People in Need Moldova angajează enumeratori în terenDescriere:

Organizație

People in Need

Denumire poziție vacantă        

Enumeratori în teren

Termen de aplicare

30 iunie 2022

Limbi

Rusă, Română

Tip contract

Contract prestări servicii

Durată

6 luni, cu posibilitate de extindere

 

Prezentare generală

People in Need (PIN) este o organizație nonguvernamentală cehă care oferă ajutor și asistență pentru dezvoltare, luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de asistență și dezvoltare din Europa post-comunistă și a administrat proiecte în 37 de țări în ultimii 30 de ani. Mai multe informații despre activitatea PIN puteți accesa la: www.peopleinneed.net.

Începând cu 2009, PIN a adăugat programe de dezvoltare la activitatea sa în Republica Moldova, construind o viziune și practici care mențin oamenii și comunitățile în centrul activității noastre. De-a lungul prezenței sale în țară, PIN a contribuit la dezvoltarea următoarelor sectoare: trai și mediu durabil; incluziune și protecție socială; buna guvernare.  

Termenul contractului: 6 luni, cu posibilitate de extindere

Raportare: manager MEAL/ofițer MEAL

Locul de muncă: pentru enumeratorii MEAL din Nord, staționarea va fi în oficiul din mun. Bălți, inclusiv deplasări în alte regiuni/locații (Briceni, Dondușeni, Edineț, Fălești, Glodeni, Nisporeni, Râșcani, Sângerei și Ungheni). Pentru enumeratorii MEAL din Sud, staționarea va fi în oficiul din mun. Comrat, inclusiv deplasări în alte regiuni/locații (Cahul, Cantemir, Taraclia, Basarabeasca și Vulcănești).

Prezentarea generală a poziției vacante

Enumerator = persoană care va realiza studii, chestionare și colectare de date. Enumeratorul va efectua intervievarea persoanelor (prin telefon sau vizite în teren) sau asistarea respondenților în timpul interviurilor și în completarea chestionarelor necesare pentru diferite studii și proiecte implementate de PIN.

Avem nevoie de un grup de persoane flexibile, care sunt dispuse să lucreze fie doar la telefon (din cauza mobilității scăzute cauzate de dizabilități fizice sau alte motive), fie pe teren, sau persoane care pot lucra o jumătate de zi, sau câteva ore pe zi, în weekend, sau sporadic, la discreția personală.

