Antreprenoriat Social - coordonator(-oare) / asistent(-ă) de proiecte la EcoVisio 

 MG 0484

(RO/РУ)

Ești interesat(ă) de dezvoltarea antreprenoriatului local și social?

Departamentul Antreprenoriatului Social din cadrul organizației EcoVisio este în căutarea unui viitor coleg / unei viitoare colege pentru asistență în realizare a activităților sale și coordonare a proiectelor în domeniul ANTREPRENORIATULUI SOCIAL ☺ 

CĂUTĂM O PERSOANĂ:

 • Responsabilă, cu abilități de respectare a termenelor limită;
 • Cu abilități de multitasking și atentă la detalii;
 • Capabilă să lucreze cu documente și să ducă evidența documentelor;
 • Care cunoaște produsele Google (GDrive, Gmail, Google Forms), Microsoft (Excel, Word, PowerPoint)
 • Interesată de promovarea Antreprenoriatului local și social;
 • Cu inițiativă în lucru și care generează idei / inițiază activitățile, nu se limitează doar la realizarea sarcinilor scrise/propuse de coordonatorul departamentului;
 • Cărei îi pasă de schimbări sociale și ecologice;
 • Cunoașterea limbei române, ruse, engleze constituie un avantaj.

LUCRUL TĂU VA CONSTA ÎN:

 • Implementare directă a proiectelor în domeniul Antreprenoriatului Social, antreprenoriatului local, verde, responsabil. Vei lucra cu grupurile următoare: tineri, studenți, antreprenori începători;
 • Raportare către donator despre rezultatele proiectului în implementare;
 • Implicare cu suport administrativ și logistic în alte proiecte din departament; 
 • Participare activă la depunerea documentelor de aplicare la proiecte noi (în dependența de experiența în fundraising);
 • Comunicare cu stakeholderi, donatori și parteneri, dar și cu participanții programelor educaționale (inclusiv Ministerul Educației RM și organizațiile internaționale);
 • Asigurarea unui circuit informaţional adecvat, discuţii şi feedback dintre diferiţi actori implicați în implementarea proiectelor coordonate;
 • Lansare de tendere și colectarea ofertelor pentru serviciile necesare pentru implementarea proiectelor, organizarea şi coordonarea procesului de achiziție a bunurilor;
 • Managementul zilnic al proiectului – organizaţional şi conceptual;
 • Participare la şedinţele organizaționale interne și externe pentru dezvoltarea proiectului, echipei departamentului, organizației, dar și pentru creștere proprie personală și profesională;

Vei conlucra cu Coordonatoare de Departament, Echipa de administrare a organizației și PR manager pentru a dezvolta/revedea strategia de lucru, dezvolta planul de activități și analiza/măsura impactul produs de proiect/e.  

Este planificat că vei fi implicat(ă) full-time în lucrul departamentului: 50% în coordonare, 50% în asistență, dar e posibil să aplici și doar pentru coordonare sau asistența;

DE CE SĂ TE ALĂTURI ECHIPEI NOASTRE? ÎȚI OFERIM:

 • Echipă tânără și inovatoare, 
 • Suport în dezvoltare și învățare, 
 • Suport logistic, oficiul comod și program flexibil,
 • Suport tehnic și îndrumare în coordonarea proiectului.

Aici poti citi mai multe despre proiectele noastre: https://www.ecovisio.org/ro/ce-facem/antreprenoriat 

Descrie motivația ta și încarcă CV-ul aici: https://bit.ly/SE_new_staff  

Termen limită:  25 mai 

*Program full-time 

Persoana de contact: AIna Idrisova, aina@ecovisio.org 079874348

 

*******************

Тебе было бы интересно принять участие в развитие местного и социального предпринимательства?

Департамент Социального Предпринимательства в рамках организации EcoVisio ищет будущего(-ую) коллегу(-иню) для помощи в осуществлении своей деятельности и координации проектов в сфере СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

КАКОГО ЧЕЛОВЕКА МЫ ИЩЕМ?

 • Ответственного, который соблюдает сроки;
 • С навыками многозадачности и вниманием к деталям;
 • Есть навыки работы с документами и умение вести учет документов;
 • Есть навыки работы с Google (GDrive, Gmail, Google Forms), Microsoft (Excel, Word, PowerPoint)
 • Заинтересованного в продвижении местного и социального предпринимательства;
 • Имеет инициативу в работе и способный генерировать идеи/инициировать свою деятельность, не ограничиваясь только выполнением задач, написанных/предложенных координатором отдела;
 • Кого волнуют социальные и экологические изменения;
 • Знание румынского, русского, английского языка является преимуществом.

В ЧЁМ БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ РАБОТА:

 • Непосредственная реализация проектов в сфере социального предпринимательства, местного, зеленого и ответственного предпринимательства. Работа со следующими группами: молодежь, студенты, начинающие предприниматели;
 • Отчетность перед донором о результатах реализации проекта;
 • Участие с административной и логистической поддержкой в ​​других проектах отдела;
 • Активное участие в подаче документов для новых проектов (в зависимости от опыта в привлечении средств);
 • Коммуникация с заинтересованными сторонами, донорами и партнерами, а также с участниками образовательных программ (включая Министерство образования Республики Молдова и международные организации);
 • Обеспечение адекватного информационного канала, дискуссий и обратной связи между различными субъектами, участвующими в реализации координированных проектов;
 • Запуск тендеров и сбор предложений на услуги, необходимые для реализации проектов, а также организация и координация процесса закупки товаров;
 • Ежедневное управление проектами - организационное и концептуальное;
 • Участие во внутренних и внешних организационных встречах для развития проекта, команды отдела, организации, а также для личностного и профессионального роста;

Координатор проектов будет работать с координатором отдела, управленческой командой организации и с PR менеджером для разработки / улучшения стратегии работы, разработки бизнес-плана и анализа / измерения воздействия, оказываемого проектом / проектами.

Планируется, что вы будете вовлечены в работу отдела на постоянной основе: 50% в координации, 50% в помощи, но возможно подать заявку только на координатора или помощника; 

ЗАЧЕМ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К НАШЕЙ КОМАНДЕ? МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

 • Молодой и инновационный коллектив,
 • Получите поддержку для собственного развития и обучения,
 • Логистическая поддержка, удобный офис и гибкий график,
 • Техническая поддержка и руководство в координации проекта.

Здесь вы можете узнать больше о наших проектах: https://www.ecovisio.org/ro/ce-facem/antreprenoriat 

Опишите свою мотивацию и загрузите свое резюме здесь: https://bit.ly/SE_new_staff  

Крайний срок подачи заявки: 25 мая

*График работы: full-time

Контрактный человек: Айна Идрисова,  aina@ecovisio.org 079874348