Concurs oferte comerciale nr. 0922SOR pentru contractare servicii consultanță în domeniul protecției sociale a tinerilor (termen limită extins)Tender signAsociația Obștească ”Eco-Răzeni” implementează proiectul „Centrul de (re)integrare socială – abordare integrată a nevoilor tinerilor cu oportunități reduse” din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Scopul proiectului Centrul de (re)integrare socială – abordare integrată a nevoilor tinerilor cu oportunități reduse” este crearea oportunităților sporite de incluziune socială prin  implementarea de servicii integrate pentru fete și băieți tineri aflați în dificultate, din localitățile raionului Ialoveni.

În cadrul proiectului se contractează servicii de consultanță în domeniul protecției sociale a tinerilor, pentru dezvoltarea regulamentului și a standardelor minime de calitate ale serviciului social „Centrul de (re)integrare socială a tinerilor” conform Termenilor de referință (ToR).

Serviciile de consultanță vor fi prestate în perioada octombrie - noiembrie 2022.

Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze:

1) CV-ul candidatului/candidatei care demonstrează calificările, competențele și experiența relevantă consultanței (max. 4 pagini);
2) Oferta financiară elaborată conform Anexei nr. 1 din ToR.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 30 septembrie  2022, ora 16:00.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: ecorazeni@gmail.com, cu mențiunea „Servicii consultanță în domeniul protecției sociale a tinerilor”.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 0 268 73325 sau la adresa de e-mail menționată. Persoana de contact: Sergiu Gurău.

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu, iar cererile incomplete nu vor fi examinate.

Concursul de oferte comerciale se desfășoară în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri pentru achiziții și a Politicii anticorupție ale Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”.

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, Dvs. sunteți de acord ca datele personale să fie utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de desfășurare a concursului.

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi www.ecorazeni.md

Vă mulţumim pentru participare la concurs!

Organizaţia noastră este recunoscută ca un actor activ în promovarea drepturilor omului în comunităţile din raionul Ialoveni, desfăşurînd în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale de ambele nivele, instituţiile de învăţămînt, mass-media, structurile de tineret şi ong-urile activităţi de educaţie şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (campanii de sensibilizare a publicului larg, publicaţii, seminare, cursuri de instruire, concursuri, activităţi de educaţie neformală, program de granturi mici pentru tineri).

Din aprilie 2010, Eco-Răzeni în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni coordonează programul raional Fondul pentru Tineri Ialoveni (www.fondultinerilor.md). În decembrie 2012, asociaţia a fondat prima întreprindere socială în domeniul alimentaţiei publice din Republica Moldova – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org) în cadrul căreia activează două servicii sociale: instruirea la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități și cantina de ajutor social.