Termen extins!!! TENDER - Fabricarea, livrarea și instalarea de mobilier pentru 25 de săli de clasă din 5 raioane ale Moldovei în cadrul proiectului JOBOTECACERERE DE OFERTĂ

TENDER - Fabricarea, livrarea și instalarea de mobilier pentru 25 de săli de clasă în 25 de instituții publice din 5 raioane ale Moldovei în cadrul proiectului JOBOTECA.

Despre companie: Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.  

Scurtă descriere a proiectului: Obiectivul general al proiectului în cadrul căruia se va realiza studiul se focusează pe sporirea participării adolescenților și tinerilor în societatea și economia moldovenească prin intermediul unui program pilot complex, centrat pe elev și conectat la piața forței de muncă din Moldova. 

‘Joboteca’ sau ‘job libraries’ (biblioteci de cariera) – sunt spatii prietenoase tinerilor create in cadrul școlilor, echipate cu unelte necesare pentru organizarea sesiunilor online si offline pentru ca tinerii sa facă cunoștință cu posibilele parcursuri de cariera. Joboteca este un program-pilot care va spori accesul la educație a tinerilor, la oportunități de formare și participare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor care îi privesc, și v-a contribui la sporirea accesului la piața muncii a tinerilor în Moldova. 

Data livrării: maxim 60 de zile de la data semnării contractului.

Oferta va fi prezentată în: MDL

Oferta va fi la TVA cota 0

Criteriile de evaluare:

  1. Minimul 3 ani de experiență în domeniu;
  2. Prezentarea certificatelor de calitate de origine a produselor și materialelor oferite;
  3. Livrarea in timpul prestabilit și preț rezonabil;

Conținutul propunerii tehnice:

  1. Profilul companiei
  2. Certificatul de înregistrare a companiei
  3. Descrierea ofertei tehnice inclusiv design
  4. Certificatul calității și de origine a materialelor și accesoriilor oferite (unde e aplicabil);
  5. Autorizarea producătorului de a vinde produsele (în caz că furnizorul nu este și producător);

Propunerea de preț în MDL (cu TVA 0) să fie inclus conform formularului de oferta (Anexa I din specificații tehnice)

Oferta trebuie semnată de reprezentatul companiei cu drept de semnătură și transmisă în format PDF.

Specificatiile tehnice le puteți acces aici: Specificații tehnice

Instrucțiuni de participare:

Ofertele trebuie pregătite conform celor expuse mai sus. Oferta trebuie semnată și expediată în format PDF.

Oferte trebuie expediate nu mai târziu de: 17 Octombrie 2021

În titlul email-ului trebuie menționat: Tender mobilier pentru 25 de săli de clasă în cadrul proiectului JOBOTECA

Evaluarea propunerilor:

Ofertele tehnice vor fi evaluate în baza specificațiilor tehnice și prețul total a produselor (prețul propus). Evaluarea se va efectua de o comisie de evaluare.