[Termen extins] Consultant(ă) în domeniul dezvoltării economice locale | Solidarity Fund PL în Moldova

Introduceti descrierea imaginii

Solidarity Fund PL în Moldova angajează  

Consultant(ă) în domeniul dezvoltării economice locale

 

Termenul limită de aplicare: 1 septembrie 2021 

Poziția:  Consultant(ă) în domeniul dezvoltării economice urbane

Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova 

Programul de referință: Revitalizare Urbană

Tipul contractului: Contract de prestare servicii

Durata contractului: august  - octombrie 2021

Limbi de lucru: română, rusă

Implicare: aprox. 30 de zile lucrătoare

 

 1. Context:

Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în domeniul dezvoltării urbane din anul 2017. Până în prezent a fost pilotată și multiplicată abordarea de Revitalizare Urban în peste 15 din orașe din  Republica Moldova. În 2021 Solidarity Fund PL în Moldova continuă să ofere orașelor participante sprijin în procesul de instituționalizare, cofinanțare a proiectelor și dezvoltare a capacităților locale. De asemenea, Solidarity Fund PL în Moldova susține partenerii la nivel național, regional și local în implementarea politicilor și programelor naționale de dezvoltare urbană. Unul din domeniile în care Solidarity Fund PL în Moldova oferă sprijin și contribuie la dezvoltarea capacităților locale este cel de dezvoltare economică locală, inclusiv în cadrul abordării de revitalizare urbană. Pentru mai multe detalii despre activitățile organizației din domeniul dezvoltării urbane accesați la: https://solidarityfund.md/dezvoltare-urbana/ 

 1. Scopul poziției:

Scopul poziției este de a susține partenerii Solidarity Fund PL în Moldova în dezvoltarea ideilor de proiecte economice a orașelor pentru a fi incluse în cadrul Programelor de Revitalizare Urbană. Consultantul va avea rolul de a inspira reprezentanții orașelor și de a împărtăși exemple practice în definitivarea conceptelor de dezvoltare economică urbană. Ideile identificate vor fi încadrate la etapa de actualizare sau elaborare a portofoliului de proiecte în cadrul Programelor de Revitalizare Urbană ale orașelor Republicii Moldova. Consultantul va desfășura sesiuni de informare și va participa în definitivarea ideilor pentru fiecare oraș.

Partenerii Solidarity Fund PL în Moldova, în acest context, sunt în principal, Autoritățile Publice Locale (și anume primăriile a 15 orașe), Agențiile de Dezvoltare Regională (Nord, Sud, Centru și Găgăuzia), dar și facilitatorii locali din cadrul Solidarity Fund PL în Moldova.

