Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare al unui consultant/expert utilaj greu (construcții drumuri)Locul prestării serviciilor: Chișinău, Republica Moldova

Perioada angajării: 16 de zile (în perioada ianuarie – februarie 2023)

Termenul limită pentru depunerea aplicației: 16 ianuarie 2023

Descrierea programului

Comunitatea Mea este un program finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de IREX. Programul Comunitatea Mea (Programul CM) este conceput pentru a susține autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, precum și pentru a consolida capacitatea autorităților locale de a satisface nevoile cetățenilor. Programul CM oferă asistență cuprinzătoare comunităților, vizând în primul rând autoritățile publice locale (APL).

Obiectivele Programului CM sunt:

 • Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice locale.
 • Consolidarea implicării cetățenilor în guvernarea locală.
 • Promovarea politicilor publice ce contribuie la avansarea reformei de descentralizare.
 • Creșterea veniturilor la nivel local și îmbunătățirea practicilor de management financiar.

Sarcini și responsabilități:

Consultantului/expertului i se vor atribui următoarele sarcini și responsabilități:

 • Va face cunoștință cu documentația existentă (cum ar fi Analiza Cost-beneficiu, cercetare de piață, cerere de grant) privind crearea și funcționarea unei Întreprinderi Inter-Municipale specializate în întreținerea/repararea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi (Costeşti, Hansca, Zimbreni, Molesti, raionul Ialoveni)
 • Va actualiza secțiunile relevante ținând cont de condițiile economice actuale (inflația, rezultatele cercetării de piață)
 • Participarea (dacă este necesar) la inspecția infrastructurii rutiere existente (vizita pe teren împreună cu inginerii IREX, se va asigura transportul).
 • Estimarea volumului de lucru în funcție de necesitate, costul lucrărilor și materialelor pentru acoperirea întreținerii în 4 comunități rurale (va estima lungimea rețelei de drumuri care urmează să fie deservită și va recomanda lucrări de întreținerea unei rețelele de drumuri de dimensiunea respectivă).
 • Determinarea volumului de lucrări executat/a bugetului alocat în 2020, 2021 și 2022 în comunitățile rurale respective
 • Estimarea costului de întreținere pentru echipament, inclusiv costul de asigurare sau alte cheltuieli aferente, cu accent pe mașinile grele (grader).
 • Va dezvolta două scenarii:

1) Închirierea de echipament

va cerceta costurile curente de închiriere pentru echipamente similar (cu accent asupra grader-ului). Va calcula costul estimat anual al închirierii utilajului greu pentru a acoperi nevoile pentru cele 4 comunități determinate

2) Procurarea/deținerea echipamentului

Va calcula costul anual estimat de achiziție de echipamente pentru a acoperi nevoile celor 4 comunități determinate. Se va include service-ul și costurile de reparații anticipate ale echipamentelor

 • Va identifica 3 părți/sisteme potențiale care s-ar putea defecta la utilajul greu (grader) și va estima valoarea lucrărilor de reparație.
 • Va calcula durata de viață estimată a echipamentului propus.
 • Va estima costurile operaționale totale, inclusiv forța de muncă și materialele.
 • Va actualiza secțiunile relevante din analiza cost/beneficiu

Raportarea

Expertul va raporta Managerului Proiectului de Construcții la Scară Mică (MPCSM), care la rândul său va raporta directorului proiectului. Se preconizează, cooperarea cu inginerii IREX desemnați proiectelor respective.

Livrabile si termenele limită. Nivelul de efort (NDE)

Nivelul estimat de efort (NDE) pentru această sarcină va fi un total de până la 16 (șaisprezece) zile neconsecutive. Misiunea se va desfășura în perioada ianuarie – februarie 2023.

 • Verificarea documentației existentă 3 zile
 • Determinarea nivelul actual de întreținere și funcționare necesare   3 zile
 • Dezvoltarea și analizarea a două scenarii principale – închirierea versus deținerea de utilaj greu (sau scenariu intermediar), având în vedere toate costurile de exploatare si întreținere. 4 zile
 • Actualizarea studiu existent 2 zile
 • Raportul final cu recomandări 2 zile
 • Rezervat 2 zile (instrucțiuni care urmează să fie primite de la PMCSC).

Asigurarea calității și raportarea

Calitatea și conformitatea vor fi asigurate prin cooperarea continuă cu inginerul programului. Toate livrabilele vor fi aprobate de  MPCSM.

Toate livrabilele de mai sus trebuie trimise în formă finală înainte de 28 Februarie 2023.

Candidații interesați sunt invitați să transmită CV-ul și scrisoarea de intenție, cu indicarea ratei de consultanță la adresa de email: hr-md@irex.org. 

Vă rugăm să indicați “Expert utilaj greu (construcții drumuri)” în subiectul mesajului.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 16 ianuarie 2023