Termen extins: HelpAge International angajează PsihologHelpAge International angajează Psiholog

Funcția anunțată: Psiholog

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International (HAI), Moldova

Tipul de contract: Contract prestări servicii pe durată de 4 luni

Perioada de lucru estimată: începând cu luna august 2022

Termen limită pentru aplicare: 09 august 2022

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor. În prezent, HelpAge International lucrează pentru depășirea crizei ucrainene și a lansat un program de suport pentru refugiații care sosesc în Moldova, ce include asistență financiară în numerar, distribuții de produse alimentare și non-alimentare, asistența psihologică primară și de protecție a sănătății mintale și alte tipuri de suport.

La moment suntem în căutarea unui Psiholog capabil să faciliteze sesiuni de informare pentru vârstnici privind gestionarea emoțiilor, sănătatea mintală cînd persoanele sunt mai izolate și socializează mai puțin, probleme de sănătate mintală specifice vârstei înaintate (depresie, demență, semne de depistare, prevenire) alte tematici care vor fi agreate în comun.

Unele responsabilități includ, dar nu se limitează la:

 • Elaborarea Agendei și materialelor de suport pentru participanți (pagini de internet utile pentru beneficiarii sesiunilor de informare).
 • Elaborarea prezentărilor pentru sesiunile de informare și altor materiale vizuale (video, dacă aveți disponibile).
 • Facilitarea a câte 2 sesiuni de informare online (20 în total) pentru grupuri de 40 vârstnici din 23 localități ale Republicii Moldova (fiecare din cele 2 sesiuni va fi pe tematici diferite, iar la final se va rezerva timp pentru a răspunde la întrebările beneficiarilor) și 5 sesiuni offline pentru 5 grupuri de vârstnici (25-30 persoane) în Chișinău (aceeași sesiuni în fiecare din cele 5 sectoare ale mun. Chișinău).
 • Elaborarea raportului pe serviciul prestat lunar.

Calificări și experiență

 • Studii superioare în psihologie sau alte domenii relevante.
 • Cel puțin 3 ani de experiență profesională în domeniu.
 • Experiența de lucru cu vîrstnicii și cu victime ale violenței va constitui un avantaj.
 • Experiență demonstrabilă în facilitare de sesiuni de informare cu accent pe prevenirea și combaterea violenței.
 • Fluență în limba română și rusă (la necesitate).

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint, experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;
 • Oferta de preț - Suma netă per zi indicată în MDL cu specificarea persoană fizică/juridică.
 • Disponibilitatea de a efectua sesiunile de informare în perioada august-noiembrie 2022.
  • costurile de tipărire a materialelor – vor fi acoperite de HelpAge, nu trebuie incluse în oferta de preț.

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 09 august 2022, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Psiholog”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: 060450560, persoană de contact Rusu Renata

În conformitate cu Politica de Protecție:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.