Termen extins: People in Need Moldova lansează un apel de propuneri de proiecte, axat pe reducerea impactului negativ al crizei energetice asupra populației vulnerabileCerere de propuneri de proiecte

Despre implementator:

People in Need (PIN) este o organizație neguvernamentală cehă care oferă ajutor de urgență și asistență pentru dezvoltare, lucrând în același timp pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de ajutorare și dezvoltare din Europa și a administrat proiecte în 37 de țări în ultimii 30 de ani. People in Need activează în Republica Moldova din anul 2003, implementând proiecte în următoarele sectoare: trai și mediu durabil; incluziune și protecție socială; buna guvernare și drepturile omului.

Despre proiect:

Acțiunea este menită să limiteze impactul socio-economic negativ al actualei crize energetice asupra gospodăriilor vulnerabile din Republica Moldova, împiedicând astfel deteriorarea situației spre o criză socio-economică ce ar putea duce la tulburări sociale masive. Obiectivul principal al acțiunii este menținerea stabilității Republicii Moldova. Această acțiune contribuie la politica externă a Comisiei Europene și este aliniată la obiectivele Instrumentului ce contribuie la stabilitate și pace (IcSP) în domeniile răspunsului la crize, prevenirii conflictelor și pregătirii pentru crize. În cele din urmă, acțiunea fortifică rolul societății civile ca pilon activ al democrației, al consolidării comunității și al dialogului privind politicile.

Proiectul își propune să își atingă obiectivul general prin următoarele trei rezultate:

Rezultat 1       Acțiunea va oferi gospodăriilor vulnerabile acces direct la asistență multifuncțională în numerar (MPCA) și asistență în natură pentru încălzire, pentru a acoperi nevoile populațiilor țintă.

Rezultat 2       Populația vulnerabilă va avea acces la servicii sociale îmbunătățite, cum ar fi accesul la hrană, transport, asistență juridică, consiliere privind îndatorarea populației etc. pentru a răspunde unei game largi de nevoi.

Rezultat 3       Se va realiza un studiu amplu privind îndatorarea gospodăriilor legată de energie, alături de acțiuni de informare specifice.                                                               

Scopul prezentei cereri de propuneri:

Acest apel se încadrează în rezultatul 2, iar prin această acțiune populația vulnerabilă va avea acces la servicii sociale îmbunătățite pentru a răspunde unei game largi de nevoi.

Prin intermediul acestei cereri de propuneri sunt prevăzuți următorii piloni cheie:

 • Acces sporit la servicii sociale pentru persoanele și gospodăriile defavorizate
 • Furnizarea imediată de servicii sociale
 • Extinderea și diversificarea serviciilor sociale pentru a ajunge la un număr mai mare de beneficiari.

Printre alte activități, formarea și instruirea pot consolida reziliența indivizilor și a gospodăriilor prin dezvoltarea capacităților de reziliență prin fortificarea de competențe tehnice și profesionale, abilități de viață, educație financiară, nutriție, conștientizare și multe altele. Activitățile se pot concentra, dar nu se limitează doar să ofere acces la:

 • alimente
 • transport
 • asistență juridică
 • formare/instruiri
 • consiliere privind îndatorarea etc.

Se va acorda prioritate organizațiilor care au experiență anterioară în realizarea unor proiecte similare și care au un nivel crescut de vizibilitate, de implicare a comunității și de sprijin din partea părților interesate locale. O scrisoare de confirmare a sprijinului din partea autorităților publice locale care să asigure sustenabilitatea serviciilor furnizate prin această acțiune va fi considerată un avantaj în procesul de selecție a propunerilor de proiecte.

Activitățile ar trebui să înceapă imediat după încheierea contractului, pentru a asigura acoperirea proiectului în timp util.

Pe lângă grantul acordat, organizația selectată va beneficia și de sprijin pentru consolidarea capacităților organizaționale și financiare. Toate organizațiile vor beneficia de o formare online obligatorie privind gestionarea financiară și de raportare a granturilor, precum și de o formare privind monitorizarea proiectelor. La cerere, se poate oferi o consolidare suplimentară a capacităților.

Condițiile de acordare a grantului:

 • Valoarea fiecărui grant va fi cuprinsă între 5.000 și 60.000 EUR pentru prestare servicii. Cu toate acestea, acolo unde este posibil, organizațiile sunt încurajate să vizeze o sumă de aproximativ 30.000 EUR. Bugetul total disponibil pentru această cerere de propuneri este de 324 000 EUR.
 • Solicitanții își vor prezenta propunerea prin completarea formularului de înscriere (disponibil la linkul de mai jos).
 • Solicitanții trebuie să prezinte formularul despre scurt istoric al organizației atașat mai jos (disponibil la linkul de mai jos).
 • Solicitanții trebuie să prezinte certificatul de înregistrare.
 • Grantul va fi utilizat pentru prestare de servicii sociale pentru publicul larg, cu o durată de implementare de până la 9 luni.
 • Bugetul trebuie să fie în concordanță cu activitățile descrise în formularul de cerere.

