HelpAge Moldova selectează un formator/ o formatoare sau o echipă de formatori ce va presta servicii de instruire în domeniul comunicării organizaționale și asigurarea vizibilității unui ONGHelpAge Moldova selectează un formator/ o formatoare sau o echipă de formatori ce va presta servicii de instruire în domeniul comunicării organizaționale și asigurarea vizibilității unui ONG

Servicii solicitate: servicii de instruire în domeniul comunicării organizaționale și și asigurarea vizibilității unui ONG pentru 165 persoane

 

Locul: Moldova, Chișinău sau poate fi agreat în afara orașului Chișinău

Angajator: HelpAge Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: iulie – august  2024, numărul total al zilelor de prestare a serviciilor în perioada menționată nu va depăși 32 zile lucrătoare, inclusiv raportarea.

În prezent HelpAge Moldova implementează proiectul „Îmbunătățirea participării sociale a persoanelor în etate din Moldova prin dezvoltarea comunităților pilot prietenoase vârstnicilor”, ce are ca scop sporirea accesului la activități incluzive de participare socială a vârstnicilor din 15 comunități a raioanelor Sîngerei, Telenești și Ungheni.

Una dintre activitățile proiectului dat vizează instruirea / capacitarea Grupurilor de Sprijin Reciproc – în total 165 de persoane (mobilizatori comunitari din rețeaua HelpAge Moldova) în diferite domenii relevante participării sociale a persoanelor în vârstă.

În contextul celor expuse, HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui formator / a unei formatoare sau a unei echipe de formatori.

La concurs sunt invitați experți, formatori, prestatori de servicii pentru pregătirea și livrarea sesiunilor de instruire pentru grupuri de circa 30 persoane, reprezentanți ai ONG-urilor în conformitate cu Termenii de Referință (accesați documentul prin click dreapta și opțiunea ”Open/deschide”).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 14 iulie 2024, fără limită de oră.

Doar formatorul / formatoarea sau echipa de formatori selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Persoanele / companiile interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs prestator de servicii instruire în domeniul comunicării ONG și vizibilității”, până la data de 14 iulie 2024, fără limită de oră,  în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge Moldova. 

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 022 225098, 069989827, persoană de contact Nina Guțu.