Termen extins: People in Need Moldova – Apel de propuneri de proiecte: Campanie de advocacy și informare privind îndatorarea energetică a gospodăriilor vulnerabile din MoldovaInformații generale

Despre implementator:

People in Need (PIN) este o organizație neguvernamentală cehă care oferă ajutor de urgență și asistență pentru dezvoltare, lucrând în același timp pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de ajutorare și dezvoltare din Europa și a administrat proiecte în 37 de țări în ultimii 30 de ani. People in Need activează în Moldova din 2003, implementând proiecte în următoarele sectoare: trai și mediu durabil; incluziune și protecție socială; buna guvernare și drepturile omului.

Despre proiect:

Acțiunea este menită să limiteze impactul socio-economic negativ al actualei crize energetice asupra gospodăriilor vulnerabile din Republica Moldova, împiedicând astfel deteriorarea crizei socio-economice care ar putea duce la tulburări sociale masive. Obiectivul principal al acțiunii este menținerea stabilității Republicii Moldova. Aceasta acțiune contribuie la politica externă a Comisiei Europene și este aliniată la obiectivele instrumentului de politici externe (IcSP) în domeniile răspunsului la crize, prevenirii conflictelor și pregătirii pentru crize. În cele din urmă, acțiunea consolidează rolul societății civile ca piloni activi ai democrației, ai consolidării comunității și ai dialogului politic.

Proiectul își propune să își atingă obiectivul general prin următoarele trei rezultate:

Rezultat 1       Acțiunea va oferi gospodăriilor vulnerabile acces direct la asistență în numerar multifuncțională (MPCA) și asistență în natură pentru încălzire pentru a acoperi nevoile populațiilor țintă.

Rezultat 2       Populația vulnerabilă va avea acces la servicii sociale îmbunătățite, cum ar fi accesul la hrană, transport, asistență juridică, consiliere privind îndatorarea populației etc. pentru a răspunde unei game largi de nevoi.

Rezultat 3       Se va realiza un studiu amplu privind îndatorarea gospodăriilor legată de energie, alături de acțiuni de informare specifice.                                                               

Scopul prezentei cereri de propuneri de proiecte:

Prin intermediul acestei acțiuni vor fi promovate activități de advocacy în vederea reducerii nivelului de îndatorare și a eficienței energetice a gospodăriilor vulnerabile din Moldova.

Apelul se adresează organizațiilor experimentate ale societății civile (OSC) sau grupurilor de experți care sunt angajate în analiza politicilor și în dialogul privind problemele privind îndatorarea legată de energie la nivel local și național.  

Se va acorda prioritate organizațiilor care au experiență anterioară în desfășurarea unor activități similare și care au un nivel crescut de vizibilitate și de implicare în comunitate. Activitățile ar trebui să înceapă imediat după încheierea contractului, pentru a asigura acoperirea proiectului în timp util.

Activitățile se pot focusa, dar nu se vor limita la următoarele:

 • Sensibilizarea cu privire la oportunitățile și beneficiile eficienței energetice, mobilizarea comunităților din întreaga țară pentru acțiuni de utilizare eficientă a energiei și a materialelor de încălzire.
 • Analiza politicilor și pregătirea recomandărilor pentru actorii de stat privind îndatorarea legată de energie și sistemul de compensare pentru creșterea eficienței energetice.
 • Organizarea de activități/acțiuni de vizibilitate și de sensibilizare cu privire la programele de stat privind îndatorarea populației și la mecanismele de compensare disponibile pentru creșterea prețurilor la gaze, energie electrică și materiale de încălzire.
 • Creșterea gradului de conștientizare despre cele mai frecvente tipuri de datorii, a riscurilor și condițiilor de accesare a creditelor de la instituțiile bancare și non-bancare din Republica Moldova.

Pe lângă grantul acordat, organizația selectată va beneficia și de sprijin pentru consolidarea rezistenței organizaționale și financiare. Toți beneficiarii vor beneficia de o formare online obligatorie privind gestionarea financiară și de raportare a granturilor, precum și de o formare privind monitorizarea proiectelor. La cerere, se poate oferi o consolidare suplimentară a capacităților.