Sarcini principale și responsabilități

 • Enumeratorul / evaluatorul de teren implementează principii etice în realizarea sarcinilor sale;
 • Aderă la toate politicile și principiile PIN, respectă protocolul de securitate PIN și codurile de conduită în timp ce își îndeplinește responsabilitățile;
 • Ajută la formularea și adaptarea instrumentelor de colectare a datelor. Efectuează colectarea datelor conform instrucțiunilor specialiștilor MEAL sau ale directorului de departament. În teren și la telefon, va efectua interviuri/chestionare structurate și aprofundate cu beneficiari, actori cheie, discuții în grup, vizite pe teren și observații. Va asigura calitatea datelor și a altor informații colectate pe teren și prin mijloace de comunicare la distanță;
 • Asigură că datele colectate sunt înregistrate cu acuratețe, documentate pe hârtie și instrumente audio de înregistrare, în baza consimțământului informat obținut de la beneficiari;
 • Colectează date folosind platforme digitale de colectare a datelor (ex.: KoBo sau alte aplicații relevante); introduce cu acuratețe datele colectate zilnic. Dacă este necesar, va completa chestionare pe hârtie sau prin intermediul platformelor digitale de colectare a datelor pe tablete/telefoane mobile;
 • Asigură anonimatului respondenților și dezvoltarea relației de încredere și spațiu sigur în timpul exercițiului de colectare a datelor cu respondenții, respectând procedurile de confidențialitate și securitate, pentru a se asigura că confidențialitatea respondentului este protejată;
 • Identifică, raportează și documentează orice provocări cu care se confruntă în timpul exercitării serviciului, care ar putea afecta calitatea datelor;
 • Elaborează rapoarte, analizează și documentează toate constatările și oferă recomandări pentru planificarea proiectului, managementul performanței și raportare;
 • Efectuează vizite de monitorizare pe teren pentru a evalua progresul implementării proiectului folosind instrumente și metodologii standard de monitorizare și evaluare;
 • Monitorizează principalele activități ale proiectului și asigură procesul de verificare, inclusiv verificarea încrucișată a datelor colectate și documentate de personalul proiectului;
 • Asistă echipa de proiect în consolidarea mecanismelor de responsabilitate la nivel de proiect;
 • Dacă este disponibil, sprijină personalul de proiect în colectarea datelor în timpul evaluărilor și anchetelor pe teren;
 • Colectează și documentează feedback-ul de la beneficiari și alte părți interesate în timpul vizitelor de monitorizare pe teren și răspunde la plângeri și feedback din partea beneficiarilor și a altor părți interesate, inclusiv partenerii de implementare, și documentează întregul proces de primire a feedback-ului;
 • Oferă răspuns beneficiarilor care au oferit feedback negativ sau pozitiv, în urma consultării cu specialiștii MEAL și cu operatorul liniei de asistență CFRM (Ro.: mecanism comunitar de feedback și răspuns);
 • Sprijină specialiștii MEAL și operatorul liniei de asistență CFRM în sesiunile de informare pentru beneficiari, cu privire la mecanismul comunitar de feedback și răspuns;
 • Înlocuiește operatorul liniei de asistență CFRM în timpul absenței sale (concedii anuale, concedii medicale, instruiri și în orice situații spontane, sau când este nevoie de un astfel de sprijin);
 • Colaborează cu echipei de proiect, pentru a asigura executarea la timp a activităților MEAL, inclusiv cu personalul organizațiilor partenere de implementare;
 • Participă la sesiuni de formare și la întâlniri de echipă conform cerințelor departamentului MEAL;
 • Utilizează eficient dispozitivele utilizate pentru colectarea datelor și gestionează cu grijă dispozitivele în teren;
 • Îndeplinește alte sarcini atribuite de supervizor sau directorul de departament.

Competențe și abilități necesare

 • posibilitatea și capacitatea de a se deplasa în diferite raioane ale Moldovei;
 • organizat, orientat spre rezultate, responsabil și de încredere;
 • abilitatea de a lucra sub presiune, stil de lucru pro-activ și cooperant;
 • fluent în limba rusă;
 • cunoașterea limbii române este un avantaj;
 • cunoștințe de utilizare a tabletei și smart phone-ului;
 • cunoștințe de operare pe calculator: MS Office și MS Outlook.

Instrucțiuni de aplicare

Candidații interesați pot depune CV-ul la următorul link: https://apply.workable.com/people-in-need-2/j/CE794BB0C5/apply/ și vor indica în titlu locația preferată, după caz. De exemplu, Enumerator Bălți sau Enumerator Comrat.

Termenul limită pentru depunerea documentelor: 30 iunie 2022, până la finele zilei de lucru. Potențialii candidați vor fi invitați la interviuri, pe măsură ce vor fi recepționate aplicațiile. Procesul de primire a aplicațiilor ar putea fi oprit mai devreme, dacă candidații potriviți vor fi identificați înainte de termenul limită pentru depunerea aplicațiilor sau va fi prelungit, la solicitarea donatorului.

Doar candidații preselectați vor fi contactați pentru interviu.

Prin expedierea CV-ului și a altor documente la link-ul sus-menționat candidatul consimte implicit la recepționarea și prelucrarea datelor personale conținute în CV și în celelalte documente exclusiv în scopul analizării calificării candidatului pentru postul vacant, precum și la păstrarea unor asemenea date în dosarele PIN pentru un termen rezonabil în conformitate cu Politica PIN de Protecție a Datelor Personale. Candidatul își poate revoca consimțământul în orice moment prin expedierea unei notificări. Vă rugăm să nu includeți categorii speciale de date personale, a căror prelucrare ar necesita, în conformitate cu legislația în vigoare consimțământul scris al subiectului acestora.