Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist Resurse Umane  Termenul limită de aplicare:  26 septembrie 2022  

Poziția:  Specialist resurse umane 

Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova  

Tipul contractului: Contract individual de muncă 

Limbi de lucru: Română, rusă, engleză 

Implicare: Norma deplină 

Modalitate de lucru: Hibrid (birou & la distanță) 

 1. Context: 

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. 

Cu o echipă de aproximativ 50 de persoane, în ultimii doi ani am înregistrat o creștere semnificativă în materie de numărul proiectelor implementate și astfel crescând impactul în dezvoltarea rurală și urbană a Republicii Moldova. Odată cu extinderea activității a crescut și complexitatea proceselor interne. Misiunea specialistului HR este în strânsă legătură cu etapa de dezvoltare a organizației, pentru crearea și menținerea unui sistem eficient de gestiune a resurselor umane, orientat pe dezvoltarea individuală a fiecărui coleg, a echipelor pe procese și întregii organizații. 

 1. Scopul poziției:  

Asigurarea continuității organizației prin gestiunea proceselor de recrutare, integrare, evaluarea performanțelor, training și dezvoltare. 

 1. Sarcini și responsabilități:  
 • Recrutarea noilor angajați aplicând tehnici inovative de atragere a candidaților și implementării unei politici de selecție bazate pe principii de transparență, echitate și egalitate; 
 • Asigurarea integrării noilor angajați prin gestiunea programului de onboarding care include training, sesiuni de discuții și feedback; 
 • Identificarea necesităților de dezvoltare a angajaților și organizarea evenimentelor, sesiunilor de training sau altor inițiative de dezvoltare; 
 • Gestiunea procesului de evaluare a performanței și a competențelor comportamentale a angajaților; 
 • Colaborarea cu alte oficii SFPL în dezvoltarea un sistem de dezvoltare profesională în cadrul organizației; 
 • Asigurarea suportului managerilor în vederea dezvoltării echipelor; 
 • Gestiunea dosarelor personale și a informației despre angajați; 
 • Dezvoltarea altor proiecte sau inițiative interne pentru asigurarea unei atmosfere de lucru plăcute, echilibrate și motivante pentru angajați. 
 1. Competențe și calificări necesare: 
 • Experiență în domeniul HR de minim 3 ani; 
 • Studii superioare în unul din domeniile relevante (HR, Business și administrare, Psihologie, Drept, Pedagogie, etc.) 
 • Comunicare fluentă în limba română, rusă și preferabil engleză; 
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);  
 • Responsabilitate, lucru în echipă și comunicare asertivă; 
 • Abilități organizatorice și auto-disciplină. 
 1. Dosarul de aplicare va conține:  
 • CV-ul actualizat;  
 • O scrisoare de intenție (max. 1 pagină), care să includă descrierea experienței relevante, precum și motivația candidatului/-tei de a ocupa postul în cauză. 
 1. Ce oferim:  
 • Posibilitatea de a lucra atât în birou cât și la distanță (hibrid, după perioada de acomodare); 
 • Mediu de lucru plăcut și motivant, în cadrul unei organizații internaționale; 
 • Salariu competitiv; 
 • Oficiu în centrul orașului; 
 • Oportunități de dezvoltare personală și profesională; 
 • Coaching în domeniul HR; 
 • Posibilitatea participării la training-uri și instruiri din contul organizației;  
 • Colaborarea cu experți naționali și internaționali din diverse domenii; 
 • Echipă diversă, motivată și dedicată. 
 1. Procedura de aplicare: 

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție) în format electronic până la data de 26 septembrie 2022, ora locală 09:00, la adresa de email hr@solidarityfund.md, menționând la subiect Specialist Resurse Umane. 

 1. Criterii de evaluare: 
 • Studii superioare în domeniu: HR, Business și administrare, Psihologie, Drept, Pedagogie - max. 10 puncte; 
 • Experiență de lucru în poziții similare minim trei ani – max. 10 puncte; 
 • Cunoștințe și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.) - max. 10 puncte; 
 • Abilități de interacțiune și comunicare, orientat spre soluții - max. 10 puncte; 
 • Competențe lingvistice – maxim 10 puncte. 
 1. Procedura de selecție și evaluare: 

Echipa de recrutare analizează individual conținutul documentelor și concordanța cu ToR și decide lista celor invitați la prima etapă a interviului, iar în unele cazuri, ambele etape ale interviurilor sunt comasate într-un singur interviu.  

La prima etapă a interviurilor cu echipa de recrutare aceasta verifică informația relevantă în contextul angajării și corespunderea competențelor candidatului cu cerințele postului vacant, precum și motivația acestuia. După caz, candidatului i se cere să realizeze o sarcină, stabilind termenii și condițiile de realizare. Echipa de recrutare selectează candidații care trec la următoarea etapa a interviului. 

A doua etapă a interviurilor cu managementul organizației constituie ultima etapă a procesului de recrutare unde se discută așteptările candidaților (financiare și altele) și se vor negocia condițiile contractuale. 

Vă informăm că, conform grilei de salarizare a organizației, remunerarea lunară pentru Specialist Resurse Umane constituie de la 966,00 până la 1 242,00 EUR brut, în dependență de competențele și experiența candidatului. 

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.   

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 


telegram