CCF Moldova angajează un coordonator de proiect în domeniul asistenței refugiațilorTermeni de referință

Coordonator de proiecte în domeniul asistenței refugiaților

CCF Moldova (www.ccfmoldova.org ) este o organizație non-guvernamentală cu experiență în domeniul protecției sociale a copilului și familiei, realizând dreptul fiecărui copil la creștere și dezvoltare în mediul familial și mediul educațional incluziv în care aceștia își pot realiza plenar potențialul.

Din februarie 2022, CCF Moldova implementează acțiuni de susținere a refugiaților din Ucraina, dar și a comunităților locale care se confruntă cu vulnerabilități sporite.

În acest context, CCF Moldova angajează un coordonator de proiect în domeniul asistenței refugiaților.

Denumirea poziției

COORDONATOR DE PROIECT

Nivelul poziției

Management

Scopul de bază

Asigurarea managementului integral al proiectului/proiectelor în conformitate cu obiectivele și rezultatele planificate. Coordonarea echipei de proiect și comunicarea cu toți partenerii Proiectului. Raportarea către donator.

Condiții specifice pentru poziție

Experiență în coordonare și management de proiect de cel puțin 5 ani, inclusiv proiecte implementate în parteneriat, co-finanțate sau internaționale

Nivel de educație necesar pentru poziție

Studii superioare în domeniul social, management de proiecte, educațional sau altele conexe

Instruiri anterioare

Instruiri în domeniul managementului de proiect

Abilități IT

Utilizator Microsoft Office- Word, Excel, Power Point, Outlook, Google docs and motorul   de căutare Google

Limbi vorbite/scrise

Româna, rusă și engleza

Experiență de lucru

Cel puțin 5 ani

Abilități necesare

Abilitate de coordonare

Abilitate de planificare și organizare

Abilitate de asigurare a unui management eficient al resurselor umane

Capacitate de concentrare, analiza si sinteza

Capacități de organizare a instruirilor

Abilitați de comunicare interpersonala

Viziune strategică și de planificare

Leadership organizațional și asociativ

Abilitate de a lucra independent și în echipă

Cerințe specifice

Cunoașterea legislației specifice în domeniile: procurări, resurse umane, contabilitate și finanțare

Responsabilități

Asigurarea managementului integral al proiectului / proiectelor

Asigurarea coordonării echipei tehnice pe durata implementării proiectului

Asigurarea atingerii obiectivelor, indicatorilor și rezultatelor proiectului în termenii și bugetul   planificat

Asigurarea implementării proiectului în conformitate cu cerințele finanțatorului

Organizarea și coordonarea procurării de bunuri si servicii in cadrul proiectului în conformitate cu cerințele donatorului/ politica de achiziții CCF Moldova

Scrierea rapoartelor de progres, a celor intermediare și finale în conformitate cu cerințele finanțatorului

Asigurarea promovării și vizibilității proiectului  

Asigurarea unei comunicări adecvate, a discuțiilor si feedbackului dintre diferiți participanți la proiect

Participarea la diferite ședințe si la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvata a acestora

Supravegherea desfășurării activităților proiectului conform planului de lucru

Facilitarea cooperării dintre participanții in proiect

Alte activități ce țin de implementarea cu succes a proiectului

Perioada de angajare

1 an, cu posibilitatea de extindere a contractului

Condițiile de muncă

Activitatea   de muncă se va desfășura în oficiul din Chișinău, cu posibilitatea deplasării în raioanele și comunitățile, unde se vor desfășura activitățile de proiect

În condițiile crizei pandemice există posibilitatea de desfășurare a activității în regim mixt (din oficiu și online).

 

 

PENTRU A APLICA: transmiteți prin e-mail o scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat față de poziția dată; o copie a CV-lui, și numele și informația de contact a trei persoane de referință, inclusiv a minim doi angajatori precedenți.

Adresa de email: contact@ccfmodlova.org

 

Data limită – 27 iulie 2022. Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.

Organizația CCF Moldova declară toleranță zero față de toate formele de abuz și exploatare față de copii și adulții vulnerabili.  

CCF Moldova se ghidează de o politică de protecție a copilului și de politica privind prevenirea exploatării și abuzului sexual; experții vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.