Termen extins: Apel pentru participare, destinat organizațiilor societății civile din raioanele Cahul, Comrat, Glodeni, Fălești și RâșcaniApel pentru participare

Dacă reprezentați:

 • Organizație a societății civile, și/sau grup de inițiativă civică, grup de acțiune locală informal din raioanele țintă ale proiectului: Cahul, Comrat, Glodeni, Fălești și Râșcani;
 • Sunteți doritori de a participa, monitoriza și de a pleda pentru o mai mare responsabilitate publică și de a participa la dialogul politic cu autoritățile publice locale (APL);
 • Aveți drept scop sporirea culturii politice și civice a cetățenilor/organizațiilor și să promovați buna guvernare prin cooperarea cu APL, care împreună modelează și îmbunătățesc viața comunităților lor;
 • Doriți și atrageți atenția asupra problemelor importante, care ar putea fi soluționate prin concursul comun al APL și societății civile;
 • Doriți să consolidați abilitățile și competențele practice în domeniile responsabilității sociale, în procesele de formulare a bugetului local și dialogului politic;
 • Doriți să promovați o mai mare responsabilitate a administrației publice prin implicarea activă în elaborarea politicilor, promovarea și monitorizarea administrării publice;
 • Sunteți interesați să faceți un schimb de experiență, învățare reciprocă și creare de rețele (networking);
 • Sunteți gata să investiți timp și energie în procesul participativ de luare a deciziilor, atunci

Noi suntem în căutarea Dvs!

Cine suntem?

„EU4Accountability – Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova” este un proiect implementat de către un consorțiu format din trei organizații:

 • Parteneriatul European pentru Democrație (European Partnership for Democracy – EPD),
 • organizația neguvernamentală cehă People in Need,
 • Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA),

 și finanțat de Uniunea Europeană.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți responsabilitatea socială a autorităților publice locale și centrale ale Republicii Moldova prin consolidarea capacității organizațiilor societății civile locale (OSC) de a participa, de a monitoriza și a pleda pentru o mai mare responsabilitate socială și de a participa la dialogul politic cu autoritățile publice locale (APL).

În cadrul programului nostru, veți avea ocazia să:

 • luați parte la o analiză participativă a necesităților de dezvoltare și capacitare a organizației/grupului de inițiativă;
 • consolidați abilitățile legate de dezvoltarea organizațională precum strângerea de fonduri, managementul ciclului de proiect, managementul financiar, activități de monitorizare și evaluare, cât și în domenii specifice cum ar fi (i) Mecanisme de responsabilizare socială și bugetare participativă, (ii) Metodologia de gestionare a ciclului de proiecte și dezvoltare a politicilor, (iii) Comunicarea și promovarea politicilor;
 • obțineți acces la oportunități de finanțare pentru implementarea strategiei de dezvoltare și pentru scopurile organizației voastre;
 • stabiliți și să dezvoltați conexiuni cu APL și să participați activ la soluționarea problemelor comunitare;
 • deveniți actori activi ai guvernanței la nivel local și național prin consolidarea unor procese bugetare incluzive și eficace;
 • obțineți acces la oportunități de finanțare pentru monitorizarea politicilor publice și implicarea în dezvoltarea politicilor (participanții care trec cu succes prima etapă a programului vor putea solicita până la 30 000 EUR finanțare pentru planurile strategice ale organizației și monitorizarea politicilor publice);
 • vă implicați în dialogul despre politici la nivel local și național;
 • faceți schimb de experiență cu colegii și alte organizații din Republica Moldova;
 • obțineți acces la oportunități de finanțare pentru schimburi de experiență și promovarea bunelor practici (participanții care trec cu succes prima etapă a programului vor putea solicita până la 20 000 EUR finanțare pentru activități de schimb de experiență și promovare a bunelor practici).

