Expertă/expert pentru pentru realizarea instruirii privind „Servicii de îngrijiri comunitare oferite la domiciliu - provocări și oportunități” în cadrul proiectului Inovație pentru Sănătate                                     

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Expertă/expert pentru pentru realizarea instruirii privind 

„Servicii de îngrijiri comunitare oferite la domiciliu - provocări și oportunități” în cadrul proiectului Inovație pentru Sănătate 

 

 

I. CONTEXT

În Republica Moldova, la începutul anului 2020, locuiau 574,9 mii persoane în vârstă de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 21,8% din numărul total al populației. Din numărul total al vârstnicilor, circa 60% erau femei, fiecare a treia persoană era între 60-64 ani, iar 10,9% constituiau persoanele care au depășit vârsta de 80 ani. 

Ponderea persoanelor în vârstă de peste 60 ani este în creștere continuă. În ultimii cinci ani a crescut cel mai mult ponderea vârstnicilor din grupul de vârstă de 65-69 de ani – cu 2,7 p.p. (de la 25,8% la începutul anului 2016 până la 28,5% la începutul anului 2020).

La începutul anului 2020 coeficientul de îmbătrânire a populației a constituit 21,8%, ceea ce corespunde unui nivel înalt de îmbătrânire demografică. Comparativ cu începutul anului 2016, acesta a înregistrat o majorare cu 3,3 puncte procentuale

 

Scopul proiectului

 

Proiectul ”Inovație pentru Sănătate” are scopul de a contribui la îmbunătățirea calității vieții a 200 de beneficiari în etate (anual), din comunele Stăuceni, Bubueci din mun. Chisinau;  s.Grigărăuca din r-n Singerei (malul drept al râului Nistru); or. Tiraspol și  s.Râșkov din r-n Camenca (malul stâng al râului Nistru). Aceasta include furnizarea de servicii integrate de îngrijire medico-socială la domiciliu prin echipe mobile instruite, inclusiv furnizarea de pachete alimentare, articole de igienă și echipamente de protecție individuală pentru a satisface nevoile de bază ale beneficiarilor, precum și comunicarea riscurilor pentru sănătatea publică pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la măsurile de protecție legate de pandemia Covid-19. Un element inovator al proiectului reprezintă consultațiile medicale de telemedicină în cooperare cu centrele medicale. La fel, in cadrul proiectului sunt consolidate sistemele locale de sănătate prin creșterea cunoștințelor personalului, voluntarilor și altor părți interesate locale. Aceasta include o serie de sesiuni de instruire adaptate nevoilor identificate, discuții la mese rotunde și schimb online între experți pe probleme precum telemedicina, prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, inclusiv reabilitarea și protejarea post-Covid-19.

 

Activitățile principale ale proiectului:

- înființarea centrelor medico-sociale regionale în Stauceni și Grigorăuca în conformitate cu standardele naționale;

- implementarea serviciilor integrate (medicale și sociale) de îngrijire la domiciliu prin echipe mobile și în centrele socio-medicale în Stauceni, Tiraspol, Râșkov și Grigorăura pentru satisfacerea nevoilor de bază în timpul pandemiei Covid-19;

- oferirea de consultații medicale prin telemedicină (facilitarea schimburilor online în servicii de telemedicină pentru furnizarea de servicii integrate de îngrijire la domiciliu);

- furnizarea de pachete alimentare, echipamente de protecție individuală - PPE și articole de igienă, medicamente; 

 

 

- organizarea sesiunilor de comunicare a riscurilor pentru sănătatea publică;

- dezvoltarea proceselor de digitalizare pentru accesibilitate sporită a beneficiarilor la serviciile medicale și implementarea un mecanism transparent în managementul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici;

 

II. SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ:

 

Scopul consultanței

Scopul acestei consultanțe este pregătirea și realizarea a două instruiri pentru reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, specialiști din domeniu din sectorul public, care prestează îngrijiri comunitare la domiciliu privind  serviciile medicale și sociale oferite la domiciliu. Tematicile consultanței vor presupune:  comunicarea riscurilor pentru sănătatea publică, servicii integrate la domiciliu, reabilitarea post Covid-19, metode de comunicare (limbajul folosit în îngrijiri la domiciliu),  instrumente şi tehnici practice în lucrul cu beneficiarii țintuiți la pat, oportunitățile în digitalizare, inclusiv telemedicina.  

