Rezultatele rundei a XXII-a de granturi mici a Fondului pentru Tineri Ialoveniimg ialoveni 2021În scopul stimulării activismului civic al tinerilor și promovării voluntariatului, partenerii Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”: administraţia raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” au desfășurat Runda a XXII-a de granturi mici pentru tineri, și au oferit suportul metodologic, logistic și financiar pentru susținerea implementării celor 18 proiecte realizate de consiliile locale de tineret şi grupurile de iniţiativă din 13 localităţi ale raionului, în perioada 14 mai – 30 august 2021.

Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” este realizat conform Deciziei Consiliului Raional Ialoveni nr. 6/7 din 03 decembrie 2020 ,,Cu privire la aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Raional Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” privind implementarea Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” în perioada 2021 – 2023.

La cea de-a XXII-a rundă, în perioada 01 – 25 aprilie 2021, urmare a atelierelor de instruire (online) privind scrierea proiectelor din perioada 10 și 17 aprilie 2021, s-au depus spre finanţare 18 proiecte elaborate de grupurile de iniţiativă civică şi consiliile locale de tineret din 13 localităţi ale raionului, care au solicitat un suport financiar în valoare de 65 000 lei (suma nu include alte surse de finanţare identificate de echipele de proiect).

Circa 72 de tineri, dintre care: 88 % de elevi, 7 % de studenți şi 5 % de angajați, cu vârsta cuprinsă între 14 – 35 de ani, din 13 localităţi ale raionului Ialoveni, au reuşit să formeze grupuri de iniţiativă și consilii locale ale tinerilor cu scopul de creare a oportunităților de participare a tinerilor la dezvoltarea comunității în unison cu dezvoltarea personală. Echipele de proiect, în medie, au în componenţa lor câte 3 – 5 membri, dintre care din totalul lor sunt 25 de băieţi şi 47 de fete.

În perioada 29 aprilie – 04 mai 2021, publicul a avut posibilitatea să voteze online inițiativele favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare pe pagina web www.fondultinerilor.md. La 26 aprilie 2021, membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni s-au întrunit într-o ședință online pentru etapa de preselecție, clarificarea criteriilor de selecție, stabilirea graficului interviurilor și distribuirea proiectelor între membrii echipei pentru a pregăti întrebări de clarificare. La 28 aprilie 2021, online, pe Platforma Zoom, s-au desfășurat interviurile de clarificare cu grupurile de inițiativă civică și consiliile locale de tineret care au aplicat la această rundă.

Astfel, urmare a interviului cu aplicanţii, precum și a procedurii de vot on-line, au obţinut suport financiar 18 proiecte din 13 localităţi, cu un buget total de 65 000 lei. Suma de 65 000 lei este contribuţia financiară a Consiliului Raional Ialoveni destinată pentru finanțarea celor 10 proiecte ale grupurilor de inițiativă și consiliilor de tineret din 8 localități ale raionului, precum și pentru organizarea procesului de reconstituire a 8 consilii locale de tineret prin exercițiul democratic al alegerilor participative.

La 24 aprilie (online) și la 15 – 16 mai (în sala mare de ședințe a Consiliului raional)  s-a desfășurat cele două ateliere de instruire privind reconstituirea consiliilor de tineret: ,,Alegerile pentru tineret – exercițiu al democrației participative”. La instruire au participat activ circa 40 de tineri (băieți și fete) din 12 localități ale raionului: Ialoveni, Costești, Puhoi, Suruceni, Ulmu, Văsieni, Ruseștii Noi, Molești, Țipala, Sociteni, Hansca și Horodca, care și-au exprimat intenția de a implementa proiecte de organizare și desfășurare a alegerilor de tineret și constituirea consiliului local al tinerilor, în parteneriat și cu susținerea autorităților administrației publice locale.

