Concursul planurilor de afaceri pentru tinerii și tinerele din localitățile raionului Ialoveni, ediția a IV-aDin 2018, în raionul Ialoveni se implementează Programul „Fondul pentru tinerii antreprenori din Ialoveni”, administrat de Asociația Obștească “Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni. Programul presupune, atât instruiri în domeniul antreprenoriatului, mentorat, vizite de studiu, cât și finanțarea sub formă de grant a proiectelor pentru testarea, lansarea și/sau dezvoltarea ideilor de afaceri, inițiate de tineri și tinere cu vârste cuprinse între 16 – 35 de ani din localitățile raionului Ialoveni.

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de maximum 500 000 lei. Suma maximă oferită per plan de afaceri nu va depăși 50 000 lei. În total vor fi acordate cel puțin 10 (zece) granturi de finanțare a Planurilor de afaceri dezvoltate de tinerii și tinerele din localitățile raionului Ialoveni.

Nu există limite privind domeniile sau genurile de activitate economică conform CAEM pentru elaborarea și implementarea planurilor de afaceri, cu excepția activităților economice din domeniile: jocuri de noroc, petrolier, tutun, alcool, armament, pesticide.

Prioritate însă se va acorda ideilor de afaceri dezvoltate în echipă de către tineri și tinere care își propun să rezolve într-un mod inovativ problemele cu care se confruntă societatea, de exemplu: crează locuri de muncă pentru persoane din categorii defavorizate, inclusiv tineri și tinere din categoria NEETs; promovează produsele ecologice și locale; sporesc accesul la educație de calitate; contribuie la diminuarea și reciclarea deșeurilor; facilitează accesul la serviciile sociale și de sănătate pentru persoanele din mediul rural; promovează patrimoniul cultural; facilitează accesul la noile tehnologii, etc.

Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul Concursului planurilor de afaceri, va începe la 10 octombrie 2022 și nu va depăși data de 30 noiembrie 2023.

Concursul planurilor de afaceri se adresează tinerilor și tinerelor din localitățile raionului Ialoveni, și întrunesc următoarele condiţii primare de eligibilitate:
– persoane cu vârsta de la 16 până la 35 ani, cu condiția ca cel puțin un membru/o membră al/a grupului să fie cu vârsta de la 18 la 35 ani (prioritate vor avea tinerii și tinerele NEETs – care nu au o ocupație, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la niciun fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație);
– au reședința în una dintre localitățile raionului Ialoveni;
– au elaborat un Plan de afaceri și Proiecțiile financiare pentru participarea la concurs conform Anexelor nr. 1 și nr. 2.

În vederea participării în cadrul concursului planurilor de afaceri tinerii și tinerele interesați vor depune dosarul de participare, care va conține obligatoriu următoarele documente:
– Planul de afaceri completat confrom formularului din Anexa nr. 1;
– Proiecții financiare conform Anexei nr. 2;
– Bugetul proiectului conform Anexei nr. 3;
– Cererea de participare la concurs, conform Anexei nr. 4;
– Acordul de utilizare a datelor cu caracter personal (va fi completat de către fiecare membru al grupului, după caz), conform Anexei nr. 5;
– CV-urile membrilor grupului după modelul sugerat Anexa nr. 6.

Cererile și setul de documente pentru participare la Concursul planurilor de afaceri vor fi depuse la sediul Asociației Obștești „Eco-Răzeni”: str. Ștefan cel Mare 87b, satul Răzeni, MD 7728, r. Ialoveni, sau pot fi scanate și trimise la adresa de email: ecorazeni@gmail.com, cu mențiunea: Concurs planuri de afaceri 2022. Telefon de contact: 026873325 sau 079641243 (Sergiu Gurău, director program).

Termen limită de depunere a dosarelor este 20 septembrie 2022. Dosarele depuse după termenul limită indicat nu vor fi admise pentru participare în cadrul Concursului planurilor de afaceri.

Mai multe detalii despre etapele de organizare a Concursului planurilor de afaceri, conținutul dosarului de aplicare, cheltuielile eligibile și criteriile de selecție găsiți în Regulamentul de organizare a Concursului planurilor de afaceri, ediția a IV-a, 2022.

Calendarul concursului planurilor de afaceri ale tinerilor, ediția a IV-a

Nr.

Etapa

Perioada

1. Sesiuni de instruire pentru tineri și tinere în domeniul inițierii și administrării afacerilor. august 2022
2. Termenul limită pentru depunerea dosarelor. 20 septembrie 2022
3. Evaluarea dosarelor. 21 – 29 septembrie 2022
4. Interviurile cu aplicanții.

Prezentarea ideilor de afaceri ale tinerilor – business pitch.

30 septembrie 2022
5. Anunțarea rezultatelor.

Semnarea contractelor de grant.

10 octombrie 2022
6. Forumul anual privind participarea tinerilor la dezvoltarea social-economică a localităților raionului Ialoveni. 05 noiembrie 2022
7. Sesiuni de consultații / mentorat în domeniul gestionării afacerilor. noiembrie 2022 –

mai 2023

8. Raport narativ și financiar privind progresul afacerii (I) 15 februarie 2023
9. Raport narativ și financiar privind progresul afacerii (II) 15 iunie 2023
10. Raport narativ și financiar privind progresul afacerii (III) 15 noiembrie 2023

Descarcă formularele pentru aplicanți/aplicante:
Anexa nr. 1: Formular Plan de afaceri
Anexa nr. 2: Formular Proiecții financiare
Anexa nr. 3: Model de buget al proiectului
Anexa nr. 4: Cerere de participare la concurs
Anexa nr. 5: Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal
Anexa nr. 6: Formular Curriculum Vitae (CV)
Anexa nr. 7: Formular prezentare pentru proba individuală

Concursul planurilor de afaceri este desfășurat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” și Consiliul Raional Ialoveni, cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Suediei prin intermediul Fundației Est-Europene din Moldova, în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”.

Îți mulţumim pentru interesul manifestat pentru acest program şi îți urăm mult succes!