Termen extins: People in Need Moldova angajează contabilDescriere:

Organizația

People in Need

Denumirea postului         

Contabil

Loc de muncă

Chișinău, Republica Moldova

Termen limită de aplicare

15 aprilie 2022

Studii și experiență de muncă

Diplomă de licență; 3 ani de experiență

Cunoașterea limbilor

Română sau rusă – nivel avansat;

Engleză – nivel mediu, constituie avantaj

Tip de contract

Contract de angajare; regim – normă întreagă

Durata contractului

Perioadă determinată, cu posibilitatea extinderii

Anunț destinat doar pentru rezidenți ai Republicii Moldova

 

Prezentare generală

People in Need (PIN) este o organizație nonguvernamentală cehă care oferă ajutor și asistență pentru dezvoltare, luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de asistență și dezvoltare din Europa post-comunistă și a administrat proiecte în 37 de țări în ultimii 20 de ani. Mai multe informații despre activitatea PIN puteți accesa la: www.peopleinneed.net.

Începând cu 2009, PIN a adăugat programe de dezvoltare la activitatea sa în Republica Moldova, construind o viziune și practici care mențin oamenii și comunitățile în centrul activității noastre. De-a lungul prezenței sale în țară, PIN a contribuit la dezvoltarea următoarelor sectoare: trai și mediu durabil; incluziune și protecție socială; buna guvernare.

Prezentarea generală a postului

Raportează către: Manager financiar (în continuare MF)

Principalele relații de comunicare/coordonare (interne):

La nivelul programului de țară (în continuare PȚ), contabilul interacționează în primul rând cu managerul financiar al PȚ din Moldova.

La nivelul sediului central, contabilul interacționează în principal cu contabilul de la oficiul din Praga și, ocazional, cu managerul financiar regional.

Privire de ansamblu asupra postului:

Contabilul își va desfășura activitatea la Chișinău, cu deplasări ocazionale în alte oficii și pe teren. Data preconizată pentru angajare este cât mai curând posibil. Acest post este cu normă întreagă și necesită o implicare de 100%.

Principalele responsabilități:

 • Pregătirea, colectarea și procesarea a toată documentația financiară (facturi, documente de casă, extrase de cont) pentru plăți bancare/în numerar și asigurarea că acestea sunt complete, de calitate și conforme cu reglementările PIN și ale donatorilor;
 • Pregătirea declarațiilor fiscale, a informațiilor statistice pentru autoritatea de stat competentă;
 • Pregătirea și procesarea salariilor;
 • Pregătirea plăților în e-banking;
 • Alocarea costurilor și cheltuielilor proiectului pentru un anumit proiect în conformitate cu normele interne;
 • Arhivarea facturilor, contractelor și a altor documente relevante;
 • Oferirea consultațiilor pentru beneficiarii de granturi cu privire la contabilitate; verificarea rapoartelor de cheltuieli și încărcarea rapoartelor;
 • Gestionarea banilor mărunți;
 • Participarea la inventarierea mijloacelor fixe și a stocurilor;
 • Concilieri de numerar și bancare.

Calificare:

 • Diplomă de licență în contabilitate, o calificare suplimentară ar constitui un avantaj;
 • Experiență recentă în contabilitate de cel puțin 3 ani;
 • Cunoașterea limbilor – româna sau rusa la nivel avansat, engleza la nivel mediu (va fi considerat un avantaj);
 • Este necesară o bună cunoaștere a MS Office și un nivel ridicat de cunoștințe de operare pe calculator;
 • Foarte organizat și atent la micile detalii;
 • Abilitate de a lucra sub presiune, de a respecta termenele limită, de a organiza și planifica eficient sarcinile;
 • Gândire critică și dorință de a învăța;
 • Mentalitate calmă și prietenoasă.

Instrucțiuni de aplicare:

Candidații interesați trebuie să prezinte următoarele:

 • Scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae;
 • Contactele a două persoane de referință, cu posibilitatea de a include și supervizorul în cea mai recentă misiune de lucru.

Documentele de mai sus vor fi expediate la următorul link: https://apply.workable.com/people-in-need-2/j/8240B6A794/apply/

Termenul limită pentru depunerea documentelor: 15 aprilie 2022, până la finele zilei de lucru. Potențialii candidați vor fi invitați la interviuri pe măsură ce vor fi recepționate aplicațiile. Procesul de examinare a aplicațiilor ar putea fi oprit mai devreme dacă un candidat potrivit va fi identificat înainte de termenul limită pentru depunerea aplicațiilor.

Doar candidații preselectați vor fi contactați pentru interviu. Nu sunt permise apeluri telefonice. 

Prin expedierea CV-ului și a altor documente la link-ul sus-menționat candidatul consimte implicit la recepționarea și prelucrarea datelor personale conținute în CV și în celelalte documente exclusiv în scopul analizării calificării candidatului pentru postul vacant, precum și la păstrarea unor asemenea date în dosarele PIN pentru un termen rezonabil în conformitate cu Politica PIN de Protecție a Datelor Personale. Candidatul își poate revoca consimțământul în orice moment prin expedierea unei notificări. Vă rugăm să nu includeți categorii speciale de date personale, a căror prelucrare ar necesita, în conformitate cu legislația în vigoare consimțământul scris al subiectului acestora.

Logo PIN pentru Civic md