Organizația People in Need și-a început activitatea în 1992 ca o inițiativă a unui grup de corespondenți de război cehi, care și-au dorit, pe lângă activitatea lor de informare despre conflicte și crize din întreaga lume, să ofere ajutor celor care aveau nevoie. Co-fondatorul și actualul nostru director, Simon Panek, a fost un student activist în timpul Revoluției de catifea, iar impulsul energiei creative, mobilizarea civică și responsabilitatea socială din acea perioadă au fost forța motrice pentru ceea ce suntem astăzi. Iată de ce suntem atrași de actori civici care gândesc la fel și care sunt dedicați să-și dezvolte comunitățile și să schimbe spre bine lumea din jurul lor.

Mai multe detalii despre cei care se vor implica

Ne propunem să selectăm 7 ONG-uri în fiecare din raioanele țintă ale proiectului: Cahul, Comrat, Glodeni, Fălești și Râșcani.

Participanții pot fi activi în domeniile specificate, sau au intenția de a fi implicați în:

 • participarea comunitară în luarea deciziilor
 • incluziunea socială, drepturile persoanelor marginalizate
 • oferirea serviciilor de ajutor și susținere a refugiaților din Ucraina
 • calitatea serviciilor publice
 • dezvoltare comunitară
 • spații publice
 • politici sociale
 • schimbări climatice și de mediu
 • alte subiecte sociale/civice.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: 

Criterii de selectare

Ponderea  (%) 

Exemple de acțiuni civice sau comunitare anterioare implementate în colaborare cu APL

Criteriu de calificare – da/nu

Interes pentru cooperarea cu APL și participare în comun la stabilirea direcțiilor de dezvoltare și un nivel de înțelegere a necesității de a lucra în comun cu APL pentru schimbare

Criteriu de calificare – da/nu

Parteneriate stabilite cu APL

10

Experiență în promovarea transparenței și guvernării participative

20

Competențe în responsabilizare socială și bugetare participativă

20

Disponibilitatea de a investi timp și energie semnificativă în dezvoltarea organizației și comunității pentru următoarele 24 de luni

10

  Viziune de dezvoltare a organizației și comunității

10 

Abilitatea de a evalua propriile puncte slabe și motivația de a îmbunătăți și de a dezvolta capacitățile

10

Expertiză într-un domeniu de activitate

20

 

Principalele etape

 • Sesiuni informative în raioanele țintă. Vor fi organizate în perioada 02 - 06.05.2022, în format online. Toți cei interesați să participe sau care au întrebări suplimentare sunt rugați să se înregistreze prin e-mail la natalia.hadei@peopleinneed.net, pentru a putea primi link-ul pentru sesiune;
 • Interviuri cu organizațiile/grupurile de inițiativă preselectate;
 • Selectarea organizațiilor participante în proiect;
 • Analiza necesităților de instruire a organizațiilor selectate;
 • Instruiri pentru membrii organizațiilor selectate, adaptate la necesitățile lor de dezvoltare organizațională;
 • Instruiri pentru membrii organizațiilor selectate pe domenii tehnice, în baza priorităților strategice ale organizațiilor, cum ar fi
  • (i) Mecanisme de responsabilizare socială și bugetare participativă,
  • (ii) Metodologia de gestionare a ciclului de proiecte și dezvoltare a politicilor,
  • (iii) Comunicarea și promovarea politicilor;
 • Program de granturi pentru proiecte pe activități strategice ale organizațiilor participante în program, cât și pentru monitorizarea politicilor publice – până la 30000 Euro;
 • Program de granturi pentru proiecte pe schimburi de experiență, stabilirea rețelelor de colaborare și vizite de studiu între organizațiile participante în program – până la 20000 Euro.

Dacă doriți să participați în cadrul proiectului, vă rugăm să descărcați și să completați formularul de aplicare, care să nu depășească 3 pagini completat, și să-l expediați la adresa natalia.hadei@peopleinneed.net până la 29.05.2022!

4 logouri EPD