Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs repetat privind selectarea unui psiholog/psihoterapeut sau a unei echipe de psihologi/psihoterapeuţi 1. Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

CDF anunță concurs de selectare a unui psiholog/psihoterapeut sau a unei echipe de psihologi/psihoterapeuţi pentru a oferi suport specializat victimelor violenței în familie și/sau altor forme de abuz asupra femeilor.

 1. Echipa de psihologi/psihologul va fi responsabil de:
 • Acordarea asistenței specializate în cadrul ședințelor de consiliere psihologică, inclusiv în cazurile de urgență;
 • Desfășurarea grupurilor de suport cu beneficiarele CDF;
 • Însoțirea victimelor violenței în familie în procesele de judecată, după caz;
 • Participarea la evenimente de sensibilizare, ateliere de informare, organizate de CDF în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, în cazul în care prezența psihologului este necesară.
 1. Produse şi servicii prestate:
 • Ședințe individuale de consiliere psihologică;
 • Raport lunar privind activitatea desfășurată.
 1. Cerințe de aplicare:
 • Studii universitare în domeniul psihologiei, studii post-universitare specializate în psihoterapie; specializarea în victimologie, prevenirea și combaterea traumei vor constitui un avantaj;
 • Experienţă de minimum 5 ani în domeniul consilierii psihologice a victimelor violenței în familie, inclusiv a abuzului sexual față de femei/ fete, traficului de ființe umane
 • Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
 • Cunoaşterea limbii române și ruse, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.
 1. Structura ofertei:
 • Numele/prenumele aplicantului sau denumirea cabinetului/organizației, adresa, persoanele și telefoanele de contact;
 • Argumentarea oportunității selectării psihologului sau a echipei de psihologi;
 • Lista organizațiilor pentru care psihologul sau echipa de psihologi a prestat servicii specializate în ultimii 3 ani;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei de psihologi sau ale psihologului;
 • CV-urile psihologului/echipei de psihologi, copii de pe certificatele ce confirmă participarea la formarea continuă şi la activităţi de instruire relevante domeniului vizat;
 • Lista a 2 persoane / organizații de referință;
 • Oferta financiară (onorariul) per ședință de consiliere.
 1. Criterii de evaluare:
 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei;
 • Experiența relevantă în domeniul solicitat;
 • Calificarea psihologului sau a echipei care va presta serviciile sus-menționate;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.
 1. Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 15 februarie 2021, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa office@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare psiholog/echipă de psihologi pentru prestarea serviciilor specializate” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 87, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: office@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan