Helvetas angajează Coordonator asistență externă și managementul proiectelorHelvetas angajează Coordonator asistență externă și managementul proiectelor

Denumirea poziției: Coordonator asistență externă și managementul proiectelor
Tipul contractului: Full-time
Termenul pentru depunerea CV-urilor: 24.04.2024

DESPRE HELVETAS:

HELVETAS este o organizație neguvernamentală, cu sediu central bazat in Elvetia cu un mandat dublu pentru dezvoltare pe termen lung și răspuns umanitar. Este prezentă în Moldova din anul 2018 implementând proiecte ce tin de dezvoltarea sistemelor de piață în domeniul agriculturii. La moment HELVETAS este in proces de implementare a poiectului Creșterea rezilienței prin angajare, dezvoltarea competențelor și oportunități de coeziune socială în Republica Moldova, în parteneriat cu HEKS/EPER și cu suportul guvernului elvețian. Acest proiect este implementat în strînsă colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

DESPRE POZIȚIE:

Dezvoltarea și structurarea proceselor de management privind coordonarea procesului de elaborare, promovare, implementare și monitorizare a proiectelor de asistență externă și parteneriatelor în cadrul ANOFM, precum și nemijlocit realizarea acestor activități. Acordarea suportului în colaborarea cu structurile și organizațiile naționale și internaționale de profil în domeniul de competență al ANOFM. Identificarea potențialelor proiecte de asistență externă și parteneriatelor pentru ANOFM.

RESPONSABILITĂȚI:

1. Instituționalizarea proceselor de management privind coordonarea procesului de elaborare, promovare, implementare și monitorizare a proiectelor de asistență externă și parteneriatelor în cadrul ANOFM:

 • dezvoltarea și instituționalizarea proceselor de management privind coordonarea procesului de elaborare, promovare, implementare și monitorizare a proiectelor de asistență externă și parteneriatelor în cadrul ANOFM;
 • dezvoltarea platformelor de coordonare și dialog, și realizarea coordonării între ONG-urile națioanle și internaționale care implementează proiecte și programe la care ANOFM face parte, inclusiv pe reforma ANOFM, facilitarea stabilirii relațiilor de colaborare în vederea coordonării activităților realizate;

2. Suport privind asigurarea coordonării activității privind dezvoltarea parteneriatelor bilaterale și multilaterale de colaborare cu partenerii de dezvoltare în domeniile de competență ale ANOFM:

 • asigurarea bunei desfășurări a întrevederilor conducerii ANOFM cu reprezentanții organizațiilor internaționale și interguvernamentale;
 • coordonarea proceselor pentru facilitarea comunicării cu partenerii de dezvoltare, organizațiile internaționale, umanitare interesate pentru a coordona activitățile și asistența acordată;
 • coordonarea activităților de monitorizare a realizării înțelegerilor convenite în cadrul întrevederilor oficiale ale conducerii ANOFM cu partenerii bilaterali și multilaterali;
 • suport la cooperarea cu structurile și organizațiile internaționale prin încheierea acordurilor de colaborare.

3. Asigurarea coordonării activităților de accesare a asistenței pentru dezvoltare:

 • coordonarea notelor informative și asigurarea procesului de monitorizare a portofoliului de proiecte de asistență (consultativă, tehnică, umanitară, financiară) beneficiarul cărora este ANOFM;
 • coordonarea asistenței pentru perfectarea documentației necesare pentru accesarea proiectelor și instrumentelor de asistență externă pe domeniul de competență al ANOFM;
 • participarea și delegarea pentru participare în cadrul dialogului/negocierilor cu organizațiile internaționale și comunitatea partenerilor /donatorilor externi în scopul diversificării cooperării consultative, tehnice umanitare și financiare, inclusiv pentru obținerea unor proiecte noi de asistență externă.

4. Suport la asigurarea procesului de colaborare internațională a ANOFM în domeniile de competență:

 • asistență privind asigurarea bunei desfășurări a întrevederilor conducerii ANOFM cu donatori, ONG-uri naționale ș internaționale;
 • acordarea suportului privind asigurarea comunicării/corespondenței oficiale pentru cooperarea cu autoritățile similare din alte state, pentru încheierea acordurilor de colaborare;
 • monitorizarea realizării prevederilor acordurilor de colaborare cu alte servicii publice de ocupare a forței de muncă în domeniile de competență ale ANOFM;

5. Suport pentru realizarea și coordonarea activităților din proiectele de asistență externă ale ANOFM;
6. Coordonarea proceselor aferente deplasărilor angajaților Ministerului în interes de serviciu și a activităților de protocol:

 • coordonarea și monitorizarea vizitelor oficiale ale conducerii ANOFM în alte state în cadrul colaborării bilaterale, participării la evenimente organizate de către/ cu suportul partenerilor de dezvoltare;
 • coordonarea asistenței și monitorizarea pentru buna desfășurare a vizitelor oficiale la Chișinău ale delegațiilor altor state și reprezentanților organizațiilor internaționale, organizate la inițiativa sau invitația conducerii ANOFM;
 • coordonarea perfectării dosarelor pentru elaborarea ordinelor de deplasare în interes de serviciu cu înregistrarea solicitărilor de deplasare în registru;
 • coordonarea măsurilor pentru asigurarea transparenței activității ANOFM privind utilizarea eficientă a finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate.

7. Suport pentru sarcinilor ce ține de joining of European Network of Public Employment Services în contextul că va fi creat un Serviciu EURES și relații internaționale.

CERINȚE:

 • Studii superioare de licenţă sau echivalente preferabil în domeniul dreptului, administrației publice, relațiilor internaționale
 • Experiență relevantă de min. 2 ani în managementul proiectelor și în asistența externă, preferabil în cadrul organizațiilor non-guvernamentale sau autorități publice
 • Cunoaşterea limbei române și limbei engleze scris și vorbit (nivel C1), limba rusă constituie un avantaj
 • Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Power Point
 • Cunoștințe privind legislația internațională, practici protocolare și negocieri, va reprezenta un avantaj
 • Cunoştinţele teoretice şi practice aprofundate privind managementul proiectelor va reprezenta un avantaj
 • Abilități de organizare și planificare
 • Abilități excelente de comunicare și negociere, atât în limba română, cât și în limba engleză (scris și vorbit)
 • Abilități excelente de interacțiune cu oamenii
 • Capacitatea de a gestiona sarcini multiple și prioritizarea acestora
 • Abilitatea de a lucra eficient într-un mediu multicultural și divers
 • Capacitatea de a lucra independent și de a lua decizii în mod autonom

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul și scrisoare de intenție la adresa electronica HR.Moldova@helvetas.org.

Vă rugăm să indicați poziția pentru care aplicați. Doar persoanele ca vor corespunde cerințelor vor fi contactate.

Articol adaugat de: Helvetas Moldova