Servicii catering, chirie sală de conferințe, sistem de traducere, în cadrul Conferinței LEADER UE-MoldovaServicii: Servicii catering, chirie sală de conferințe, sistem de traducere, în cadrul Conferinței LEADER UE-Moldova 

Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova 

Tipul contractului: Prestări de servicii  

Durata contractului: determinată, pe perioada prestării serviciilor  

Termenul limită de depunere a dosarelor: 09.09.2022, ora 16.00 

Context: Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.   

Această achiziție este lansată în scopul organizării Conferinței LEADER UE-Moldova. Conferința va avea loc în data de 6 octombrie 2022, ca o adunare de o zi întreagă a grupurilor de Acțiune Locală din Republica Moldova și a partenerilor acestora pentru a discuta provocările și rolul abordării LEADER în Republica Moldova ca instrument de consolidare și stimulare a comunităților rurale. 

Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii. 

Descrierea achiziției: 

Solidarity Fund PL în Moldova Vă invită să faceți o ofertă pentru prestarea (i) serviciilor de catering, (ii) chirie sală/spațiu pentru eveniment (iii) chirie sistem de traducere, pentru desfășurarea Conferinței LEADER UE-Moldova, planificată la data de 6 octombrie 2022, după cum urmează: 

 1. Servicii catering (meniu prânz, pauză de cafea) 

Nr. 

Serviciu 

Descriere serviciu 

Preț în MDL fără TVA 

1. 

Prânz pentru 400 persoane 

Vă rugăm să prezentați meniul posibil 

Per persoană 

2. 

Apă plată pentru 400 persoane 

Apa plată (sticle) cu volum de 0.5 l 

Per sticlă 

3. 

Pauză de cafea 400 persoane 

Vă rugăm să prezentați meniul posibil pentru 2 pauze de cafea 

Per pauză de cafea 

 1. Servicii chirie sală/ spațiu pentru conferințe 

Nr. 

Serviciu  

Descriere serviciu 

Preț în MDL fără TVA 

 1.  

Sală de conferințe (400 persoane) 

Sală amenajată cu scaune, proiector și ecran mare  

Per zi sau per oră 

 1.  

Săli pentru workshop-uri (400 persoane) 

Două sau mai multe săli pentru desfășurarea concomitentă a 8 - 9 workshop-uri. 

Per zi sau per oră 

 1.  

Montare și demontare 

Montare si demontare a echipamentului din sală 

Per zi sau per oră 

Cerințe specifice pentru sală: 

 • Locație potrivită pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 400 de persoane (capacitatea sălii 400+ persoane); 
 • Existența mai multor săli pentru desfășurarea concomitentă a 8 - 9 workshop-uri; 
 • Preferabil cu amplasare centrală, proximitate față de centrul orașului Chișinău; 
 • Existența unui spațiu în fața clădirii, pentru un mic târg a producătorilor locali, de aproximativ 20 de standuri; 
 • Servicii de alimentație incluse sau cu posibilitatea contractării serviciilor de catering (Companii care prestează servicii de alimentație publică și dețin licență și certificare relevantă); 
 • Echipament necesar:  proiector, ecran de proiecție, boxe, microfoane; 
 • Locuri de parcare (locurile de parcare gratuite pentru organizatori constituie un avantaj). 
 1. Sistem de traducere 

Nr. 

Serviciu  

Descriere serviciu 

Preț în MDL făra TVA 

 1.  

Servicii chirie echipament de traducere  

Echipament specializat pentru aprox. 6  traducători inclusiv cabine de traducere, căști individuale pentru 200 de persoane, sistem de sunet. 

Per zi / oră / unitate 

Cerințe pentru sistemul de traducere: 

 • Sistemul de traducere trebuie să fie pe deplin operațional; 
 • Costul ar trebui să includă instalarea și configurarea echipamentului. 

Termenul estimativ de executare a comenzii:   6 octombrie 2022. 

Condiții de participare la procesul de achiziție:  

 • Nu se vor admite la concurs întreprinderile care nu și-au îndeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu SFPL în MD; 
 • Se vor accepta doar ofertele care reflectă toate 3 tipuri de servicii menționate mai sus. 

Criteriile de evaluare a ofertelor: 

 1. Experiența în domeniu a ofertantului: prezența pe piaţă, clienţi fideli/referinţe - Max.10 puncte. 
 1. Experiența anterioară de colaborare – Max. 10 de puncte. 
 1. Respectarea cerințelor sus-menționate pentru fiecare poziție – Max. 10 puncte. 
 1. Oferta de preț. Raportul preț-calitate – Max. 20 puncte.  

Evaluarea conform criteriului „preț” se va baza pe următoarea formulă: P = Pmin / Pof x20 puncte, unde: Pmin - cel mai mic preț propus Pof -preț prezentat în oferta examinată P - numărul de puncte acordate ofertei examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul complet. Fiecare membru al Comisiei va efectua evaluarea în mod individual. După evaluare, se va calcula scorul mediu obținut de fiecare ofertant. 

Oferta trebuie să conțină următoarele date : 

 1. Descriere generală a locației propuse, care va include date și informații generale, poze, link după caz, ale sălilor/ spațiilor pentru evenimente, spațiului adiacent etc.; 
 1. Oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe) conform cerințelor menționate în punctele anterioare; 
 1. Datele de contact (companie, adresa sediului oficial, adresa de corespondență, adresa de e-mail, datele persoanelor de contact, numărul de telefon); 
 1. Descrierea experienței; 
 1. Termeni și condițiile de plată.  

 La ofertă vor fi anexate următoarele documente: 

 1. Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de Camera Înregistrării de Stat/Agenția Servicii Publice;  
 1. Licență/Autorizație de activitate (după caz);  
 1. Alte documente relevante. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pentru Servicii catering, chirie sală de conferințe, sistem de traducere, în cadrul Conferinței LEADER UE-Moldova” până pe data de 09.09.2022, ora 16.00. 

**Notă: Proiectul este scutit de TVA. La necesitate, prestatorii de servicii vor primi o scrisoare de confirmare din partea Solidarity Fund PL în Moldova.  

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale. 

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md.  

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept confidențiale. 

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate. 


telegram