IREX Moldova - anunț de angajare a unui coordonator de program în domeniul participării cetățenilor la luarea deciziilor – full-time / aproximativ 3 ani (termen extins)IREX este o organizație internațională nonprofit care oferă leadership și programe inovatoare pentru a promova schimbări pozitive de durată. IREX colaborează cu parteneri din peste 100 de țări în patru domenii esențiale pentru atingerea progresului: formarea liderilor, abilitarea tinerilor, consolidarea instituțiilor și sporirea accesului la educație de calitate. IREX operează în Republica Moldova din 1997, susținând persoanele și instituțiile locale în dezvoltarea elementelor cheie ale unei societăți vibrante – inclusiv educația de calitate, accesul liber la informație și tehnologie în scopuri de dezvoltare, mass-media independentă și programe în domeniul abilitării tinerilor și promovării egalității de gen – rezultând în comunități locale mai puternice.

Descrierea programului

Comunitatea Mea (CM) este un program finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de IREX. Programul Comunitatea Mea (Programul CM) este conceput pentru a susține autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, precum și pentru a consolida capacitatea autorităților locale de a satisface nevoile cetățenilor. Programul CM oferă asistență cuprinzătoare comunităților, vizând în primul rând autoritățile publice locale (APL) de nivel 1.

Obiectivele Programului CM sunt:

 • Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice locale.
 • Consolidarea implicării cetățenilor în guvernarea locală.
 • Promovarea politicilor publice ce contribuie la avansarea reformei de descentralizare.
 • Creșterea veniturilor la nivel local și îmbunătățirea practicilor de management financiar.

Descrierea poziției

Coordonatorul de program va sprijini implementarea activităților componentei programului CM care se concentrează pe implicarea cetățenilor în luarea deciziilor la nivel local. Coordonatorul de program va contribui la planificarea și implementarea activităților programatice specifice componentei. Responsabilitățile includ printre altele si sprijin în coordonarea granturilor acordate organizațiilor societății civile pentru implicarea comunității în luarea deciziilor la nivel local și creșterea gradului de implicare civică a cetățenilor. Persoana selectată va lucra cu Specialistul programului CM în domeniul implicării comunitare și cu Specialistul în domeniul egalitate de gen, participare civică a tinerilor și activităților de incluziune socială pentru a elabora criteriile de selecție a granturilor sus-menționate și, ulterior, a monitoriza implementarea acestora.

Coordonatorul de program va contribui la toate celelalte activități din Componenta 2, după cum este necesar, și va colabora cu alte componente CM la inițiativele de implicare a cetățenilor. Totodată, el/ea va oferi suport logistic în organizarea evenimentelor și comunicarea cu părțile interesate. Coordonatorul de program va fi responsabil de îndeplinirea sarcinilor atribuite în cadrul programului Comunitatea Mea, în conformitate cu regulamentele IREX și USAID. El/Ea va raporta Specialistului de implicare comunitară. Lucrul se va desfășura la biroul IREX din Chișinău, cu deplasări în caz de necesitate în toată Moldova. Durata acestei poziții în cadrul Programului CM este prevăzută pentru aproximativ 3 ani și depinde de finanțarea USAID.

 

Sarcini și responsabilități:

 • Asigurarea suportului necesar în implementarea activităților componentei 2, în conformitate cu Planul anual de implementare. Împreună cu Specialistul de implicare comunitară, coordonatorul de program va asigura planificarea, desfășurarea și monitorizarea corespunzătoare a activităților și va asigura colaborarea între componente, după caz;
 • Împreună cu Specialistul de implicare comunitară, va supraveghea implementarea cu succes a programului de granturi pentru organizațiile societății civile (cum ar fi serviciile sociale care abordează nevoile refugiaților și integrarea acestora în comunități sau includerea nevoilor tinerilor în prioritățile comunității);
 • Acordarea suportului în elaborarea rapoartelor CM prin furnizarea de informații în rapoarte de progres bi-lunare, trimestriale și anuale.
 • Îndeplinirea sarcinilor administrative legate de activități, cum ar fi pregătirea listei de participanți, cercetarea informațiilor necesare, pregătirea documentației relevante, suportul în implementarea activităților de implicare a comunității și a întrunirilor comunitare și orice altă sarcină aferentă;
 • Participarea la întruniri și menținerea comunicării continue cu părțile interesate ale comunității pentru a obține sprijinul comunității și implicarea în proiect.
 • Alte sarcini administrative și programatice, așa cum sunt atribuite de conducerea programului CM.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în sociologie, administrare publică, comunicare sau domeniu conex;
 • Experiență profesională relevantă în proiecte finanțate de USAID care se concentrează pe inițiative de sensibilizare și implicare comunitară, participarea cetățenilor, consolidarea societății civile;
 • Abilități excelente de scriere și editare, inclusiv în limba engleză;
 • Abilități interpersonale excelente și abordare proactivă demonstrată pentru rezolvarea problemelor;
 • Expertiză practică în programele Microsoft Office și aplicațiile Google;
 • Cunoașterea profesională a limbilor română, engleză și rusă.

 

Candidații interesați sunt invitați să aplice pe: Program Coordinator for Community Engagement, Communities and Governance Practice (NEW) | IREX Job Board (ultipro.com)

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru un interviu.