BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de recrutarea personaluluiScopul general al postului:
Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de dezvoltare a resurselor umane, în special al procesului de recrutare, identificare și selecție a personalului, aliniat la obiectivele strategice ale băncii. Identificarea și selecția personalului ce corespunde structurii de state și necesităților băncii cu un nivel potrivit de calificare în conformitate cu cadrul normativ, în timp util.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare de licență, ciclul I, în domeniul economic, resurse umane, administrativ sau social cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi intrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 4 ani; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
 2. Experienţă de minim 2 ani în domeniul dezvoltării și/sau gestiunii resurselor umane;
 3. Cunoştinţe de operare a calculatorului şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 4. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze;
 5. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;

      6. Alte abilități: gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;  

gândire procesuală și globală; capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere; e analiză şi formulare a concluziilor.

  

Principalele atribuții funcționale:

 1. Identificarea și administrarea canalelor de recrutare potrivite pentru posturile vacante;
 1. Publicarea anunțurilor pe rețele sociale de profil, actualizarea și monitorizarea acestora;
 2. Identificarea și atragerea candidaților la posturile vacante prin intermediul rețelelor sociale de profil, rețelelor de socializare, marketing direct, etc.;
 3. Organizarea interviurilor cu candidații și a testărilor scrise;
 4. Participarea în organizarea și realizarea evenimentelor destinate recrutării și consolidării imaginii de angajator;

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 18 octombrie 2022.

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

 Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova (http://lex.justice.md/md/326757/)
 2. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (https://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995).
 3. Bune practici în domeniul recrutării.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0


telegram