Șofer (G2) – Lista de Personal Temporar (Misiunea OSCE în Moldova)Șofer (G2) – Lista de Personal Temporar

 • Emis de: Misiunea OSCE în Moldova
 • ID: FUN00003W
 • Tip contract: Mai puțin de 60 de zile pe termen scurt zilnic
 • Gradul: G2
 • Nivel de post: Servicii generale
 • Tip post: Contract
 • Număr de posturi: 5
 • Locație: Misiunea OSCE în Moldova, Chișinău
 • Data lansării: 19 iulie 2022
 • Data limită: 20 august 2022
 • Program: Normă întreagă
 • Nivel de studii: Nu
 • Domeniul de activitate: Funcții generale de asistență
 • Data de începere: Cât mai curând posibil

 

Informații generale:

Misiunea OSCE în Moldova invită persoanele interesate să candideze pentru lista de personal temporar în diferite locații ale Misiunii unde există oficii OSCE. Candidații selectați ar putea fi repartizați pentru misiuni zilnice sau lunare pe termen scurt în calitate de șofer. Angajările au loc de obicei „la necesitate” și pot varia de la o (1) zi la șase (6) luni în total.

 

Sarcini și responsabilități:

Sub supravegherea directă a Managementului Național de Achiziții și Materiale, titularul este responsabil pentru transportarea membrilor Misiunii și/sau vizitatori, curățarea vehiculelor OSCE și îndeplinește alte sarcini repetitive legate de flota de vehicule a Misiunii:

 • Livrarea și colectarea corespondenței, documentelor și a altor articole;
 • Întâlnirea personalului oficial la aeroport;
 • Transportarea membrilor Misiunii OSCE și a membrilor non-OSCE ai Misiunii;
 • Înscrierea deplasărilor oficiale, kilometrajului zilnic, consumului de combustibil, schimbarea uleiului, ungere, etc., completarea borderoului de călătorie zilnic prin introducerea tuturor datelor necesare, precum numele șoferului, destinația, kilometrajul zilnic, consumul de combustibil, service auto, costuri de reparare sau întreținere;
 • Asigurarea respectării măsurilor impuse de norme și reglementări în cazul conducerii vehiculului de către membrii non-OSCE, în caz de implicare în accident sau în cazul în care vehiculul se defectează;
 • Fiind responsabil de curățarea zilnică a tuturor vehiculelor Misiunii și întreținerea vehiculului/vehiculelor alocate, verifică uleiul, apa, bateria, frânele; anvelopele etc., este responsabil de efectuarea unor reparații minore și raportarea imediată a necesității unor reparații mai mari conducătorului auto principal; realimentarea vehiculelor Misiunii după cum este necesar;
 • Asigurarea parcării în siguranță a vehiculelor OSCE în mod prestabilit în parcările acoperite și deschise ale OSCE;
 • Asigurarea faptului că vehiculele OSCE sunt echipate cu materiale și echipamente auxiliare minore;
 • Îndeplinirea altor atribuții aferente în conformitate cu atribuțiile stabilite.

Pentru informații mai detaliate despre structura și activitatea Misiunii OSCE în Moldova, vă rugăm să accesați: http://www.osce.org/mission-to-Moldova


Calificări necesare:

 • Învățământ primar. Permis de conducere valabil, cel puțin categoria B și C;
 • Minim doi ani de experiență de conducere cu înțelegere clară a aspectelor de securitate; capacitatea de a conduce vehicule 4x4, precum și microbuz; abilități în reparații minore și întreținere a vehiculelor;
 • Bune abilități de comunicare în limba română și rusă; capacitatea de a comunica la nivel de bază în limba engleză;
 • Înțelegerea clară a dimensiunii de gen și capacitatea de a integra perspectivele de gen în sarcini și activități;
 • Abilitatea și disponibilitatea de a lucra ca membru al unei echipe, cu oameni din diferite medii culturale și religioase, diferite genuri și diverse opinii politice, păstrând în același timp imparțialitatea și obiectivitatea;
 • Cunoștințe de calculator cu experiență practică în utilizarea aplicațiilor Microsoft.

NOTĂ: Vă rugăm să rețineți că Misiunea OSCE în Moldova caută șoferi suplimentari pentru a stabili o listă de șoferi dispuși să lucreze pe viitor în Chișinău. Candidații selectați care nu vor fi angajați imediat vor fi plasați într-o listă de așteptare și ar putea fi angajați în funcție de nevoile operaționale. Această poziție este deschisă numai pentru cetățenii și rezidenții permanenți ai Republicii Moldova.

 

Pachet salarial:

Remunerarea lunară, minus contribuțiile la asigurările sociale, este de 378 EURO. Salariile OSCE sunt scutite de impozitare în Moldova. Angajările se fac în mod normal la nivelul 1 al grilei de salarizare OSCE în vigoare.

Dacă doriți să candidați pentru această poziție, vă rugăm să utilizați linkul de înregistrare online al OSCE: https://vacancies.osce.org/ .

 

OSCE își rezervă dreptul de a republica un post vacant, de a anula recrutarea, de a oferi o poziție de nivel inferior sau de a oferi o poziție cu o fișă a postului modificată sau pentru o durată diferită.

Doar candidații care sunt selectați pentru a participa la etapele ulterioare de recrutare vor fi contactați.

Vă rugăm să rețineți că posturile vacante în OSCE sunt deschise pentru competiție numai pentru cetățenii statelor participante la OSCE, vă rugăm să consultați https://www.osce.org/participating-states .

OSCE se angajează să respecte diversitatea și incluziunea personalului său și încurajează candidații calificați, femei și bărbați din toate mediile religioase, etnice și sociale, să aplice pentru a deveni parte a Organizației.

Candidații ar trebui să fie conștienți de faptul că oficialii OSCE se vor comporta în orice moment într-o manieră potrivită statutului de funcționar public internațional. Aceasta include evitarea oricărei acțiuni care ar putea afecta negativ integritatea, independența și imparțialitatea poziției și funcției lor ca oficiali ai OSCE. OSCE se angajează să aplice cele mai înalte standarde etice în îndeplinirea mandatului său. Pentru mai multe informații despre valorile stabilite în Modelul de competențe OSCE, vă rugăm să consultați https://jobs.osce.org/resources/document/our-competency-model .

Vă rugăm să rețineți că pentru această poziție OSCE nu rambursează cheltuieli precum călătoria în legătură cu interviuri, teste, vize și relocare.

Vă rugăm să rețineți că OSCE nu solicită plăți la nici o etapă în procesul de recrutare și selecție.

Articol adaugat de: OSCE Mission to Moldova_Procurement