Termen extins: Devino parte a echipei de experți asociați a Centrului CONTACTAi experiență în livrarea training-urilor, elaborarea de studii, analize sau cercetări? Înscrie-te în echipa de experți/experte asociați ai Centrului CONTACT!

Centrul CONTACT este o platformă activă de resurse, analiză, advocacy, dezbateri și comunicare pentru oameni activi, lideri comunitari și organizații ale  societății civile care vor să contribuie la dezvoltarea unui sector asociativ puternic, credibil și influent cu un grad înalt de participare atât al femeilor cât și al bărbaților.

Misiunea Centrului CONTACT. Consolidarea societății civile și promovarea democrației participative.

Pentru a asigura suportul continuu cu asistență și expertiză pentru beneficiarii/ beneficiarele și programele implementate de Centrul CONTACT este creată baza de date a echipei de experți/experte, facilitatori/facilitatoare, traineri, formatori/formatoare asociați Centrului etc.

Descrierea postului

Conform politicilor interne ale Centrului CONTACT, membrii/membrele echipei de experți/experte, facilitatori/facilitatoare, traineri, sunt persoane-cheie care pot fi contractate pentru prestări servicii în cadrul proiectelor/programelor și altor activități  ale organizației.

Echipa de asociați este ghidată de Centrul CONTACT, care le va acorda suport necesar.

Cerinţe faţă de candidaţii/candidatele pentru  echipa de asociați:

  • Experiență practică demonstrată în calitate de expert/ă, formator/toare de minim 3 ani în domenii de resort: Dezvoltare organizațională; Lobby și advocacy; Dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice; Fundraising; Scrierea și managementul proiectelor; Planificare strategică; Drepturile omului/participare civică; Funcționare APL și implicare cetățenească la nivel comunitar; Antreprenoriat social, Comunicare și Relații cu Publicul, dar și alte domenii relevante;
  • Experiență de lucru şi cunoștințe în analiza datelor și elaborarea de studii, politici, regulamente;
  • Disponibilitate de implicare în activitățile Centrului CONTACT, în caz de contractare.

Cum puteți deveni membru/membră al echipei de asociați ai Centrului CONTACT:

Dosarul candidaților/candidatelor va conține:

  • formularul completat
  • indicarea a 2 persoane de referință;
  • CV-ul actualizat;
  • oferta financiară net MDL, per zi pentru: servicii de training, mentorat, expertiză;
  • scrisoare de intenție;
  • o poză pentru plasarea pe pagina Centrului CONTACT, precum și lista cu link-urile la rapoartele/studiile/training-uri realizate de Dvs.
  • opțional pot fi atașate scrisori de recomandare.

Selecția noilor membri/membre în echipă se efectuează o dată la doi ani. Pentru a trece procesul de selecție, candidatul/candidata va completa Formularul până la data de 28 februarie 2021.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la email-ul: info.ong.contact@gmail.com