Termen extins: APSCF angajează companie pentru elaborarea Identitatii vizuală și dezvoltarea materialelorTermen extins: APSCF angajează companie pentru elaborarea Identitatii vizuală și dezvoltarea materialelor

Termeni de referință (TOR) pentru  Identitate vizuală și dezvoltarea materialelor

1.      Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 64 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția copilului și familiei.

Unul din domeniile de activitate și pledoarie al APSCF este accesul la educație de calitate pentru toți copii. Astfel, în perioada 2021-2024, APSCF implementează cu suportul financiar al Liechtenstein Development Service (LED) proiectul Împreună pentru o educație de calitate. Proiectul are ca scop să contribuie la crearea unui mediu sigur și protectiv pentru toți elevii din Republica Moldova prin eliminarea fenomenelor de bullying și cyberbullying.Una din activitățile a Campaniei naționale de informare și sensibilizare privind fenomenul de bullying. Toate activitățile campaniei vor reflecta constatările și recomandările studiului KAP ”Cunoștințele, atitudinile și practicile comunității școlare privind bullyingul” realizat recent în cadrul proiectului. Conceptul și strategia campaniei vor fi dezvoltate în strânsă colaborare cu partenerii în proiect: MECC și organizațiile soceității civile cu experiență în domeniu. 

2.     Scopul:

De a crea o identitate bine definită a campaniei și de a comunica publicului ideea, valorile, scopul și misiunea acesteia referitoare la fenomenul bullyingului.

3.     Sarcini:

Dezvoltarea identității vizuale grafice a campaniei conform conceptului propus;

 • Simbolul campaniei;
 • 3 versiuni a identității, pentru 3 etape;
 • Identificare elemente distinctive  (font, culori etc)
 • Integrarea în prezentare a acestora.
 •  Dezvoltarea materialelor în baza identității vizuale pentru materialele publicate online & print;
 • Social Media identitate;
 • Social  Media frames;
 • Adaptarea materialelor pentru mai multe mărimi online;
 • Executarea ilustrațiilor conform identității;
 • Executarea ghidurilor în cheia identității;
 • Dezvoltarea materialelor pentru print: leaflete, insigne,  afișe, tricouri etc
 • 4.     Produse livrabile: 
 • Logo-ul campaniei
 • Leaflete, insigne,  afișe
 • Ilustrarea materialelor tipărite
 • Prezentarea materialelor pentru mediul on-line pe diferite mărimi
 • Imagini cadru pentru produsele social media
 • Elemente de design pentru produsele social media

  5.     Coordonarea consultanței:

Compania va raporta către echipa de implementare a APSCF și va colabora îndeaproape cu organizațiile partenere în proiect. Se vor solicita actualizări periodice privind progresul  pe parcursul perioadei de consultanță.

6.     Calificări și Experiență:

Compania ar trebui să îndeplinească următoarele calificări și să aibă experiență în domeniu:

  • Compania trebuie să fie înregistrată oficial pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Un minim de 3 ani experiență în PR și social media;
  • O foarte bună înțelegere a noilor tehnologii și tendințe, creativitate și abilități foarte bune de comunicare;
  • Abilitatea de a lucra eficient în echipă și de a realiza la timp sarcinile propuse;

 7.     Cerințe pentru îndeplinirea dosarului de intenție 

   • Scrisoare de intenție în care este subliniat modul în care compania își va îndeplini sarcinile și cum înțelege aceasta termenii de referință.
   • Un plan de lucru provizoriu cu indicarea intervalelor de timp.
   • Copia Certificatului de înregistrare a companiei.
   • CV-ul persoanei/echipei care va elabora sarcinile cu cel puțin 2 referințe și exemple relevante ale lucrărilor anterioare.
   • Oferta financiară în Lei Net.
   • Dosarul va fi depus la adresa electronică ecernolevschi@aliantacf.md cu indicare la Subiect „Dosar strategie campanie”.

8.     Evaluarea dosarelor:

Dosarul va fi evaluat în baza următoarelor criterii:

a.     Experiența candidatului/candidatei și eficienței proiectelor similare realizate anterior - 40%

b.     Calitatea ofertei tehnice  - 40%

c.      Raportul preț/calitate a ofertei - 20%

Termen limită pentru depunerea dosarelor: data de 10 noiembrie

Pentru informații suplimentare vă rugăm să telefonați la numărul 079603903.