Videograf(-ă) sau o echipă creativă pentru elaborarea a 2 materiale video despre Schimbările Climatice & Energia Solară, Gestiunea ApelorCăutăm un videograf(-ă) sau o echipă creativă

 

 

(RO/РУ)


ECOVISIO este în căutare de un furnizor de servicii video pentru elaborarea a 2 materiale video pentru proiectul  “Pregătirea mediului rural către schimbările climatice”.

Ambele materiale trebuie să fie dinamice și interactive.

 1. Video despre Schimbările Climatice și Energia Solar;
 2. Video despre Schimbările Climatice și Gestiunea Apelor.


Video va fi structurat pe două părți,  partea informativă și partea practică/ demonstrativă (care se va filma în mediul rural, implică 1-2 deplasări în teritoriu).


Ambele spoturile trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

 • Durata 3-6 minute;
 • Să fie produse în limbile română și subtitrate în limba rusă (* opțional cu fișier separat pentru Youtube/Facebook);

 • Spoturile video vor fi adaptate pentru rețelele de socializare, cu predarea fișierelor sursă aferente realizării acestora.

EcoVisio va oferi sprijinul informational și logistic necesar, inclusiv contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor propuse și va asigura avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate.

Plata se va efectua după predarea și aprobarea spoturilor video către EcoVisio.


Cerințe față de videograf(-ă):

 • Persoană fizică/juridică care dispune de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor;

 • Minimum 2 ani de experiență în producție video, cu portofoliu demonstrabil;

 • Să respecte termenul de livrarea a materialului de 30 zile.

 

Aplică: https://bit.ly/3NwDhrk 

Termen limită de aplicare: 31 Mai 2022, 23:59

Detalii: vica.diavor@ecovisio.org

 

(РУ)


ECOVISIO ищет поставщика видеоуслуг для разработки двух видеороликов для проекта «Подготовка сельской местности к изменению климата».


Оба материала должны быть динамичными и интерактивными.

 1. Видео об изменении климата и солнечной энергии;
 2. Видео об изменении климата и управлении водными ресурсами.

Видео будет разделено на две части: информативную и практическую / показательную (которая будет сниматься в сельской местности, предполагает 1-2 поездки по территории).


Оба видео должны соответствовать следующим требованиям:

 • Продолжительность 3-6 минут;

 • На румынском и русском языках (с субтитрами);

 • Видеоролики будут опубликованы в соцсетях и на Youtube;

 • Будут предоставлены исходные файлы.


EcoVisio обеспечит необходимую информационную и логистическую поддержку, включая необходимые и доступные контакты, и обеспечит быстрое рассмотрение представленных материалов / продуктов.

Оплата будет произведена после передачи и утверждения видеороликов EcoVisio.

Требования к видеооператора(-ку):

 • Физические / юридические лицо, обладающие опытом, оборудованием и инфраструктурой, необходимыми для производства видео;

 • Минимум 2 года опыта в производстве видео, наличие портфолио;

 • Соблюдать срок поставки материала который состовляет 30 дней.

 

Отправляй свою заявку сюда: https://bit.ly/3NwDhrk

Крайний срок подачи заявки: 31 мая 2022 г., 23:59

Подробности: vica.diavor@ecovisio.org