Asociația EcoVisio își caută coordonator/oare de PR și Comunicare!💥Asociația EcoVisio își caută coordonator/oare de PR și Comunicare!

Visăm la un/o coleg/ă care s-ar apuca de:

🌿Gestiunea conturilor sociale EcoVisio - Facebook, Instagram, YouTube (inclusiv promo plătit)

🌿Asistență și consultanță în comunicare pentru colegi și colege (antrenare, feedback la texte/imagini/videouri)

🌿Crearea și actualizarea conținutului pentru pagina web ecovisio.org

🌿Crearea și trimiterea buletinului informativ o dată la câteva luni

🌿Lucru cu media (comunicare, comunicate de presă etc.)

🌿Scrierea propunerilor de proiecte (aspecte legate de comunicare și promovare)

Suntem deschiși la o colaborare part-time sau full-time, câtă vreme găsim o formulă de lucru avantajoasă pentru toți. Salariul va reflecta direct volumul de lucru și responsabilități, precum și gradul de experiență al persoanei selectate.

⏰Programul de lucru este flexibil, la fel ca și prezența fizică la oficiu (se discută).

⏳Termen limită pentru aplicare: 17 februarie 2022 (inclusiv).

👉Cum aplicați? Completați acest formular: https://forms.gle/LECg6oSnjshDX3Xs9

 PS:

Dacă sunteți pasionați/interesați de PR, comunicare, un pic de marketing, social media, web-site-uri ș.a. APLICAȚI !

Mai mult decât să fii expert(ă) în aceste domenii noi valorăm capacitatea de învățare continuă, adaptare, responsabilitate și flexibilitate, așa că nu vă sfiiți să aplicați, chiar și dacă ceva din lista din cerințele enumerate vă sunt încă străine.

La fel, dacă cunoașteți pe cineva care s-ar potrivi la această funcție, vă rugăm să-i încurajați să aplice. 💛

 

***

💥Ассоциация EcoVisio ищет координатора/ку по коммуникации и отношениям с общественностью!

Мечтаем о коллеге, который(ая) взялся бы за:

🌿Управление профилями EcoVisio в Facebook, Instagram, YouTube (включая платную рекламу)

🌿Поддержка и консультирование коллег (обучение, обратная связь по текстам/картинкам/видео)

🌿Создание и обновление контента для сайта ecovisio.org

🌿Создание и отправка ньюслеттера раз в несколько месяцев

🌿Работа со СМИ (общение, пресс-релизы и т.д.)

🌿Написание проектных заявок (аспекты, касающиеся коммуникации и продвижения)

Мы открыты для частичного или полного вовлечения. Зарплата будет отражать объём работы и ответственность, а также имеющийся опыт.

⏰График работы гибкий, равно как и присутствие в офисе (обсуждается).

Заявки принимаются до 17 февраля 2022 (включительно).

👉Как подать заявку? Заполнить эту формуhttps://forms.gle/LECg6oSnjshDX3Xs9

 

PS:

Если вы увлекаетесь/интересуетесь PR, коммуникацией, немного маркетингом, соцсетями, веб-сайтами и т.д. - ПОДАВАЙТЕСЬ!!

Мы ценим не только экспертность, но обучение на протяжении всей жизни, адаптивность, ответственность и гибкость, поэтому не бойтесь подавать заявку, даже если некоторые из требований всё еще чужды вам.

Или если вы знаете кого-то, кто подходит на эту должность, пожалуйста, предложите им подать заявку.