Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Termen extins. Concurs de selectare a unui expert/expertă sau grup de experți în elaborare a 4 ghiduri practice pentru ONG-urile din Republica MoldovaAnunț experti pentru 4 ghiduri ONG 2Centrul CONTACT în cadrul Programului de suport instituțional pentru dezvoltarea organizației, finanțat de Suedia, anunță concurs pentru elaborarea a 4 ghiduri practice (tutoriale) pentru ONG-urile din Republica Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană.

Termenul tutorial este preluat din limba engleză și reprezintă o metodă interactivă de transmitere a cunoștințelor în baza unor exemple și informații aranjate pas cu pas în ordinea logică de învățare a principalelor fundamente, pentru a putea îndeplini o anumită sarcină. Un tutorial poate fi sub formă de text sau video și este însoțit de acte model după caz. (Wikipedia)

În acest context se anunță angajarea unui expert/experte sau grup de experți pentru elaborarea a 4 ghiduri practice destinate ONG-urilor.

Scopul produselor este de a contribui la dezvoltarea și consolidarea organizațiilor societății civile din Republica Moldova prin elaborarea și distribuirea eficientă a produselor informaționale accesibile, practice și actuale necesităților organizaționale. Materialele vor contribui la sporirea cunoștințelor și capacităților de dezvoltare durabilă a sectorului asociativ din Moldova.

Tematica produselor:

 1. Colectare de fonduri și diversificarea resurselor financiare – acest subiect va implica așa tematici de referință ca: Fundraising-ul în Republica Moldova; Tipurile de fundraising (solicitarea individuală, directă și indirectă, evenimentele speciale de crowdfunding, Legea 2%); Planificarea activităților de fundraising; Etapele colectării de fonduri; Implicarea membrilor organizației în activitatea de fundraising; Strategia organizației și planul de fundraising.
 2. Utilizarea eficientă a aplicațiilor și platformelor IT în lucru organizațional și cu beneficiarii – acest subiect va implica așa tematici de referință ca: Tipuri de platforme digitale; Specificul utilizării platformelor digitale pe etape, conform destinației: pentru ședințe, conferințe, de planificare, evaluare, prelucrare poze, video etc.
 3. Transparența organizațională – acest subiect va implica așa tematici de referință ca: Codul de etică al ONG-urilor; Conflictul de interese; Prevenirea corupției în cadrul ONG-urilor; Comunicarea internă și externă a ONG-urilor; Raportarea.
 4. Elaborarea raportului anual de activitate al ONG-ului – acest subiect va implica așa tematici de referință ca: Formatul și structura unui raport (orientativ); Sugestii pentru structurarea informației conform domeniilor de activitate; Transformare rezultatelor în indicatori cantitativi; Publicarea raportului.

Perioada de realizarea produselor: 1 iulie – 15 septembrie 2021

Cerințe față de produs:

 1. Ghidurile practice se vor baza pe nevoile și posibilitățile reale ale ONG-urilor din Moldova;
 2. Produsul poate fi elaborat sub format text, la necesitate pot include secvențe video. Video-urile incluse în cadrul acestui produs vor fi obligatoriu elaborate de expert/expertă și nu vor avea o durată mai mare de 2 minute.
 3. Ghid va fi elaborat și editat în format text, A4, font – Arial 11 pentru text și Arial 14 bold, pentru titluri. Toate paginile vor fi numerotate;

Responsabilități generale:

Expertul/ experta sau grupul de experți vor fi responsabili de elaborarea ghidului practic în conformitate cu planul general aprobat de echipa Centrului CONTACT, la una din tematicile sus menționate.

Responsabilități specifice:

 • Elaborarea cuprinsului ghidului practic pentru OSC-uri în colaborare cu echipa Centrului CONTACT;
 • Elaborarea ghidului practic conform tematicii;
 • Prezentarea în termeni a produsului final, conform cerințelor prestabilite.

Livrabile și termeni:

Nr. Produs Data
1. Cuprinsul ghidului elaborat în conformitate cu necesitățile de învățare ale OSC-urilor 15 august 2021
2. Varianta final adaptată a ghidului practic în urma recomandărilor echipei CONTACT 15 septembrie 2021

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Atenție, un expert/expertă sau grup de experți poate aplica pentru elaborarea unuia sau mai multor ghiduri practice.

Cerințe față de experți/experte sau grup de experți:

 • studii superioare în domenii relevante (drept, comunicare și jurnalism, economie, management sau alte domenii conexe);
 • experiență minim 2 ani în elaborarea studiilor analitice, tutorialelor, ghidurilor sau altor suporturi informaționale în domeniile tematice: Colectare de fonduri și diversificarea resurselor financiare; Utilizarea eficientă a aplicațiilor și platformelor IT în lucru organizațional și cu beneficiarii; Transparența organizațională; Procesul de elaborarea al raportului anual de activitate al ONG-ului, sau domenii similare;
 • înțelegerea specificului de lucru în sectorul neguvernamental din Republica Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană și cunoașterea suficientă a necesităților ONG-urilor.
 • capacitate de a lucra în termeni-limită;

Abilități și capacități:

 • de analiză și sistematizare;
 • de auto-organizare și comunicare;
 • de vorbire și scriere corectă în limba română;
 • de scriere a ghidurilor/manualelor;
 • responsabilitate, creativitate și flexibilitate;
 • de design în aranjarea și sistematizarea informației expuse sub formă de produs final.

Criteriile de selecție:

 • Experiență și cunoștințe în elaborare/aplicarea de conținut;
 • Calitatea materialelor elaborate anterior;
 • Oferta financiară propusă per produs.

Dosarul de aplicare va conține:

 1. CV-ul candidatului/candidatei/ candidaților;
 2. O succintă ofertă tehnică, care va descrie cuprinsul produsului și viziunea candidatului despre executarea activităților prevăzute în termenii propuși;
 3. Oferta financiară (în EUR, net) per produs;
 4. lista produselor realizate anterior cu link-uri.

Dosarul va fi depus în limba română sau rusă la adresa: info.ong.contact@gmail.com până la data de 30 iunie 2021cu specificarea subiectului pentru mesaj: Ghid practic.

Pentru informații suplimentare puteți contacta: Anișoara Bezărău, asistentă de proiect, 068093861; anisoarabezarau@gmail.com

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan