Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de PSIHOLOG

Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” a fost înfiinţat şi creat, ca parte componentă, de către Fundaţia Regina Pacis. Instituția este acreditată de Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, în baza Legii n.129 din 08.06.2012 și a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova n. 95 din 07.02.2014. 

Scopul Centrului este asigurarea accesului copiilor aflați în situație de risc la găzduire, îngrijire, educație, asistență socială, medicală și juridică, formarea deprinderilor de viață independentă, pregătirea în vederea reintegrării în familia biologică, extinsă sau integrării socio-profesionale.

Atribuții de serviciu:

 • efectuează consilieri (individuale, de grup, de familie) cu copiii aflați în dificultate;
 • consultă părinții/asistenții parentali/tutorii în problema relațiilor cu copii aflați în dificultate, organizării eficiente a vieții şi activității lor;
 • efectuează evaluarea psihologică primară a copiilor/adolescenților aflați în dificultate;
 • consultă copiii aflați în dificultate în vederea depășirii dificultăților apărute;
  se deplasează în teren în vederea evaluării situației copiilor în dificultate şi determinării soluțiilor de remediere;
 • acordă consultanță psihologică specialiștilor din grupul de referință a copilului, vis-a-vis de respectarea particularităților psihologice a copiilor/adolescenților aflați în dificultate;
 • examinează petițiile, reclamațiile parvenite de la beneficiari sau rudele acestora;
 • acordă consultanță psihologică specialiștilor din sistem cu privire la respectarea particularităților psihologice ale copiilor/adolescenților aflați în dificultate;
 • întocmește şi prezintă conducerii CPC Regina Pacis raportul de evaluare a copiilor aflați în plasament, raportul de activitate a psihologului;
 • participă la ședințele multidisciplinare ale Centrului;
 • se angajează să ia toate măsurile posibile și necesare pentru a realiza drepturile copilului, în special de a proteja în mod activ toți copiii cu care intră în contact.

Cerințe față de candidați: 

 • studii superioare de specialitate, specializări în domeniul asistenței şi consilierii copiilor aflați în dificultate;
 • experiență profesională, în special cu adolescenții şi familiile acestora ce sunt în situație de risc;
 • cunoștințe bune în domeniul psihologiei şi a tehnicilor de evaluare psihologică a copiilor, legislației naționale şi internaționale din domeniul protecției copilului;
 • abilități de planificare şi organizare a activității profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de evaluare psihologică; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilități şi aplicații
 • abilități de lucru cu echipamente de birou și aplicații software de birou la nivel de utilizator (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer);
 • atitudine/comportament tolerant şi respectuos față de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendință spre perfecționare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de colegii de serviciu, punctualitate.

Specificul postului de muncă:

 • Programul de muncă se va prestabili împreună cu persoana angajată;
 • Activitate preponderent de birou şi deplasări în teritoriu, după caz.

Locul de muncă: str. Natalia Gheorghiu 23/1, or. Chișinău

Dosarul candidatului va include:

 • CV în formatul Europass;
 • Scrisoare de motivație şi datele de contact a 2 persoane care va recomandă pentru acest post.

Procesul de recrutare:

Depunerea dosarelor se va face prin email, la adresa office@reginapacis.org, cu specificarea „Aplicare Psiholog CPC” până la data de 19 ianuarie 2021.

Telefon de contact: 022 23 55 11. 

La interviu vor fi invitate doar persoanele selectate în baza dosarelor.


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.