență în domeniu de minim 3 ani.

CONȚINUTUL OFERTEI:

  • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Certificatul calității și de origine a materialelor și accesoriilor oferite (unde e aplicabil);
  • Autorizarea producătorului de a vinde produsele (în caz că furnizorul nu este și producător);
  • Oferta financiară, prezentată în MDL, la cota de TVA 0;
  • Termenele estimate de și livrare, după caz producție și instalare în mun. Bălți;
  • Termenul de valabilitate a ofertei să fie minim 30 zile;
  • Descrierea ofertei tehnice inclusiv designul produsului ofertat conform formularului de oferta (Anexa nr. 5); A se ține cont că pentru confecționarea mobilierului la comandă se va folosi o gamă cromatică variată de culori, care va fi coordonată cu CNPAC.   

CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR:

Vor fi examinate doar ofertele complete care vor face o descriere a tuturor specificațiilor solicitate a fiecărui produs. Dacă produsul ofertat corespunde specificațiilor minime se va analiza oferta financiară.

Criteriul de atribuire va constitui cea mai ieftină ofertă care corespunde specificațiilor solicitate.

CNPAC își rezervă dreptul de a lua decizii pentru fiecare lot în parte.

INSTRUCȚIUNI DE PARTICIPARE:

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de reprezentatul companiei cu drept de semnătură. Oferta poate fi expediată prin e-mail la cbagrin@cnpac.md, cu mențiunea „Mobilier pentru Barnahus” până pe 21 ianuarie 2022, ora 18:00. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 078805031 sau la adresa de e-mail indicată.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor de formă a ofertei, va fi depusă peste termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

Despre rezultatele concursului va fi notificată formal doar compania ofertantă câștigătoare.

Note:

În caz de necesitate, în procesul de pregătire a ofertei sau elaborare a schiței mobilierului, ofertantul se poate deplasa la Centru pentru măsurări și pentru a putea prezenta o ofertă financiară cât mai complexă și avantajoasă.

Înainte de a semna contractul de furnizare a bunurilor cu ofertantul preselectat, CNPAC va solicita schița mobilierului propus (în cazul în care acesta nu a prezentat această schiță ca parte a ofertei) pentru a se asigura că mobilierul corespunde specificațiilor și necesităților enunțate în Termenii de referință și este în conformitate cu oferta prezentată. CNPAC își rezervă dreptul să realizeze achiziția în limita bugetului disponibil. Schița mobilierului și oferta finală aprobată va fi parte integrantă a contractului.

ANEXE

Anexa nr. 1 Specificațiile articolelor de fotolii
Anexa nr. 2 Specificațiile articolelor tapițate
Anexa nr. 3 Specificațiile setului de bucătărie
Anexa nr. 4 Specificațiile articolelor de mobilier la comandă