Cerere de ofertă de prestare servicii: Studiu amplu privind gradul de îndatorare a populației în urma crizei energeticeDespre implementator:

People in Need (PIN) este o organizație neguvernamentală cehă care oferă ajutor de urgență și asistență pentru dezvoltare, lucrând în același timp pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de asistență și dezvoltare din Europa și a administrat proiecte în 37 de țări în ultimii 30 de ani. People in Need activează în Republica Moldova din 2003, implementând proiecte în domenii precum: trai și mediu durabil; incluziune și protecție socială; buna guvernare; drepturile omului.

Despre proiect:

Acțiunea este menită să limiteze impactul socio-economic negativ al actualei crize energetice asupra gospodăriilor vulnerabile din Republica Moldova, împiedicând astfel deteriorarea crizei socio-economice care ar putea duce la tulburări sociale masive. Obiectivul principal al acțiunii este menținerea stabilității Republicii Moldova. Această acțiune contribuie la politica externă a Comisiei Europene și este aliniată la obiectivele Instrumentului ce contribuie la stabilitate și pace (IcSP) în domeniile răspunsului la crize, prevenirii conflictelor și pregătirii pentru crize. În cele din urmă, acțiunea fortifică rolul societății civile ca pilon activ al democrației, al consolidării comunității și al dialogului privind politicile.

Proiectul își propune să își atingă obiectivul general prin următoarele trei rezultate:

Rezultat 1       Acțiunea va oferi gospodăriilor vulnerabile acces direct la asistență multifuncțională în numerar (MPCA) și asistență în natură pentru încălzire, pentru a acoperi nevoile populațiilor țintă.

Rezultat 2       Populația vulnerabilă va avea acces la servicii sociale îmbunătățite, cum ar fi accesul la hrană, transport, asistență juridică, consiliere privind îndatorarea populației etc. pentru a răspunde unei game largi de nevoi.

Rezultat 3       Se va realiza un studiu amplu privind îndatorarea gospodăriilor legată de energie, alături de acțiuni de informare specifice.                                                   

Scopul prezentei cereri de propuneri:

Acest apel se încadrează în rezultatul 3, iar prin intermediul acestei acțiuni se va realiza un studiu amplu privind îndatorarea gospodăriilor în urma crizei energetice.

Titlul studiului: Studiu amplu privind îndatorarea celor mai vulnerabile gospodării din Moldova

Termenul de acțiune: iulie – septembrie 2022

Buget: Suma maximă pentru prestarea de servicii este 7500 EUR (brut).

Obiectivul principal: Scopul este de a înțelege în profunzime factorii care afectează creșterea împrumuturilor din cauza crizei energetice actuale și modul în care aceasta ar putea afecta sustenabilitatea financiară a gospodăriilor pe termen mediu și lung. Studiul va acorda o atenție deosebită modului în care criza afectează diferite grupuri de populație, cum ar fi tinerii sau persoanele în vârstă.

Studiul ar trebui să răspundă la următoarele întrebări:

 • Care a fost efectul actualei crize energetice asupra gradului de îndatorare a populației din Moldova?
 • Care sunt cele mai frecvente tipuri de datorii și condițiile de accesare a creditelor de la instituțiile bancare și non-bancare din Republica Moldova?
 • Care sunt principalele cauze ale îndatorării persoanelor?
 • Care este abordarea instituțională de combatere a îndatorării (insolvabilitatea și grațierea creditelor) în Republica Moldova?
 • Cum sunt protejate interesele debitorilor față de instituțiile de credit și instituțiile financiare și ce modificări legislative trebuie introduse pentru a atenua impactul negativ al crizei actuale asupra populației vulnerabile din Republica Moldova?

Studiul va defini în continuare principalele obiective și subiecte pentru o campanie de advocacy și de informare, care să abordeze îndatorarea legată de energie a gospodăriilor vulnerabile din Moldova.

Factorii implicați:

Prestatorul de servicii este obligat să coordoneze și să consulte întrebările din acest studiu cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova și să colaboreze îndeaproape cu autoritățile moldovenești relevante în timpul realizării cercetării.

Rezultate cheie așteptate:

 1. Metodologia detaliată și planul de lucru, inclusiv întrebările de orientare pentru interviurile în profunzime;
 2. Primul draft al raportului, inclusiv cercetarea documentară, analiza datelor și analiza interviurilor realizate;
 3. Raportul final de cercetare va fi depus și prezentat cel târziu la data de 15 septembrie 2022 și va cuprinde:
 • Rezumatul
 • Metodologia aplicată
 • Constatări
 • Concluzii
 • Set de recomandări pentru campania de advocacy
 • Anexe.

Cerințe privind calificarea:

 • Experiență relevantă în realizarea studiilor de cercetare similare
 • O bună înțelegere și cunoaștere a sistemului financiar și a legislației relevante din Moldova
 • Să fie direct responsabil pentru pregătirea și gestionarea studiului, fără a acționa ca intermediar
 • 2 referințe
 • Fără antecedente de activitate ilegală și neetică (corupție, fraudă).

Criterii de evaluare:

Propunerile vor fi evaluate în funcție de criteriile ilustrate mai jos:

Criteriul

Max. puncte

 

Relevanța metodologiei propuse

40

 

Experiență relevantă în realizarea unor studii de cercetare similare

40

 

Oferta financiară

20

Total

100

 

Cererile (o descriere succintă a metodologiei ce va fi utilizată și oferta financiară) pot fi depuse în limbile română sau engleză.

Cererea trebuie să fie semnată de către solicitant (persoană fizică sau juridică), scanată (și în format editabil) și trimisă în format electronic la următoarea adresă de e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.net specificând la subiectul/titlul mesajului: Ref. Raspuns la criza energetica – Studiu amplu privind gradul de indatorare a populatiei.

Termenul limită pentru expedierea cererilor este 28/06/2022.

Întrebările privind prezenta cerere de ofertă de prestare servicii pot fi expediate până la data de 17 iunie 2022, la adresa de e-mail indicată mai sus.

Logo UE si PIN Rom