Asistent MEAL (Caritas Cehia) - termen limită extinsI. Informație despre poziție

Denumirea poziției: Asistent MEAL (Monitorizare, evaluare, răspundere și învățare)

Durata contractului: 10 luni

Tipul poziției: Cu normă întreagă (full-time)

Locul de muncă: Chișinău, Moldova

Data începerii: cât mai curând posibil

Manager de linie: Coordonator MEAL

II. Context organizațional

Caritas Cehia este o organizație non-profit cu sediul la Praga care implementează proiecte de ajutor umanitar și cooperare pentru dezvoltare în 15 țări din întreaga lume (Europa, Asia, Orientul Mijlociu și Africa).

Lucrăm în Moldova din 2004. De-a lungul anilor, am implementat 32 de proiecte de cooperare pentru dezvoltare în domeniul îngrijirilor la domiciliu și cel social, dezvoltarea afacerilor mici, capacitarea societății civile, agricultură și incluziune. În 2017, am fost înregistrați în Moldova prin partenerul nostru exclusiv - AO Pro-Development - și am început să implementăm proiecte direct prin intermediul unei echipe locale.

În prezent, implementăm:

- proiecte de cooperare pentru dezvoltare care vizează îmbunătățirea sectorului de îngrijire la domiciliu din Moldova, înființarea de centre medico-sociale în raioanele Vulcănești, Ocnița și Grigoriopol, crearea unui sistem funcțional de management al deșeurilor în Criuleni și susținerea procesului de dezinstituționalizare a adulților cu dizabilități și

- proiecte de ajutor umanitar care susțin refugiații din Ucraina aflați în Moldova.

Obiectivele noastre strategice sunt concentrate pe următoarele sectoare de intervenție prioritare: capacitarea societății civile, dezvoltarea socială incluzivă, suport în asistența medicală primară, inovare și managementul apei/deșeurilor.

Mai multe informații despre activitatea Caritas Cehia în Moldova pot fi găsite pe:

III. Responsabilități

Asistentul MEAL va lucra sub supravegherea directă a coordonatorului MEAL și în strânsă cooperare cu ofițerul MEAL și alți membri ai echipei MEAL și va contribui la dezvoltarea unor instrumente de monitorizare de înaltă calitate, promovând responsabilitatea față de populațiile afectate, documentând lecții învățate din activitățile proiectului și asistarea în evaluările proiectelor. Asistentul MEAL va sprijini implementarea directă a tuturor proceselor și activităților MEAL în birou și în timpul plecărilor în teritoriu. Aceste procese vor include instruirea enumeratorilor (operatori de date) și participarea la monitorizarea post-distribuție, gestionarea reclamațiilor primite prin mecanismul de răspuns la reclamații și raportarea rezultatelor activităților MEAL către coordonatorul MEAL și echipa de proiect. Asistentul MEAL va gestiona funcțiile zilnice MEAL în oficiu și va sprijini ofițerul MEAL în dezvoltarea instrumentelor MEAL și implementarea activităților MEAL. Principalele responsabilități vor fi următoarele:

Monitorizare și evaluare

 • Asistă coordonatorul MEAL în dezvoltarea, contextualizarea și traducerea instrumentului MEAL;
 • Măsurarea și raportarea indicatorilor în conformitate cu metodologiile și instrumentele stabilite;
 • Implementarea și actualizarea planului MEAL lunar, inclusiv colectarea, introducerea și analiza de bază a datelor proiectului;
 • Revizuirea chestionarelor, datelor colectate și altor documente relevante pentru fiecare activitate de proiect, furnizând rapoarte regulate Coordonatorului și Ofițerului MEAL;
 • Furnizarea rapoartelor săptămânale și lunare Coordonatorului și Ofițerului MEAL;
 • Formarea operatorilor în colectarea datelor și supravegherea operatorilor în timpul exercițiilor de monitorizare și evaluare;
 • Activează îndeaproape cu echipa de proiect, urmărindu-le planurile de lucru și actualizând planul MEAL în consecință;
 • Lucrează cu coordonatorul MEAL pentru a efectua evaluări, cercetare și alte activități de M&E; facilitează focus grupuri și alte exerciții de colectare a datelor calitative.