Consultanța va fi realizată în echipă formată din doi specialiști care vor lucra în colaborare cu specialiștii de la Caritas Moldova. Instruirea va fi realizată în cadrul proiectului ”Inovații în Sănătate”,  care are drept scop îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor dependente, imobilizate la pat şi/sau domiciliu, care nu îşi pot satisface nevoile de bază  şi necesită îngrijire.

 

A. Responsabilitățile consultanților

O echipă formată din doi specialiști va fi contractată pentru:

 

1. Realizarea a două instruiri on-line cu durata de două zile fiecare (a câte trei ore pe zi). Grupurile vor fi create din 30 de persoane maxim, constituind reprezentanții  organizațiilor neguvernamentale și specialiștii din sectorul public care prestează  servicii de îngrijiri comunitare la domiciliu și sunt interesați de implementarea practicilor de digitalizare, inclusiv telemedicina. 

 

2. Aplicarea tehnicilor de schimbare a comportamentului și de consiliere motivațională, cu scopul de a asigura calitatea / eficacitatea intervențiilor de reducere a riscurilor asupra sănătăţii publice. Tematicile consultanței vor presupune:  comunicarea riscurilor pentru sănătatea publică, servicii integrate la domiciliu, reabilitarea post Covid-19, metode de comunicare (limbajul folosit în îngrijiri la domiciliu), tehnici de îngrijire a beneficiarului cu afecțiuni cel mai des întâlnite.

 

În acest scop vor fi elaborate următoarele livrabile (în limbile română și rusă):

a. Repere teoretice: selectarea și pregătirea informației conform formatului propus;

b. Exerciții practice: selectarea și pregătirea informației ce va fi utilizată în partea aplicativă, va conține 3 - 4 exerciții practice în următorul format:  

c. Resurse bibliografice: indicarea tuturor resurselor utilizate în cadrul pregătirii informației:

 

B. Rezultate așteptate:

 

Echipa de consultanți va elabora următoarele produse:

(1) Agenda și materialele de curs (prezentări Ppt, studii de caz, etc) nu mai târziu de 20 februarie 2023;

(2) Două instruiri on-line cu durata de două zile fiecare (a câte trei ore pe zi)., câte 3 ore zilnic (februarie martie, 2023);  

(3) Raportul de realizare a instruirii, cu propuneri si recomandări – nu mai târziu de 5 zile după realizarea instruirii;

 

 

III. CERINȚE DE CALIFICARE

Consultanții vor fi selectați în baza următoarelor calificări: 

 

(i) Experiența generală (30 puncte):

- Studii universitare în domeniul medical, sănătate publică  sau alte domenii relevante;

- Minimum 5 ani de experiență în domeniul sănătății sau alte domenii relevante;

- Cunoașterea serviciilor prestate de organizațiile neguvernamentale  care lucrează în îngrijiri comunitare la domiciliu;

- Cunoștințe solide ale bunelor practici naționale si internaționale in materia îngrijirilor la domiciliu, cu exemple concrete. 

 

(ii) Corespunderea pentru sarcină (60 puncte): 

- Cunoștințe și experiență practică în serviciile existente în domeniul îngrijirilor comunitare la domiciliu;

- Experiență de lucru în realizarea instruirilor pentru diverși prestatori de servicii de prevenire, cel puțin 5 ani;

 

(iii) Limba și experiența relevată (10 puncte): 

- Abilități bune de comunicare și analitice;

- Cunoașterea fluenta a limbilor română, rusă;

- Cunoașterea computerului.

 

IV. PERIOADA DE CONTRACTARE: februarie - martie 2023

 

Consultanții selectați își vor asuma îndeplinirea tuturor responsabilităților prevăzute în cadrul prezentului Termen de Referință și vor conlucra pentru finalitatea procesului.

 

Consultanța urmează să înceapă în luna februarie 2023 și să se încheie cel târziu în luna martie, 2023.

 

V. PROCEDURA DE APLICARE:

 

Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze CV-ul care demonstrează calificările, competențele și experiența relevantă consultanței;

 

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 10 februarie  2023, ora 16:00.

CV-urile candidaților vor fi expediate la adresa de e-mail: secretariat@caritas.md,  cu mențiunea „Servicii de îngrijiri comunitare oferite la domiciliu - provocări și oportunități”.

Detalii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail menționată.