Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

Concurs pentru suplinirea postului vacant de “Coordonator/coordonatoare comunicare”Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de “Coordonator/coordonatoare comunicare”.

CNPAC este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care promovează dreptul copiilor la protecție de orice formă de violență, concentrându-și acțiunile spre sensibilizarea și motivarea societății în vederea stopării relelor tratamente față de copii.

Misiunea CNPAC este de a contribui la diminuarea incidenţei și a consecinţelor violenţei faţă de copii prin activităţi de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacităţi și servicii specializate.

CNPAC acționează pentru atingerea misiunii sale pe cinci piloni:

 • Dezvoltarea rezilienței, informarea și asistarea copiilor;
 • Dezvoltarea abilităților parentale, informarea și sensibilizarea părinților, îngrijitorilor și a altor adulți cu care copiii intră în contact (educatori, medici, avocați, judecători, polițiști și alți specialiști);
 • Dezvoltarea de sisteme și mecanisme publice funcționale, accesibile și prietenoase, care lucrează în beneficiul copiilor și familiilor;
 • Dezvoltarea și implementarea programelor de prevenire a abuzului față de copii;
 • Dezvoltarea și livrarea de servicii de calitate pentru copiii victime sau martori ai abuzului și pentru familiile acestora.

Organizația activează în baza Planului strategic 2019-2023, elaborat în conformitate cu principalele documente internaționale și naționale în domeniul protecției copilului: https://bit.ly/3nK9RtX

Scopul postului: 

Coordonatorul/Coordonatoarea Comunicare va coordona procesul de comunicare internă/externă şi va asigura vizibilitatea activităţilor desfăşurate de organizaţie.

Condiții de angajare: program de muncă complet; contract individual de muncă pentru un an calendaristic, cu posibilitate de prelungire.

Perioada de angajare: Februarie – Decembrie 2021 (cu posibilitate de extindere)

Responsabilități:

 • Participă la elaborarea strategiei/ planului de comunicare al organizaţiei;
 • Participă la elaborarea planurilor de comunicare ale proiectelor în desfășurare ale CNPAC;
 • Coordonează și asigură implementarea activităților de comunicare în cadrul programelor și proiectelor organizației;
 • Stabileşte parteneriate şi menţine comunicarea cu mass-media/ alte ONG-uri din domeniu;
 • Asigură mentenanța, administrează și actualizează continuu platformele web și social media ale organizaţiei;
 • Participă la elaborarea materialelor de comunicare ale organizației, coordonează procesul de editare ale acestora;
 • Asigură distribuirea materialelor de informare (publicaţii, rapoarte anuale, pliante, alte materiale promoţionale);
 • Monitorizează activitatea media a organizației și elaborează rapoarte trimestriale/anuale privind impactul activităților organizației atât în mediul online, cât și offline;
 • Alte sarcini relevante postului.

Cerinţe faţă de candidat:

 1. Studii superioare în jurnalism sau comunicare sau alte domenii relevante;
 2. Experienţă de lucru într-o poziţie similară (cel puţin 2 ani). Va fi apreciată experienţa profesională în cadrul ONG-urilor naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei drepturilor omului/copilului;
 3. Abilități foarte bune de comunicare, organizare și coordonare;
 4. Abilități de a lucra și consolida relații cu mass media/ alți parteneri;
 5. Nivel avansat de comunicare scrisă şi verbală în limba română, rusă și engleză. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 6. Abilități de utilizare a Microsoft Office, Email, Social media, Photoshop şi alte programe specifice activităţii de comunicator;
 7. Cunoștințe privind managementul proiectelor;
 8. Abilități excelente de planificare a timpului şi organizare a activităților, cu atitudine pro-activă în realizarea acestora și respectarea termenelor limită;
 9. Abilități de lucru în echipă și individual, într-o manieră deschisă, responsabilă, empatică si flexibilă.

Modalitatea de lucru: oficiul CNPAC (or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 61/2) combinat cu regim de activitate la distanță (pe perioada situației excepționale în sănătate publică).

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de intenție;
 • Două materiale de comunicare (ex: plan de comunicare, anunț de presă, articol, proiect de comunicare (link), pagină de facebook administrată etc.);
 • Indicarea a două referințe și datele de contact ale acestora;
 • Declarație pe propria răspundere privind faptul că nu a fost condamnat în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcarea a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.

Procesul de recrutare:

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa office@cnpac.org.md cu specificarea „Aplicație coordonator/coordonatoare comunicare”.

 Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa office@cnpac.org.md

Data limită pentru depunerea dosarelor: 1 februarie 2021.

La interviu vor fi contactate prin email și telefonic doar persoanele selectate în baza dosarelor.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs. sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan