Termen extins: People in Need Moldova angajează coordonatori activități în teren în Chișinău, Bălți, ComratDescriere:

Organizație

People in Need

Denumire poziție        

Coordonatori activități în teren în Chișinău, Bălți, Comrat

Loc de muncă

Chișinău, Bălți, Comrat

Termen de aplicare

25 februarie 2022

Studii/experiență de muncă

Diplomă de licență; minim 2 ani de experiență

Limbi

Română, Rusă – nivel avansat;

Engleză– nivel mediu (avantaj)

Tip contract

Contract de muncă

Durată

Perioadă determinată, cu posibilitate de extindere

Prezentare generală

People in Need (PIN) este o organizație nonguvernamentală cehă care oferă ajutor și asistență pentru dezvoltare în timp, luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de asistență și dezvoltare din Europa post-comunistă și a administrat proiecte în 37 de țări în ultimii 20 de ani. Mai multe informații despre activitatea PIN puteți accesa la: www.peopleinneed.net

Începând cu 2009, PIN a adăugat programe de dezvoltare la activitatea sa în Republica Moldova, construind o viziune și practici care mențin oamenii și comunitățile în centrul activității noastre.

De-a lungul prezenței sale în țară, PIN a contribuit la dezvoltarea următoarelor sectoare: trai și mediu durabil; incluziune și protecție socială; buna guvernare.  

Prezentare generală a poziției

Scurtă descriere a proiectului

Coordonatorii activităților în teren vor face parte din echipa proiectului „Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PIN Moldova, cu implicare din partea Guvernului Republicii Moldova și a autorităților publice locale. Scopul proiectului este de a oferi suport grupurilor vulnerabile, afectate de criza energetică. Activitățile proiectului sunt planificate pentru 16 luni, timp în care persoanele în vârstă, familiile cu venituri mici și cele cu mulți copii, persoanele cu dizabilități și alte categorii defavorizate vor fi susținute cu ajutor financiar și material, după necesitate. În cadrul acestui proiect, vor fi selectați prestatori de servicii sociale și organizații ale societății civile, care vor primi granturi pentru a-și mări capacitatea de a oferi servicii sociale grupurilor vulnerabile.

Rezumatul sarcinilor

Rolul principal al coordonatorilor activități în teren (CAT) este de a implementa proiectul de asistență de urgență în conformitate cu propunerea de proiect și cu bugetul aprobat. Componentele care urmează să fie puse în aplicare includ: identificarea/eligibilitatea beneficiarilor; monitorizarea distribuției de numerar; coordonarea distribuției de bunuri în natură.

PIN recrutează 3 coordonatori activități în teren: unul va activa la Chișinău, unul – la Bălți și unul – la Comrat. Fiecare CAT va asigura gestionarea și îndrumarea zilnică a personalului angajat temporar pentru activități în teren.

Se așteaptă ca fiecare CAT să informeze în mod regulat managerul de proiect cu privire la progresul și schimbarea condițiilor de pe teren, astfel încât să se poată face ajustările corespunzătoare pentru a asigura respectarea continuă a țintelor și obiectivelor proiectului. De asemenea, CAT va sprijini managerul de proiect în realizarea cooperării/coordonării cu alte părți interesate la nivel local. CAT colaborează îndeaproape cu serviciile de sprijin PIN (monitorizare și evaluare/finanțe/logistică/resurse umane) și cu alți manageri și coordonatori PIN relevanți. CAT reprezintă PIN la nivelul comunității, în coordonare cu părțile interesate locale și cu alți actori implicați în activitățile din teren.

CAT raportează managerului de proiect, aflat la Chișinău, și lucrează îndeaproape cu alți colegi PIN relevanți.

Relații de raportare

Raportează managerului de proiect, aflat la Chișinău.