Condițiile de acordare a grantului:

 • Valoarea maximă a grantului va fi de 60.000 EUR
 • Solicitanții își vor prezenta propunerea prin completarea formularului de aplicare atașat mai jos
 • Solicitanții trebuie să prezinte certificatul de înregistrare
 • Finanțarea va fi utilizată pentru a sensibiliza publicul larg, cu o durată de implementare de până la 4 luni
 • Bugetul trebuie să fie în concordanță cu activitățile descrise în formularul de aplicare.

Costuri eligibile:

 • Salarii
 • Servicii de transport
 • Achiziționarea/închirierea de echipamente (noi și/sau folosite)
 • Cheltuieli administrative, inclusiv chiria biroului, facturi, abonamente telefonice etc.
 • Campanii de vizibilitate, comunicare și informare
 • Comisioane bancare.

Criterii de evaluare:

Propunerile vor fi evaluate în funcție de criteriile ilustrate mai jos:

Criterii

Întrebări/Note

Max. Puncte

 

Acoperirea proiectului

Numărul preconizat de participanți/grupuri-țintă la care s-a ajuns prin activitate

20

 

Implicarea și diversificarea părților interesate

Numărul de persoane din diferite părți interesate, inclusiv autorități locale, implicate în proiect

20

 

Alocarea fondurilor

Buget cuprinzător, bine echilibrat, realist, consecvent, eficient din punct de vedere al costurilor

            10

 

Domeniul de aplicare al proiectului

Alinierea cu obiectivele acțiunii și ale schemelor FSTP

           15

Relevanța activității

Relevanța activității pentru comunitățile locale mmunități

           15

Sensibilitatea la dimensiunea de gen

integrarea dimensiunii de gen și capacitatea de a ajunge la grupurile vulnerabile (femei, persoane în vârstă, persoane cu handicap etc.) și de a le include în activitățile propuse.

10

 

Impactul asupra mediului

CO2, deșeuri, reciclare etc.

5

 

Vizibilitatea UE

Activități de sensibilizare prevăzute

5

 

Total

100

 

Cerințe:

 • Înregistrat oficial ca ONG în Republica Moldova
 • Să fie stabilit în Republica Moldova
 • Să fie direct responsabil pentru pregătirea și gestionarea acțiunii, fără a acționa ca intermediar
 • Experiență relevantă în furnizarea de activități de advocacy și de sensibilizare
 • Dovada demonstrată a gestionării unor fonduri cu un buget de dimensiuni similare
 • Fără antecedente de activități ilegale și neetice (corupție, fraudă)
 • Fără afiliere la vreun partid politic.

Notă: Potențialii solicitanți nu pot participa la cererile de propuneri de proiecte sau nu pot primi subvenții dacă se află în oricare dintre situațiile enumerate în secțiunea 2.3.3 din PRAG pentru procedurile de contractare pentru acțiunile externe ale UE.

Rolurile și funcțiile OSC:

Se așteaptă ca OSC să:

 • Participe la o sesiune de formare obligatorie care acoperă mai multe subiecte de bază în faza de inițiere a proiectului, inclusiv:
  • Politicile PIN – Formarea și semnarea Codului de conduită PIN, a Politicilor PSEA și de protecție a copilului
  • Gestionarea sub-granturilor – gestionarea financiară și administrativă a sub-granturilor, proceduri de raportare financiară și narativă, regulamente CE, etc.
  • Monitorizare și evaluare – Mecanismul de reacție al comunității (Community Feedback Response Mechanism - CFRM), instrumente funcționale, instrumente utile și bune practici;
 • Participe activ la implementarea activităților relevante ale proiectului și să colaboreze pentru a asigura realizarea obiectivului general al proiectului
 • Coopereze îndeaproape cu implementatorul (PIN) și să participe la sesiunile de întâlniri necesare
 • Prezinte la timp raportul intermediar și raportul final către implementator.

Procesul de aplicare:

Aplicațiile pot fi depuse în limbile română, engleză și rusă.

Aplicația trebuie să fie semnată de conducătorul organizației solicitante, scanată (și în format editabil), expediată în format electronic la următoarea adresă de e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.net, specificând în subiect: Ref. Raspuns la criza energetica - Campanie de advocacy.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 17/10/2022, ora 11:00.

Logo UE si PIN Rom