ATIC/Solicitare de Propuneri RFP# StartupCityCahul-2022-002: Dezvoltarea și implementarea startegiei de brand pentru EU4Innovation Center din Cahul Licitație: RFP# StartupCityCahul-2022-002: Brand strategy development and implementation of the EU4Innovation Center in Cahul 
Proiect:   EU4Moldova: Startup City Cahul Project
Finanțat de:  Uniunea Europeană în Moldova printr-un acord delegat cu Suedia
Data lansării:  18.01.2022
Data limită:  16.02.2022, ora 15:00 - Chisinau
   
   

Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC din Moldova (ATIC) invită companiile cu experiență solidă în dezvoltarea și implementarea strategiei de branding să depună propuneri pentru serviciile descrise în Anexa 1 - Termenii de Referință (ToR) la prezentul RFP.

În formularea ofertelor, companiile interesate vor urma protocolul de depunere și se vor ghida după lista de documente obligatorii cerute de RFP, inclusiv FORMULARE-A-F (Word).

Depunerea ofertelor se efectueaza doar electronic - prin email. 
to: candronic@startupcitycahul.md, Corina Andronic, Deputy Director
cc: llivadari@ict.md, Liuba Livadari, Consultantă procurări

Ofertele vor fi divizate și depuse în format pdf după cum urmează:

1) Oferta tehnică: Formularele A-E și alte documente obligatorii solicitate prin RFP/ToR (structurate în unul sau mai multe fișiere PDF cu denumiri relevante).

2) Oferta financiară: Formularul F - fișier parolat de către Ofertant. ATIC va solicita parola dacă oferta va fi eligibilă si tehnic calificată. Ofertele financiare neparolate sau a căror parolă va fi specificată de ofertant odată cu depunerea acestora, vor descalificate.

Ofertele recepționate după termenul limită specificat (data și ora) vor fi considerate întârziate și NU vor fi evaluate de ATIC.

Pentru descarcarea Solicitarii de propuneri (RFP) si formularelor de aplicare accesati anuntul de pe pagina oficială ATIC www.ict.md.

Persoana de contact: candronic@startupcitycahul.md, Corina Andronic, Deputy Director

Articol adaugat de: Liuba Livădari