Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant Resurse Umane

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant Resurse Umane

 

Termenul limită de aplicare: 22 noiembrie 2021

Poziția: Consultant Resurse Umane

Organizația: Solidarity Fund PL în Moldova 

Tipul contractului: Prestări servicii (negociabil)

Durata contractului: 12 luni (cu posibilitate de prelungire)

Limbi de lucru: română, rusă, engleză

Context:

În ultimii 2 ani Solidarity Fund PL în Moldova s-a dezvoltat considerabil din punct de vedere instituțional și a conceptualizat noi direcții de dezvoltare. În acest context organizația este în creștere, inclusiv din perspectiva extinderii echipei. Organizația este în procesul de reorganizare, în octombrie a intrat în vigoare noua organigramă si a fost identificată necesitatea atragerii unui specialist cu experiență în procesul de reorganizare, gestionarea echipei și dezvoltarea profesională a angajaților. La moment dat echipa are aproximativ 40 de angajați. Pentru mai multe detalii despre activitățile organizației și echipă, accesați link-ul.

 

Scopul poziției este de a oferi suport managementului Solidarity Fund PL în Moldova în procesul de reorganizare prin introducerea unor politici și practici de dezvoltare și buna gestionare a echipei.

Sarcini și responsabilități: 

 • Suport in definitivarea conceptului pentru dezvoltarea și buna gestionare a echipei;
 • Comunicarea cu managerii de unitate și membrii echipei pentru determinarea necesităților de personal și creșterea profesională;
 • Facilitarea și eficientizarea comunicării în echipă;
 • Suport in definitivare conceptului procesului de integrare a noilor membri a echipei;
 • Suport in elaborarea mecanismului de evaluare a performanțelor membrilor echipei;
 • Suport in planificarea procesului de dezvoltare profesională a membrilor echipei;
 • Monitorizarea proceselor și inițierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor organizației în domeniul managementului resurselor umane;
 • Elaborarea strategiilor de Team building și supravegherea implementării acestora;
 • Suport in asigurarea unui climat de comunicare deschis și transparent între toți angajații.

Oportunități: 

 • Mediu dinamic și încurajator pentru a învăța și a crește profesional;
 • Posibilitatea de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și o organizație internațională în continuă dezvoltare;
 • Posibilitatea de a participa în procese de creare.

 Competențe și calificări necesare: 

 • Studii superioare (resurse umane, psihologie, economie, științe juridice);
 • Experiența de lucru în domeniul managementului resurse umane de minim 5 (cinci) ani;
 • Experiență în evaluarea performanțelor;
 • Cunoașterea legislației muncii;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de analiză, planificare, interpretare și explicare; 
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă, engleza va constitui un avantaj;
 • Cunoștințe și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);
 • Spirit de inițiativă, orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare.

Dosarul de aplicare va conține: 

 1. CV-ul actualizat, ce va include minim 2 referințe profesionale;
 2. O scrisoare de intenție (max. 1 pag.);
 3. Oferta financiară.

 

Procedura de aplicare. Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md  cu mențiunea subiectului mesajului: Consultant Resurse Umane

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 noiembrie 2021, ora 9:00

Procedura de selectare și evaluare: 

Dosarele depuse vor fi analizate în cadrul unui proces de evaluare în două etape: 

 

Etapa 1: Evaluarea formală 

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție, oferta financiară). 


Etapa 2: Evaluarea de conținut a dosarului
 

O echipă de minimum 3 evaluatori va efectua evaluarea componentelor dosarului în raport cu criteriile incluse în formularul de evaluare. 

Criteriile pentru procesul de selecție sunt următoarele: 

 • Experiență relevantă, inclusiv calificările și abilitățile profesionale minime enumerate la „Competențe și calificări necesare” (cel mai mare scor posibil - 60);
 • Studii superioare relevante (cel mai mare scor posibil - 20);
 • Preț rezonabil (cel mai mare scor posibil - 20).

Evaluarea conform criteriului „preț” se va baza pe următoarea formulă: 

P = Pmin / Pof x 20 de puncte, unde: 

Pmin - cel mai mic preț propus 

Pof - preț prezentat în oferta examinată 

P - numărul de puncte acordate ofertei examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul complet. 

Primii 3 candidați care vor acumula cel mai mare punctaj în cadrul procesului de evaluare a dosarelor, vor fi invitați la interviu.

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Articol adaugat de: Mădălina Ţurcanu