Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Angajăm expert / expertă în elaborarea Regulamentului privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale (anunț repetat)Angajăm expert în elaborarea Regulamentului privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale (anunț repetat)

1

Tipul contractului: Prestări servicii.

Perioada prestării serviciilor: iulie-august 2021.

Context: AO Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin impementează proiectul „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

Proiectul Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” are drept scop să contribuie la îmbunătățirea accesului la justiție pentru persoanele din grupuri vulnerabile, în special pentru persoanele cu dizabilități și persoane supuse violenței în familie, care locuiesc în comunitățile din raioanele Criuleni, Dubăsari și din unele localități din stânga Nistrului, în vederea creșterii abilităților și participării lor la revendicarea drepturilor, consfințite prin lege.

Cerințele față de serviciile solicitate:

Denumirea serviciilor

Servicii de elaborare a documentului intern ”Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale”

Metodologia: La elaborarea documentului intern Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale” va fi aplicată o metodologie de planificare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Expert(ul/a) selectat(ă) va fi responsabil(ă) de întregul proces de elaborare a documentului intern ”Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale”.

Acțiunile planificate în acest proces sunt:

 • Analiza contextului organizației în domeniul asistenței beneficiarului (categorii de beneficiari, domenii de asistență, parteneri de comunicare, servicii de suport, inclusiv pe dimensiunea accesului la justiție.
 • Colectarea informației necesare pentru elaborarea regulamentului,
 • Elaborarea și corelarea prevederilor Regulamentului cu politicile existente în organizație.
 • Consultarea regulamentului cu echipa AO FCPS.
 • Ajustarea Regulamentului conform recomandărilor și sugestiilor. Prezentarea documentului elaborat în varianta finală.

Precizări: *Toate serviciile vor fi realizate în perioada iulie-august 2021, în această perioadă, expert(ul/a) va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 8 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate.

Cerințe față de expert(ă):

 • Studii superioare complete în domeniul socio-uman, domeniul juridic, jurnalism, administrare publică, științe politice, managementul proiectelor;
 • Experiență în elaborare de documente de politici în cadrul ONG;
 • Experiență de lucru de cel puțin 3 ani în organizații non-guvernamentale sau instituții publice în care a activat în cadrul Programelor/direcțiilor/serviciilor de consiliere, consultanță, referire și/sau de litigare strategică a persoanelor din grupuri vilnerabile sau marginalizate sau specialist în comunicare și relații cu publicul;
 • Flexibilitate, punctualitate și responsabilitate;
 • Capacitate de respectarea a termenilor limită;
 • Abilități analitice;
 • Rezident al Republicii Moldova.

Responsabilitățile expert(ului/ei):

 • Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținut contractului;
 • Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, în posesia cărora va intra în perioada de contractare.

Perioada de prestare a serviciilor: livrarea produsului (”Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale va fi executată de către expert(ă) în termen de cel mult 2 luni de zile de la data încheierii contractului.

Actul de primire-predare a serviciilor și predarea documentului elaborat (Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale) urmează să aibă loc nu mai târziu de 31 august 2021.

Limba în care va fi prezentat produsul final, ”Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale” va fi în limba română.

DOSARUL DE APLICARE OBLIGATORIU VA CONȚINE:

 • CV-ul actualizat, cu indicarea a 2 persoane de referință, indicând datele de contact;
 • Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;
 • Oferta financiară, care va include doar costul final pentru produs.

Structura unei oferte:

 • Numele, prenumele expert(ului/ei), tel, e-mail, adresa
 • Valoarea ofertei (în valută națională (Lei moldovenești))
 • Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată (maxim o pagină)

Specificații cu referire impozite și taxe: din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

- Experiență în domeniul relevant poziției anunțate;

-  Cunoașterea specificului activității în asociații obștești;

-  Cunoașterea specificului lucrului cu persoanele vulnerabile;

-  Metodologia propusă în elaborarea Regulamentului;

-  Oferta financiară.

În procesul de prestare a serviciilor de consultanță va fi delegată o persoană responsabilă din partea organizației FCPS pentru a asigura comunicarea activă cu expertul în vederea elaborării Regulamentului privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale.

Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire și acceptării produsului (livrabilelor) final.

Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică office@fcps.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul mesajului ”Concurs de achiziție - expert în elaborare regulamentului”

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 25 iunie, ora 16.00. Dosarele expediate după expirarea termenului limită vor fi respinse.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon 069062551 sau la adresa de e-mail:office@fcps.md, persoana de contact Cazacu Ina.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan