Concurs de selectare oferte comerciale pentru servicii de transport de persoane

Asociația Obștească ”PRODOCS” anunță concurs de selectare a unei companii ce va presta servicii de transport în cadrul proiectului ”Servicii sociale accesibile pentru copii și tinerii cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă”, parte din proiectul ”Organizațiile Societății Civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis.

Scopul general al proiectului este sporirea accesului copiilor și tinerilor cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă la servicii sociale specializate de calitate.

Obiectivul concursului:

De a selecta o companie ce va presta servicii de transport pasageri (1-3 pasageri), maxim 12 călătorii pe durata proiectului, pentru următoarea destinație (tur-retur):

 1. Chișinău – Ștefan Vodă – Chișinău

Criterii de selecție a companiei:

 1. Experiența companiei (prezența pe piață minim 1 (un) an, clienți fideli/referințe);
 2. Disponibilitatea de a pune la dispoziție șoferi cu experiență, inclusiv cu cunoștințe ale regiunilor Moldovei, pentru perioada de transportare a pasagerilor;
 3. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate (ofertă financiară).

IMPORTANT! Compania selectată se obligă să respecte și să implementeze toate măsurile de prevenire a infecției COVID-19, conform recomandărilor și reglementărilor Comisiei Situații Excepționale, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și alte reglementări existente în domeniu.

Dosarul obligatoriu va include:

 • Copia Extrasului din Registru de stat al persoanelor juridice;
 • Copia actului care atestă dreptul Ofertantantului de a presta servicii de transport pasageri.
 • Descrierea companiei (experiența, capacitatea comapniei de a presta servicii auto);
 • Descrierea parcului de autovehicule (modelele de autovehicule cu care vor fi prestate serviciile solicitate);
 • Lista clienților cu care s-a colaborat;
 • Oferta financiară în MDL, care va include:
 1. Tariful în raza orașului Chișinău;
 2. Tariful pentru destinația Chișinău – Ștefan Vodă – Chișinău
 3. Ora de așteptare atât în raza orașului Chișinău, cât și în afara acestuia (a se vedea modelul în Anexa 1).
 4. Declarația de integritate (a se vedea Anexa 2).

Cerințe față de oferta financiară:

Oferta va fi exprimată în lei MDL. Serviciile sunt scutite de  TVA (cota 0%).

Modelul ofertei financiare a se vedea în Anexa 1 a acestui document. Oferta financiară ȋn mod obligatoriu urmează a fi datată, semnată şi ștampilată de aplicant(-ă) (dacă aplicantul deține și utilizează în activitatea sa ștampilă)  și va include adresă, telefon fix şi mobil, e-mail, numele deplin al persoanei de contact.

Important! Proiectul „Servicii sociale accesibile pentru copii și tinerii cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă” este un proiect de asistență tehnică, ȋn cadrul căruia, conform art. 104, pct c 1) al Codului Fiscal, serviciile procurate sunt scutite de TVA (cota 0%) cu drept de deducere. Documentele confirmative vor fi expediate companiei selectate.

 

Perioada de executare a contractului ianuarie 2022 – octombrie 2022.

 

Ofertele pot fi expediate în versiune electronică la adresa: ao.prodocs@gmail.com

Termenul de valabilitate a ofertelor depuse este de 30 zile calendaristice.

 

Anexa 1 și Anexa 2 pot fi găsite la acest link:

https://docs.google.com/document/d/1FO1i1GWcJr3u9hmJuS0XcoyFzWzdM7A5/edit?usp=sharing&ouid=113980242575559451115&rtpof=true&sd=true

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este  20 decembrie 2021.

 

Persoane de contact: Gorcea Ina, asistent proiect (069583776). e-mail: ao.prodocs@gmail.com

Articol adaugat de: AO PRODOCS