Răspundere

 • Documentarea feedback-ului și plângerilor primite din partea beneficiarilor și comunităților locale și asigură că feedback-ul este abordat în timp util;
 • Asigură că toți beneficiarii sunt tratați cu respect, confidențialitate și își dau un consimțământ informat.
 • Suport personalului de teren al proiectului pentru a se asigura că proiectele sunt realizate cu participarea tuturor comunităților afectate (în special grupurile vulnerabile) și că informațiile sunt partajate cu comunitățile afectate.

Învățare

 • Lucrul cu echipele de proiect și ofițerul de comunicare pentru a asigura documentarea inițiativelor și a rezultatelor învățării proiectului (studii de caz, fotografii, lecții învățate, cele mai semnificative povești de transformare, etc.).
 • Participare la documentarea și diseminarea lecțiilor învățate cu ceilalți membri ai echipei, asigurându-vă că bunele practici sunt înțelese și adoptate.
 • Promovarea unei culturi a învățării partajate, deschiderea și transparența personalului cu privire la utilizarea greșelilor din trecut pentru a îmbunătăți implementarea viitoare;

IV. Cerințe

MINIM

 • Licență universitară în științe sociale – Statistică, Asistență Socială, Sociologie sau experiență într-un domeniu echivalent

Cunoștințe/Experiență

 • Minim 1 an de experiență în proiecte de monitorizare și evaluare, cercetare sau evaluare a impactului
 • Experiență de lucru în proiecte umanitare și de dezvoltare în Moldova sau în străinătate
 • Cunoașterea programării naționale și internaționale și a standardelor umanitare va fi luată în considerare și va fi considerată un avantaj.
 • Cunoașterea și angajamentul față de abordările participative ale lucrului cu comunitățile.

Aptitudini

 • Bune abilități analitice și de conceptualizare și capacitatea de a gândi strategic
 • Foarte organizat, cu mare atenție la detalii și abilitate dezvoltată de a prioritiza sarcini multiple pentru a respecta termenele limită strânse
 • Excelente abilități de comunicare - capabil să comunice și să raporteze aspecte tehnice, atât oral cât și în scris.
 • Responsabilitate pentru munca depusă.
 • Comunicare onestă, deschisă și consecventă. Împărtășește informațiile în mod corespunzător și se asigură că opiniile membrilor echipei sunt liber exprimate.
 • Încurajează punctul de vedere pozitiv.
 • Familiarizat cu instrumentele de colectare a datelor online, cum ar fi Microsoft și Google Forms.
 • Sunt necesare abilități bune de calcul, cu cunoștințe de bugetare și procese de estimare a costurilor.
 • Bune abilități interpersonale și capacitatea de a lucra cu sensibilitate cu oameni din diverse medii culturale și sociale.

Limbi

 • Fluența limbii române și ruse (scris și vorbit) este esențială;
 • Engleza este considerată un avantaj.

Cunoştinţe IT

 • Cunoașterea utilizării Microsoft Office și a altor programe conexe.
 • Abilități puternice în Excel.
 • Experiența cu software de gestionare a datelor, cum ar fi IBM SPSS, este considerată un avantaj.

PREFERABIL

Cunoștințe/Experiență

 • Cunoștințe funcționale de statistică și prelucrare a datelor
 • Experiență în colectarea și analiza datelor cantitative și calitative
 • Experiență în programe integrate/dezvoltare comunitară

Aptitudini

 • Experiență și cunoașterea bazelor de date și a software-ului de cartografiere.

Abordare

 • Disponibilitate de lucra la birou 8 ore/zi.
 • Capacitate de a lucra cu program flexibil atunci când este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile.
 • Sensibilitate din punct de vedere politic și cultural, cu calități de răbdare, tact și diplomație
 • Abilitatea de a lucra din proprie inițiativă, precum și ca parte a unei echipe.
 • Simț puternic a urgenței și o etică de lucru bine dezvoltată

V. Ce oferim

 • Program de lucru flexibil
 • Vacanță plătită, pachet social și medical conform legislației naționale
 • Organizație internațională stabilă, cu o îndelungată experiență în domeniul cooperării pentru dezvoltare și ajutorului umanitar

VI. Procesul de aplicare

Solicitanții interesați trebuie să-și trimită CV-ul împreună cu o scrisoare de intenție până pe 13 iunie 2022 la mihai.nani@caritas.cz cu subiectul e-mailului sau referința: Asistent MEAL.

Aplicațiile sunt revizuite în mod continuu și un candidat potrivit poate fi angajat înainte de termenul limită. CCR își rezervă dreptul de a anula procesul de selecție în orice moment.