Responsabilități de bază:

 • Planifică și coordonează implementarea componentelor proiectului la nivel local;
 • Pregătește programele săptămânale de activități pentru asistenții de teren și asigură implementarea acestora;
 • Sprijină și motivează asistenții de activități în teren pentru a menține un mediu de echipă pozitiv și o calitate ridicată și constantă a muncii;
 • Menține în mod activ relații eficiente și de cooperare cu diverse părți interesate la nivel local, cum ar fi funcționarii administrației locale, centrele comunitare, grupurile comunitare;
 • Monitorizează și evaluează în permanență impactul și rezultatele proiectului și informează managerul de proiect, recomandând ajustări, după caz, pentru a atinge obiectivele proiectului;
 • Pregătește rapoarte privind punerea în aplicare a proiectului, statistici etc., la cererea managerului de proiect;
 • Participă la elaborarea criteriilor de selecție a beneficiarilor și la procesele de selecție, și le comunică în mod clar asistenților activități în teren;
 • Oferă îndrumări clare și detaliate asistenților activități în teren cu privire la vizitele de evaluare a beneficiarilor/gospodăriilor și la colectarea datelor necesare. Efectuează vizite ad-hoc pentru examinarea activităților în cadrul formării asistenților de teren;
 • Se asigură că baza de date a beneficiarilor selectați este actualizată și că actualizările sunt comunicate în mod regulat asistenților de teren;
 • Este disponibil pentru deplasări regulate în regiuni;
 • Colectează informații de la comunitățile locale și de la părțile interesate, după caz;
 • Îndeplinește alte sarcini la solicitarea managerului de proiect.

Cunoștințe/experiență, calificări/competențe și abilități necesare

 • Diplomă de licență;
 • Cel puțin 2 ani de experiență profesională relevantă;
 • Experiență anterioară în activitatea comunitară;
 • Capacitate de a superviza personalul;
 • Experiență în implementarea de proiecte (în orice domeniu) ;
 • Abordabil, bun ascultător, construiește și menține relații eficiente cu colegii, membrii echipei și partenerii externi, inclusiv la nivel comunitar;
 • Capacitate de a crea un mediu de echipă și de a se coordona cu alte departamente;
 • Abilitatea de a gestiona timpul, de a stabili prioritățile sarcinilor, de a răspunde rapid la solicitări;
 • Este necesară cunoașterea excelentă a limbilor română și rusă. Este binevenită cunoașterea la nivel mediu a limbii engleze;
 • Personalitate fiabilă și autonomă.

Instrucțiuni de aplicare:

Candidații interesați trebuie să prezinte următoarele:

 • Scrisoare de intenție;
 • CV complet;
 • Contactele a două persoane de referință, cu posibilitatea de a include și supervizorul în cea mai recentă misiune de lucru.

Documentele de mai sus vor fi expediate la următorul link: https://apply.workable.com/people-in-need-2/j/7344D06EC6/apply/

Termenul limită pentru depunerea documentelor: 25 februarie 2022, până la finele zilei de lucru. Potențialii candidați vor fi invitați la interviuri pe măsură ce vor fi recepționate aplicațiile. Procesul de examinare a aplicațiilor ar putea fi oprit mai devreme dacă un candidat potrivit va fi identificat înainte de termenul limită pentru depunerea aplicațiilor.

Doar candidații preselectați vor fi contactați pentru interviu. Nu sunt permise apeluri telefonice.

Prin expedierea CV-ului și a altor documente la link-ul sus-menționat candidatul consimte implicit la recepționarea și prelucrarea datelor personale conținute în CV și în celelalte documente exclusiv în scopul analizării calificării candidatului pentru postul vacant, precum și la păstrarea unor asemenea date în dosarele PIN pentru un termen rezonabil în conformitate cu Politica PIN de Protecție a Datelor Personale. Candidatul își poate revoca consimțământul în orice moment prin expedierea unei notificări. Vă rugăm să nu includeți categorii speciale de date personale, a căror prelucrare ar necesita, în conformitate cu legislația în vigoare consimțământul scris al subiectului acestora.

Logo PIN pentru Civic md