Cerere de ofertă pentru producție videoTERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU SERVICII DE PRODUCERE A SPOTULUI VIDEO

Informația generală. 10 produse video vor fi elaborate în contextul implementării  proiectului “Serviciul Inclusiv: EduCare pentru deprinderi de viață” realizat de A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia.

Scop. Scopul produselor video este să informeze și să încurajeze tinerii, în special din categoria NEET (care nu sunt incluși în sistemul de educație și muncă) să adopte deprinderi de viață sănătoasă implementate în cadrul serviciului inclusiv EduCare, în contexul facilitării integrării acestora în procesul de educație și muncă la nivel național. Produsele video vor sensibiliza publicul în privința importanței și necesității implementării serviciului inclusiv EduCare pentru deprinderi de viață la nivel național. Produsele video vor fi promovate online pa pagina web, canalul Youtube și rețele de socializare precum și în cadrul organizațiilor implementatoare ale serviciului inclusiv EduCare, etc.

Sarcina de bază.

 • Desemnarea unui lider de echipă care va menține comunicarea cu echipa PRINCIPII SĂNĂTOASE. Liderul de echipă va fi persoana responsabilă pentru respectarea termenelor limită și calitatea produselor livrate.
 • Echipa de producție va elabora un scenariu tip testimonial (storytelling) pentru fiecare din cele 10 subiecte cu implicarea tinerilor din Republica Moldova cu vârsta de 15-29 de ani, care va fi aprobat de către echipa PRINCIPII SĂNĂTOASE și finanțator. În caz de necesitate, Prestatorul va introduce toate modificările necesare, iar coordonarea și aprobarea conceptelor generale se realizează obligatoriu cu echipa PRINCIPII SĂNĂTOASE.
 • Ajustarea planului de activități/calendaristic – coordonarea și aprobarea acestuia de echipa PRINCIPII SĂNĂTOASE (notă: la depunerea ofertei tehnice, compania va prezenta un plan de activități, după semnarea contractului, prestatorul va avea ocazia să-și ajusteze planul, dar acesta nu poate suferi schimbări semnificative de la propunerea inițială); 
 • Echipa de producție va oferi pentru spotul video imagine de înaltă calitate, high definition, necesare pentru difuzarea TV, format web.
 • Echipa de producție va dezvolta coloana sonoră ca fondal muzical pentru spotul video (muzică de fundal, efecte speciale).
 • Echipa de producție va asigura editarea spotului video (audio/video integrare, grafică, sunet, efecte speciale, etc.) și va face schimbările necesare în spoturi la cerința comanditarului precum și aprobarea spoturilor înainte să fie difuzate.
 • Producerea și post-producerea spotului. Echipa Prestatorului va rămâne în strânsă cooperare cu reprezentanții PRINCIPII SĂNĂTOASE la toate etapele de lucru.
 • Aprobarea produsului final și transmiterea drepturilor de autor pentru spoturile audio și video. Spotul video urmează să fie aprobat de reprezentanții PRINCIPII SĂNĂTOASE și finanțator. Predarea spoturilor video finale pe suport digital, în diferite formate pentru a fi plasate pe platforme online, inclusiv pagini web, facebook, youtube).

 Livrabil. Video de promovare:

 • Evidențierea importanței și a necesității adoptării deprinderilor de viață sănătoasă pentru tineri, în special din categoria NEET.
 • Apel către societate și factorii de decizie de a susține implementarea serviciului inclusiv Educare la nivel național;
 • Informație auxiliară: suport finanțator/parteneri, logo/slogan, etc.

 Detalii tehnice realizare spot:

A. Efectul dorit/estimat în urma vizionării spotului video:

Emoțional: Publicul și factorii de decizie sunt motivați să susțină implementarea serviciului inclusiv EduCare, iar tinerii, în special din categoria NEET, adoptă deprinderi de viață sănătoasă care contribuie la îmbunătățirea calității vieții lor.

Rațional: Publicul și factorii de decizie înțeleg că serviciul inclusiv EduCare oferă posibilități reale de formare a deprinderilor de viață sănătoasă pentru tinerii din Republica Moldova, în special din categoria NEET.

B. Durata 1 produs video - 2 minute maxim

C. Tipul spotului – filmări video/înregistrări audio (text, video, grafică, dinamică, titre, muzică)

D. Format video – HD uncompressed MOV, Web

E. Limba – română cu subtitre în rusă

F. Alte specificații: plasarea logoului organizațiilor implicate, producerea spotului în formatul corespunzător pentru televiziune.

G. Perioada de implementare a sarcinii – 20 iunie 2022.

H. Condiții de participare. Pot participa la concursul de oferte persoanele juridice (realizatori/producători), care vor prezenta ofertele tehnice și financiare în conformitate cu Termenii de Referinţă și care corespund următoarelor criterii:

 • Experienţă   de   producere   a   materialelor   video   informative/de   prezentare/de popularizare/promoţionale cu tematică socială;
 • Capacităţi suficiente pentru asigurarea unei producţii video de calitate corespunzătoare (personal calificat, echipamente tehnice și infrastructură necesară pentru toate etapele de producție-postproducție, etc.);
 • Abilități organizatorice excelente, punctualitate, responsabilitate și flexibilitate.

I. Contractarea și plata. În urma ofertelor recepționate, A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE își rezervă dreptul la evaluarea   acestora   și   solicitarea   informațiilor   suplimentare   pe   fiecare   ofertă recepționată. În cazul preselectării a unei sau mai multe oferte, PRINCIPII SĂNĂTOASE își rezervă dreptul de a lansa o solicitare suplimentară a ofertelor pentru a putea încheia contractul final. În dependență de bugetul disponibil și calitatea produsului video, PRINCIPII SĂNĂTOASE poate decide extinderea contractului pentru producerea celui de-al doilea video.

Oferta tehnică va conține următoarele:

 • Copia certificatului de înregistrare a companiei; 
 • Copia licenței de activitate a companiei; 
 • Prezentare generală a companiei care va include o listă a produselor relevante realizate în ultimii 2 ani, inclusiv lista clienților (mostre de spoturi și compania pentru care au fost realizate, etc.); 
 • CV-urile persoanelor cheie care vor fi implicate în realizarea contractului, semnate de candidați; 
 • Planul de activitate/calendaristic detaliat cu indicarea termenilor de executare a 10 produse video care urmează să fie livrate, conform ToR-ului solicitat.

Dosarul de aplicare urmează să fie prezentat în limba română și va conține oferta tehnică și oferta financiară (semnate/ștampilate) care vor fi prezentate la adresa de email: prinsan@hotmail.com

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Termenul de depunere a dosarului: 23 aprilie 2022, ora 22:00

Mai multe detalii: prinsan@hotmail.com     sau   +373 79719740

Sursa

___________________________

Proiectul “Serviciul Inclusiv: EduCare pentru deprinderi de viață” este realizat de A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia.

 

CERERE DE OFERTA