Solidarity Fund PL în Moldova angajează   Specialist Analiză Date și Management al Cunoștințelor

Termenul limită de aplicare: 1 decembrie 2021  

Poziția: Specialist Analiză Date și Management al Cunoștințelor

Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova  

Tipul contractului: Contract individual de muncă (pe durată determinată cu posibilitate de prelungire);

Limbi de lucru: Română, rusă, engleză

Implicare: Norma deplină 

Modalitate de lucru: Hibrid 

 

Scopul poziției: constă în consolidarea echipei de Management al Datelor și Cunoștințelor, asigurarea bunei desfășurări a proceselor de colectare, procesare și analiză a datelor din cadrul organizației și automatizarea proceselor de lucru din cadrul diferitor departamente ale organizației.

Sarcini și responsabilități: 

 • Colectarea și procesarea datelor aferente proiectelor din cadrul organizației;
 • Transformarea datelor în diagrame, tabele, rapoarte;
 • Analiza și evaluarea proceselor din cadrul proiectelor derulate de organizație;
 • Identificarea modalităților de îmbunătățire și automatizare a proceselor;
 • Coordonarea unor studii/cercetări cantitative și calitative dedicate dezvoltării și/sau optimizării programelor implementate de către organizație.

Oportunități:  

 • Mediu dinamic și încurajator pentru învățare și creștere profesională;
 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare.

 Competențe și calificări necesare: 

 • Studii superioare în științe economice, sociologice, IT sau alte domenii conexe; 
 • Minim 1 an experiență în domeniul analizei datelor;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză;
 • Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Excel (formule, tabele-pivot, diagrame, macrocomenzi);
 • Experiență de lucru cu instrumentele BI de vizualizare a datelor (MS Power BI);
 • Abilități de organizare, planificare, comunicare și prezentare;
 • Capacitate de sinteză, sistematizare și analiză statistică;
 • Abilități de comunicare și lucru în echipă; 
 • Atenție sporită la detalii;
 • Cunoștințe și/sau experiență în domeniul IT (va constitui un avantaj);

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail hr@solidarityfund.md, cu mențiunea „Specialist Analiză Date și Management al Cunoștințelor”, următoarele documente:

 • CV-ul actualizat;
 • O scrisoare de motivare (de până la o pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.

Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare este 1 decembrie 2021, ora locală 09:00.

Procedura de selecție și evaluare: 

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în trei etape: 

Etapa 1: Evaluarea formală 

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție). La această etapă sunt selectate CV-urile care întrunesc toate cerințele formale. 

 

Etapa 2: Prima etapă a interviurilor  

La această etapă de recrutare pot să ajungă mai mulți candidați în funcție de calitatea dosarului primit și de cerințele postului vacant. Interviurile vor fi realizate de o echipă de minimum 3 evaluatori, care este implicată și în analiza și selectarea CV-urilor la etapa precedentă.  

În cadrul interviului vor fi verificate cele mai relevante informații în contextul funcției vacante anunțate, prezentate de candidat în CV și scrisoarea de intenție. Scopul interviului este de a analiza corespunderea competențelor candidatului cu cerințele poziției vacante, precum și motivația și atitudinea acestuia față de cultura organizațională a Solidarity Fund PL în Moldova.  

În caz de necesitate, candidatului i se poate cere să îndeplinească o sarcină suplimentară.  

 

Etapa 3: A doua etapă a interviurilor 

La recomandarea echipei de recrutare, Directorul de Țară  va selecta una sau mai multe persoane pentru următoarea etapă a procesului de recrutare  - al doilea interviu. Acesta va fi condus de către Directorul de Țară și/sau Directorul Adjunct, după caz. Al doilea interviu va constitui ultima etapă a procesului de recrutare.   

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.  

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.  

Articol adaugat de: Mădălina Ţurcanu