 1. Sarcini și responsabilități:
 • Familiarizarea cu abordarea de Revitalizare Urbană și Programele de Revitalizare Urbană cu scopul de a identifica potențial pentru proiecte în domeniul dezvoltării economice urbane; Identificarea bunelor practici naționale și internaționale de dezvoltare economică urbană ce pot fi incluse în procesul de revitalizare / dezvoltare urbană;
 • Elaborarea unui program de instruire pentru partenerii organizației cu privire la bazele dezvoltării economice locale și idei de proiecte relevante;
 • Suport în conceptualizarea și programarea acțiunilor de revitalizare economică (socio-economică) la nivelul zonelor de revitalizare urbană;
 • Desfășurarea sesiunilor de instruire pentru partenerii organizației;
 • Elaborarea / compilarea materialelor informaționale pentru partenerii organizației, care să includă linii de ghidare pentru identificarea posibilităților și formelor de dezvoltare economică locală în cadrul proceselor de dezvoltare / revitalizare urbană implementate în orașe, precum și exemple de practici reușite / inspiraționale;
 • Consultarea și comunicarea cu partenerii organizației pe parcursul elaborării / actualizării proiectelor dedicate dezvoltării economice locale;
  • Recomandarea programelor de finanțare ce pot fi accesate pentru realizarea proiectelor de dezvoltare economică locală (fonduri, granturi etc.);
  • Pregătirea unui raport de evaluare a necesităților, cunoștințelor și capacităților partenerilor cu recomandări de instruire și/sau alte programe de sporire a capacităților, înainte de sesiunile de formare;
  • În caz de necesitate, participarea în deplasările în teren pentru facilitarea procesului de elaborare a fișelor de proiect de dezvoltare economică locală.
 1. Livrabilele:
 • 1 curs de instruire elaborat și desfășurat pentru partenerii organizației;
 • 1 material de caracter metodologic și aplicabil elaborat în rezultatul constatărilor de pe urma instruirii cu privire la domeniul dezvoltării economice locale, inclusiv practici naționale și internaționale în domeniu;
 • consultanța partenerilor privind conceptualizarea și programarea proiectelor din domeniul dezvoltării economice locale pe diferite subiecte tematice.
 1. Competențe și calificări necesare:
  • Studii superioare (studii economice/ antreprenoriat/alte domenii conexe);
 • Experiență de lucru în domeniul urbanismului, politicilor urbane și/sau în alte activități de dezvoltare urbană va constitui un avantaj;
 • Experiență de instruire și facilitare în domeniul dezvoltării locale, îndeosebi pe proiecte comunitare, de antreprenoriat social, socio-economice de min. 2 ani;
  • Cunoștințe privind managementul proiectelor;
 • Experiență de lucru cu instituții/organizații în domeniul dezvoltării regionale/urbane la nivel național, regional sau local va constitui un avantaj;
 • Cunoștințe despre politicile naționale din domeniul dezvoltării regionale/urbane;
 • Deschidere spre inovație și abilități de a lucra în circumstanțe dinamice;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de analiză, scriere, raportare, prezentare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Bună cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă;
 • Spirit de inițiativă, orientare spre soluții, responsabilitate și tendință de dezvoltare.
 1. Dosarul de aplicare va conține:
 2. CV-ul actualizat;
 3. O scrisoare de intenție, care să includă și descrierea abordării metodologice asupra sarcinilor și livrabilelor propuse (max. 2 pag.)
 4. Oferta financiară indicată în MDL, suma totală, pentru o zi de lucru.

 

 1. Procedura de aplicare.Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție și oferta financiară) în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md cu mențiunea subiectului mesajului: Consultant(ă) în domeniul Dezvoltării Economice Locale.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 septembrie 2021, ora locală 12:00. 

Persoana de contact — Iulia Cozacenco, Specialist Programe și Proiecte de Dezvoltare, Unitatea Dezvoltare Urbană, email: iulia.cozacenco@solidarityfund.md   

 1. Procedura de selecție și evaluare:

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în două etape:

Etapa 1: Evaluarea formală

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, scrisoarea de intenție, oferta financiară). Evaluarea formală este realizată de un reprezentant al Unității Dezvoltare Urbană.

Etapa 2: Evaluarea de conținut a dosarului

O echipă de minimum 3 evaluatori va efectua evaluarea componentelor dosarului în raport cu criteriile incluse în formularul de evaluare.

Criteriile pentru procesul de selecție sunt următoarele:

 • Experiență relevantă, inclusiv calificările și abilitățile profesionale minime enumerate la punctul 5 (cel mai mare scor posibil - 50);
 • Abordare metodologică aplicabilă (cel mai mare scor posibil - 20);
 • Preț rezonabil (cel mai mare scor posibil - 30).

Evaluarea conform criteriului „preț” se va baza pe următoarea formulă:

P = Pmin / Pof x 30 de puncte, unde:

Pmin - cel mai mic preț propus

Pof - preț prezentat în oferta examinată

P - numărul de puncte acordate ofertei examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul complet.

Fiecare membru al echipei de evaluare va efectua evaluarea în mod individual. După evaluare, se va calcula scorul mediu obținut de fiecare candidat. Primii 3 candidați, cu cel mai mare scor, vor fi invitați la un interviu final.

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. 

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

Articol adaugat de: Ilona