La 17 mai 2021, a fost organizat online, atelierul de instruire cu beneficiarii rundei, privind procedurile de implementare a proiectelor: conținutul acordului de colaborare; responsabilitățile echipelor de proiect; regulile de promovare a acţiunilor desfăşurate pentru informarea comunității; managementul financiar; întocmirea rapoartelor narative și financiare; organizarea activităţilor conform planului de acțiuni, cu implicarea tinerilor (băieți și fete) din categoriile defavorizate, precum și cu respectarea cerințelor impuse de autorități în perioada pandemiei. Echipele de proiect au primit în format electronic documentele necesare prevăzute în acordul de colaborare privind implementarea fiecărui proiect.

La 14 și 17 mai 2021 administrația raionului Ialoveni împreună cu Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” au efectuat deplasări în localități în scopul semnării acordurilor de colaborare cu finaliștii rundei a XXII-a de granturi mici și înmânării oficiale a certificatelor de grant pentru implementarea celor 18 proiecte.

Vă prezentăm cu admirație finaliștii Rundei a XXII-a de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”:

1. Grupul de voluntari ,,Bibliostașii lecturii”, Molești, lider – Lena Cujbă, mentor – Tamara Ceban, proiectul nr. 539 ,,Totul începe de la o bibliotecă organizată, Ediția a II-a”, suma aprobată – 5 300 lei, pentru reamenajarea spațiului și dotarea bibliotecii publice cu rafturi pentru cărți, inclusiv organizarea activităților de promovare a lecturii și a voluntariatului.

2. Grupul de inițiativă civică ,,Pro Cultura”, Ulmu, lider – Alina Jumir, mentor – Victoria Guțu, proiectul nr. 540 ,,Dor de Eminescu”, suma aprobată – 6 000 lei, pentru organizarea activităților de pregătire a primei ediții a Festivalului ,,Dor de Eminescu”, care se va desfășura în luna ianuarie 2022 (banner, consumabile, placă comemorativă).

3. Grupul de inițiativă civică ,,Noi suntem schimbarea”, Puhoi, lider – Lidia Plăcintă, mentori – Tatiana Soltan și Veronica Șarpe, proiectul nr. 541 ,,Un tânăr informat – un tânăr protejat”, suma aprobată – 2 400 lei, pentru organizarea atelierelor de instruire pentru tineri privind avantajele, riscurile și importanța securității în mediul online.

4. Grupul de inițiativă civică ,,Youth Klinic Avante”, Ialoveni, lider – Cristina Mereacre, mentor – Lilia Dunai, proiectul nr. 542 ,,Standarde de calitate în servicii de sănătate prietenoase tinerilor din raionul Ialoveni”, suma aprobată – 6 000 lei, pentru organizarea activităților de promovare și extindere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor din raionul Ialoveni.

5. Grupul de inițiativă civică ,,Perspectiva”, Horești, lider – Gabriela Gore, proiectul nr. 544 ,,LogoLand Horești”, suma aprobată – 6 000 lei, pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare, amenajare și dotare a parcului din centrul localității cu leagăn și elemente de decor.

6. Consiliul Local de Tineret Costești, lider – Elena Bîrcă, mentor – Mihaela Novac, proiectul nr. 545 ,,Un nou CLT Costești”, suma aprobată – 6 000 lei, pentru efectuarea lucrărilor de renovare a sediului consiliului local de tineret.

7. Consiliul Local de Tineret Cărbuna, lider – Mădălina Plămădeală, proiectul nr. 547 ,,Un tânăr implicat – un parc mai curat”, suma aprobată – 6 000 lei, pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare a parcului din centrul localității și construirea unui foișor destinat activităților în aer liber.

8. Grupul de inițiativă civică ,,Humanitas”, Răzeni, lider – Elena Untilă, proiectul nr. 548 ,,Călătoria virtuală”, suma aprobată – 6 000 lei, pentru dotarea cu un videoproiector și ecran de proiecție a Centrului Comunitar de Zi pentru Copii în scopul diversificării activităților de promovare a lecturii și a voluntariatului.

