Termen extins pentru concurs de selectare a unui/unei consultant/e pentru revizuirea și elaborarea documentelor interne privind prestarea serviciului social pentru copii și tinerii cu necesități speciale

Context:

Asociaţia Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada noiembrie 2021 – octombrie 2022 Proiectul “Servicii sociale accesibile pentru copii și tinerii cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă”, parte din proiectul ”Organizațiile Societății Civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis.

Scopul proiectului este de a spori accesul copiilor și tinerilor cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă la servicii sociale specializate de calitate.

Unul din obiectivele proiectului este capacitarea Centrului de Asistență Specializată și Plasament Temporar ”ÎNCREDERE” din orașul Ștefan Vodă pe componenta prestării serviciilor sociale specializate pentru 100 de copii și tineri cu necesități speciale.

Serviciul de consultanță are drept scop analiza pachetului de documente existent privind prestarea serviciului și ajustarea acestora conform noilor standardelor minime de calitate aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 569 din 19.11.2019 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social ”Centru de zi pentru persoane cu dizabilități” și a Standardelor minime de calitate”.

Scopul activității este de a ajusta documentele interne pentru asigurarea sustenabilității serviciilor destinate copiilor și tinerilor cu necesități speciale.

Tip contract: contract prestări servicii.

Perioada prestării serviciului: ianuarie – martie 2022, conform unui program/grafic coordonat și aprobat de către ambele părți.

Durata: 12 (doisprezece) zile de consultanță.

Documente livrabile:

  1. Planul sesiunilor/ședințelor de lucru cu Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familie Ștefan Vodă și Centrul de Asistență Specializată și Plasament Temporar ”ÎNCREDERE”;
  2. Raport privind analiza situației inițială și setul de documente ce urmează a fi revizuite/elaborate;
  3. Setul de documente elaborate/revizuite;
  4. Act de recepție a serviciului prestat.

Comunicarea: sesiuni on line pe platforma ZOOM, Microsoft team, Google Meet sau oricare altă platformă IT.

Limba de comunicare: limba română.

Cerințe de calificare:

  1. Studii universitare sau post-universitare în domeniul social (asistență socială, psihologie, juridic etc.);
  2. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor sociale în calitate de manager serviciu social sau altă funcție din cadrul serviciului social care are tangență cu elaborarea și implementare documente;
  1. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul oferirii de asistență tehnică și suport instituțiilor care prestează servicii sociale pentru copii și tinerii aflați în situație de risc, atât cu statut public, cât și privat, (va constitui avantaj experiența în domeniul acreditării serviciilor sociale);
  2. Experiență de comunicare cu reprezentanții autorităților publice locale prestatori ai serviciilor sociale

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

1) CV-ul actualizat, care va reflecta și datele de contact a 2 persoane de referință.

2) Oferta financiară elaborată conform Anexei (pentru detalii apasă aici)

Pe documente se va indica data transmiterii, acestea vor fi semnate olograf și scanate (dacă ofertantul deține semnatură electronică avansată, documentele pot fi semnate în format electronic).

Documentele vor fi expediate până la data de 12 ianuarie 2022, or.17.00 la adresa de e-mail: ao.prodocs@gmail.com , cu mențiunea „Consultant revizuire documente

Articol adaugat de: AO PRODOCS