Costuri eligibile:

 • Salarii
 • Servicii de transport
 • Achiziționarea/închirierea de echipamente (noi și/sau folosite)
 • Cheltuieli administrative, inclusiv chiria biroului, facturi, abonamente telefonice etc.
 • Campanii de vizibilitate și comunicare
 • Comisioane bancare.

Criterii de evaluare:

Propunerile vor fi evaluate în funcție de criteriile ilustrate mai jos:

Criterii

Întrebări/Note

Max. Puncte

 

Acoperirea proiectului

Numărul preconizat de participanți/grupuri-țintă la care s-a ajuns prin activitate

15

 

Implicarea și diversificarea părților interesate

Numărul de persoane din diferite părți interesate, inclusiv autoritățile locale care asigură sustenabilitatea activităților proiectului

15

 

Alocarea fondurilor

Buget bine structurat, realist, coerent, eficient din punct de vedere al costurilor

            15

Domeniul de aplicare al proiectului

Alinierea cu obiectivele acțiunii și ale schemelor de subgrantare

            20

Relevanța activității

Relevanța activității pentru comunitățile locale

            10

Sensibilitatea la dimensiunea de gen

Integrarea dimensiunii de gen și capacitatea de a ajunge la grupurile vulnerabile (femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități etc.) și de a le include în activitățile propuse

10

 

Prevenirea COVID-19

Măsura în care este inclusă prevenirea COVID-19 și este asigurată siguranța beneficiarului final

5

 

Impactul asupra mediului

CO2, deșeuri, reciclare etc.

5

 

Vizibilitatea UE

Activități de sensibilizare prevăzute

5

 

TOTAL

100

 

 

Cerințe:

 • Înregistrat oficial ca ONG în Republica Moldova
 • Să fie stabilit în Republica Moldova
 • Să fie direct responsabil pentru pregătirea și gestionarea acțiunii, fără a acționa ca intermediar
 • Experiență relevantă în furnizarea de servicii sociale
 • Dovada demonstrată a gestionării unor fonduri cu un buget de dimensiuni similare
 • Lipsa antecedentelor de activități ilegale și neetice (corupție, fraudă)
 • Fără afiliere la vreun partid politic.

Notă: Potențialii solicitanți nu pot participa la cererile de propuneri de proiecte sau nu pot primi finanțare dacă se află în oricare dintre situațiile enumerate în secțiunea 2.3.3 din PRAG pentru procedurile de contractare pentru acțiunile externe ale UE.

Rolurile și funcțiile OSC:

Se așteaptă ca OSC să:

 • Participe la o sesiune de formare obligatorie care acoperă mai multe subiecte de bază în faza de inițiere a proiectului, inclusiv:
  • Politicile PIN – Formarea și semnarea Codului de conduită PIN, a Politicilor PSEA și de protecție a copilului
  • Managementul sub-granturilor – managementul financiar și administrativ al sub-granturilor, proceduri de raportare financiară și narativă, regulamente CE etc.
  • Monitorizare și evaluare – Mecanismul de reacție al comunității (Community Feedback and Response Mechanism – CFRM), instrumente funcționale, instrumente utile și bune practici;
 • Participe activ la implementarea activităților relevante ale proiectului și să colaboreze pentru a asigura realizarea obiectivului general al proiectului
 • Coopereze îndeaproape cu implementatorul (PIN) și să participe la sesiunile de întâlniri necesare
 • Prezinte la timp raportul intermediar și raportul final către implementator.

Procesul de aplicare:

 • Dovada eligibilității organizației sub forma unui certificat de înregistrare eliberat de Agenția de Servicii Publice;
 • Solicitantul va completa și depune formularul de cerere, bugetul și formularul de scurt istoric al organizației (disponibile la linkul de mai jos);
 • Toate aplicațiile primite vor fi evaluate pe baza criteriilor de evaluare specificate în formularul de aplicare.

Toate formularele se află aici: Aplicațiile pot fi depuse în limbile română, engleză și rusă.

Cererea trebuie să fie semnată de conducătorul organizației solicitante, scanată (și în format editabil) și trimisă în format electronic la următoarea adresă de e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.net, specificând în subiect: Ref. Răspuns la criza energetică - Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 30/05/2022.

Vă rugăm să transmiteți întrebările dumneavoastră până la data de 20 mai 2022, la adresa de e-mail indicată mai sus.

Logo UE si PIN Rom