9. Grupul de inițiativă civică ,,Tinerii activi”, Horești, lider – Felicia-Iuliana Zgîrcu, mentor – Violeta Dogot, proiectul nr. 549 ,,În lumea cărților”, suma aprobată – 4 900 lei, pentru dotarea cu cărți atractive a bibliotecii Liceului Teoretic Horești, inclusiv organizarea activităților de promovare a lecturii și a voluntariatului.

10. Grupul de inițiativă civică ,,Generațiile de ieri și azi uniți prin sport”, Costești, lider – Aliona Levinte, mentor – Elena Goro, proiectul nr. 550 ,,Am dreptul la vestiarul meu”, suma aprobată – 4 400 lei, pentru îmbunătățirea condițiilor sanitare ale vestiarelor sălii de sport din Liceul Teoretic ,, Olimp”, Costești, inclusiv organizarea competițiilor sportive.

11. Consiliul Local de Tineret Țipala a implementat proiectul ,,Organizarea alegerilor pentru reconstituirea CLT Țipala”, suma aprobată – 1 500 lei, pentru cheltuieli de produse alimentare pentru pauze de cafea/ceai și consumabile de birou.

12. Consiliul Local de Tineret Costești a implementat proiectul ,,Organizarea alegerilor pentru reconstituirea CLT Costești”, suma aprobată – 1 500 lei, pentru cheltuieli de produse alimentare pentru pauze de cafea/ceai și consumabile de birou.

13. Consiliul Local de Tineret Ialoveni a implementat proiectul ,,Organizarea alegerilor pentru reconstituirea CLT Ialoveni”, suma aprobată – 1 500 lei, pentru cheltuieli de produse alimentare pentru pauze de cafea/ceai și consumabile de birou.

14. Consiliul Local de Tineret Sociteni a implementat proiectul ,,Organizarea alegerilor pentru reconstituirea CLT Sociteni”, suma aprobată – 1 500 lei, pentru cheltuieli de produse alimentare pentru pauze de cafea/ceai și consumabile de birou.

15. Consiliul Local de Tineret Zîmbreni a implementat proiectul ,,Organizarea alegerilor pentru reconstituirea CLT Zîmbreni”, suma aprobată – 1 500 lei, pentru cheltuieli de produse alimentare pentru pauze de cafea/ceai și consumabile de birou.

16. Consiliul Local de Tineret Molești a implementat proiectul ,,Organizarea alegerilor pentru reconstituirea CLT Molești”, suma aprobată – 1 500 lei, pentru cheltuieli de produse alimentare pentru pauze de cafea/ceai și consumabile de birou.

17. Consiliul Local de Tineret Ruseștii Noi a implementat proiectul ,,Organizarea alegerilor pentru reconstituirea CLT Ruseștii Noi”, suma aprobată – 1 500 lei, pentru cheltuieli de produse alimentare pentru pauze de cafea/ceai și consumabile de birou.

18. Consiliul Local de Tineret Văsieni a implementat proiectul ,,Organizarea alegerilor pentru reconstituirea CLT Văsieni”, suma aprobată – 1 500 lei, pentru cheltuieli de produse alimentare pentru pauze de cafea/ceai și consumabile de birou.

La 04 septembrie 2021, administraţia raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, au organizat Gala Bunelor Practici, cu genericul: ,,Activismul civic al tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, Ediţia a XI-a. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele performante ale celor 18 echipe de proiect din 13 localități ale raionului, implementate în cadrul Rundei a XXII – a de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”.

Tinerilor activi, care participă şi investesc suficient de inteligent şi înţelept în dezvoltarea durabilă a localităţilor în care s-au născut și locuiesc, le dorim succese notabile şi-i asigurăm de susţinerea substanțială în implementarea proiectelor orientate spre impactul major în comunitate!

Articol publicat în cadrul proiectului regional ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, implementat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni, în contextul Programului de granturi ,,Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Pentru conformitate,

Victor Pletosu,

specialist principal în domeniul politicilor de tineret,

Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni