IREX Moldova - Anunț de angajare a unui expert în domeniul digitalizării serviciilor publice – full-time / aproximativ 3 ani (termen extins)IREX este o organizație internațională nonprofit care oferă leadership și programe inovatoare pentru a promova schimbări pozitive de durată. IREX colaborează cu parteneri din peste 100 de țări în patru domenii esențiale pentru atingerea progresului: formarea liderilor, abilitarea tinerilor, consolidarea instituțiilor și sporirea accesului la educație de calitate. IREX operează în Republica Moldova din 1997, susținând persoanele și instituțiile locale în dezvoltarea elementelor cheie ale unei societăți vibrante – inclusiv educația de calitate, accesul liber la informație și tehnologie în scopuri de dezvoltare, mass-media independentă și programe în domeniul abilitării tinerilor și promovării egalității de gen – rezultând în comunități locale mai puternice.

Descrierea programului

Comunitatea Mea (CM) este un program finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de organizația IREX. Programul Comunitatea Mea (Programul CM) este conceput pentru a susține autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, precum și pentru a consolida capacitatea autorităților locale de a satisface nevoile cetățenilor. Programul CM oferă asistență complexă comunităților, vizând în primul rând autoritățile publice locale (APL) de nivel 1.

Obiectivele Programului CM sunt:

 • Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice locale.
 • Consolidarea implicării cetățenilor în guvernarea locală.
 • Promovarea politicilor publice ce contribuie la avansarea reformei de descentralizare.
 • Creșterea veniturilor la nivel local și îmbunătățirea practicilor de management financiar.

Descrierea poziției

Expertul în domeniul digitalizării serviciilor publice (în continuare - Expert) va elabora împreună cu echipa și partenerii programului (inclusiv APL, Agenția de e-Guvernare, primăria mun. Chișinău și altele) o strategie de lucru în vederea dezvoltării unor abordări robuste și durabile pentru digitalizarea serviciilor publice în scopul eficientizării procesului de prestare a serviciilor publice către cetățeni și creșterii transparenței în acest domeniu. Expertul va sprijini programul și partenerul internațional angajat pentru a oferi consiliere cu privire la digitalizarea proceselor interne și a serviciilor publice locale pentru creșterea transparenței și responsabilizarea instituțiilor publice prin tehnologii inovatoare, date și digitalizare. Exemple ale activităților de digitalizare pot include extinderea rețelei centrelor de informare și servicii pentru cetățeni în noi localități și integrarea acestora cu alte platforme create pentru prestarea serviciilor digitale; contractare deschisă sau prezentarea datelor vizuale pe rezultatele proceselor de planificare și execuție a bugetului public etc.

Expertul va fi responsabil de îndeplinirea sarcinilor atribuite în cadrul programului Comunitatea Mea, inclusiv de îndeplinirea obiectivelor programatice, în conformitate cu reglementările IREX și USAID. El/Ea va raporta Directorului programului CM. Lucrul se va desfășura la biroul IREX din Chișinău, cu deplasări, după cum este necesar, în toată Moldova. Activitatea prevede comunicare regulată prin telefon și videoconferință cu personalul din Washington, DC.

Durata acestei poziții în cadrul Programului CM este prevăzută pentru aproximativ 3 ani și depinde de finanțarea USAID.

 Sarcini și responsabilități:

 • Furnizarea de expertiză în digitalizarea serviciilor administrative locale, instrumente de gestionare a patrimoniului, planificarea și execuția bugetului, vizualizarea datelor bugetare, achizițiile publice și alte procese aferente administrației publice locale. Expertul va lucra în strânsă colaborare cu partenerul internațional al CM, oferind consultanță în domeniul digitalizării serviciilor publice.
 • Coordonarea agendei programului CM pe digitalizare prin consiliere cu privire la cele mai bune practici aplicate în domeniu, precum și coordonarea dezvoltării soluțiilor digitale împreună cu componentele CM și părțile interesate.
 • Oferirea de contribuții pentru raportarea internă și către donatori, după caz;
 • Realizarea livrabilelor și asigurarea rezultatelor proiectului de înaltă calitate;
 • Elaborarea si acordarea ajutorului în realizarea materialelor de proiect;
 • Asigurarea colaborarii si coordonarii activităților cu componentele programului CM;
 • Alte sarcini administrative și programatice, conform funcției.

 Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în domeniul IT (certificatele de la instituții recunoscute vor fi considerate ca un avantaj suplimentar);
 • Minim 5 ani de experiență IT la nivel de expert, inclusiv în dezvoltarea și implementarea soluțiilor digitale pentru eficientizarea proceselor interne și a raportării. Este preferabilă experiența în elaborarea solutiilor de digitalizare pentru institutii publice.
 • Este preferabilă experiența de lucru cu programe cu sursă deschisă și date din surse deschise.
 • Abilitate de a elabora specificații hardware și software pentru o varietate de aplicații utilizate de proiect;
 • Experiență de lucru în programe de dezvoltare internațională finanțate de donatori;
 • Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă în limba engleză și vorbire fluentă în limba română sau rusă.

 

Candidații interesați sunt invitați să aplice pe: Digitalization Advisor, Communities and Governance Practice (NEW) | IREX Job Board (ultipro.com)

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu.