CNPAC anunță concurs de selectare a unui/unei consultant/e național/e în instruirea copiilor

Distribuie prietenilor:


Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii anunță concurs de selectare a unui consultant/ă național/ă în instruirea copiilor cu privire la participarea acestora în implementarea participativă a Politicii de protecție a copilului (PPC) în instituțiile de învățământ din raioanele Cahul și Ungheni 

Locul: lucrul la distanță

Tipul contractului: Servicii de consultanță

Durata preconizată a consultanței:  februarie – mai 2021 

 1. Context

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală care are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate. 

Unul dintre obiectivele strategice ale CNPAC pentru perioada 2019-2023 este promovarea unui mediu rezilient față de orice formă de violență, iar realizarea acestui obiectiv prevede participarea directă a tinerilor în elaborarea și implementarea Politicii de protecție a copilului în instituțiile de învățământ, dar și implementarea programelor de dezvoltare a rezilienței copiilor față de abuzul și exploatarea sexuală.

CNPAC vine să consolideze eforturile realizate în acest domeniu atât de instituțiile de stat, cât și de organizațiile societății civile, implementând cu suportul UNICEF Moldova, în perioada decembrie 2020 – februarie 2022, proiectul „Creșterea rezilienței comunitare în abordarea violenței față de copii”, în cadrul proiectului „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni” (Proiectul EVA), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF. 

Astfel, pentru realizarea Obiectivului 1. Dezvoltarea capacităților instituțiilor de învățământ și a tinerilor cu privire la dezvoltarea și implementarea politicilor și programelor care abordează violența față de copii și stereotipurile de gen a proiectului implementat de CNPAC, se va contracta o expertă/un expert ce va organiza 16 sesiuni de instruire online pentru elevii din instituțiile de învățământ de raioanele Cahul și Ungheni (8 sesiuni per raion), privind aspectele participative ale copiilor  în procesele decizionale ce îi vizează și implementarea participativă a Politicii de protecție a copilului (PPC) în cadrul instituției de învățământ.

Aceste instruiri vor contribui la dezvoltarea responsabilității și activismului copiilor și tinerilor, respectând astfel dreptul acestora la participare și exprimare de opinie.

Dreptul de a fi ascultat este stipulat în Art. 12 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și se referă la crearea de oportunități copiilor ca să-și poată exprima punctele de vedere și, astfel, să influențeze deciziile care le afectează viețile oriunde s-ar afla – în familie, în școală, în servicii de îngrijire, de protecție sau de sănătate.

Republica Moldova în calitate de stat-parte a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului trebuie să încurajeze copiii să-și formeze nestingherit un punct de vedere și să creeze un mediu favorabil exercitării dreptului de a fi auzit pentru fiecare copil. Astfel, conform Comentariului General nr. 12 (2009) al Comitetului pentru Drepturile Copilului, opiniile exprimate de către copii ar putea deschide noi perspective și oferi noi experiențe, de aceea acestea trebuie luate în considerare în procesul decizional, cel de elaborare a politicilor, a legilor și/sau a acțiunilor de rigoare, precum și în evaluarea lor. Aceste procese sunt, de regulă, desemnate cu termenul participare. Exercitarea de către un copil sau mai multor copii a dreptului de a fi ascultat reprezintă un element fundamental al participării. Acest concept subliniază faptul că implicarea copiilor nu trebuie să poarte un caracter momentan, ci să devină punctul de plecare al unei comunicări strânse între copii și adulți asupra elaborării politicilor, programelor și acțiunilor în toate contextele relevante ale vieții copiilor.

 1. Obiectivele și desfășurarea serviciilor de consultanță

Obiectivele serviciilor de consultanță sunt de a îmbunătăți cunoștințele și competențele copiilor cu privire la participarea acestora în procesele de luare a deciziilor ce le afectează viața, de a-i familiariza asupra elaborării și implementării participative a PPC, dar și de-a-i învăța despre standardele de participare a copiilor și despre prevenirea violenței prin implicarea lor. Pentru realizarea acestora, expertul/experta va desfășura instruirile online, ținând cont de următoarele aspecte: 

 • Metode și tehnici actuale de instruire non-formală, participativă și progresivă, inclusiv în mediul online; 
 • Etapele de planificare și organizare a instruirilor destinate copiilor, cu aplicarea exercițiilor practice;  
 • Metode de predare și tehnici de captare și menținere a atenției copiilor; 
 • Dezvoltarea capacităților tinerilor de a-și exprima vocea în procesele care îi afectează, înțelegând astfel dreptul şi principiul de a fi ascultat;
 • Informarea despre standardele de participare a copilului, asigurând că participarea va fi transparentă, informativă, voluntară, relevantă, respectuoasă, prietenoasă, incluzivă; 
 • Valoarea și necesitatea implicării copiilor la elaborarea și implementarea Politicii de protecție a copilului în instituțiile de învățământ; 
 • Prevenirea violenței împotriva copiilor, sesizarea persoanelor de încredere din instituțiile de învățământ și cunoașterea serviciilor specializate în a acorda protecție  în cazurile de abuz; 
 • Oferirea și primirea feedbackului; 
 • Moderarea sesiunilor de întrebări; 
 • Evaluarea activităților de instruire. 

Instruirile vor fi organizate online în limba română, pentru elevii din 21 instituții de învățământ din raioanele Cahul și Ungheni, câte 8 instruiri per raion.

 1. Sarcinile, termenul de realizare și produsele livrate

Consultanța va fi acordată pe o durată de patru  luni (februarie 2021 – mai 2021), fiind livrate următoarele produse: 

 1. Agendă desfășurată privind livrarea instruirilor, conform modelului oferit de CNPAC; 
 2. Chestionar online de evaluarea a cunoștințelor copiilor privind participarea acestora în procese decizionale înainte și după instruire;
 3. Opt sesiuni de instruire online pentru elevii instituțiilor de învățământ din r-nul Cahul;
 4. Opt sesiuni de instruire online pentru elevii instituțiilor de învățământ din r-nul Ungheni,
 5. Raport sumar după fiecare activitate de instruire cu constatări și ajustări de formare; 
 6. Raport final privind caracteristicele grupului instruit (ex. gen, vârstă), impedimentele, realizările, avantajele și recomandările. 

   

Nr.  

Sarcini  

Livrabile  

Termeni  

1.1.

Elaborarea agendei desfășurate privind livrarea instruirilor și a chestionarului online de evaluare a cunoștințelor tinerilor privind participarea acestora în procese decizionale înainte și după instruire;

Agendă desfășurată și consultată

Chestionar elaborat și consultat

Februarie 2021

1.2. 

Șaisprezece zile de instruire a copiilor din r-nul Cahul și Ungheni privind:

- înțelegerea dreptului şi principiului de a fi auzit al copilului;

-dezvoltarea capacităților copiilor de a-și exprima vocea în procesele care îi afectează; 

- valoarea elaborării și implementării participative a PPC;

- prevenirea violenței împotriva copiilor, sesizarea persoanelor de încredere din instituțiile de învățământ și cunoașterea serviciilor sociale specializate în a acorda protecție în  cazurile de abuz.  

8 sesiuni de instruire r-nul Cahul

8 sesiuni de instruire r-nul Ungheni

Raport de activitate per raion

Februarie – Mai 2021 

16 zile de consultanță

 

 1. Calificare și experiență

 Experiență 

 • studii superioare în domeniul psihologie, didactic, științe sociale, comunicare sau alte domenii relevante; 
 • experiență de cel puțin 5 ani în instruirea copiilor pe diverse categorii de vârstă; 
 • o bună cunoaștere a cadrului legislativ în domeniul participării și protecției copilului împotriva violenței, inclusiv a elaborării și implementării participative a politicii de protecție a copilului; 
 • o bună cunoaștere a standardelor de participare a copilului;
 • experiență de livrare a instruirilor online;  
 • cunoașterea excelentă limbii române. 

Competențe 

 • Abilități excelente de a comunica cu copiii și de a facilita procesele de comunicare în grup; 
 • Abilități excelente de a prezenta cu claritate și ușurință aspecte complexe abordate în cadrul instruirii; 
 • Abilități de adaptabilitate și comunicare empatică;
 • Abilități metodologice creative, participative și progresive;
 • Abilități excelente de scriere, evaluare și oferire de feedback.  
 1. Procedura de aplicare și procesul de selecție

Dosarul depus va include: 

 • CV-ul candidatului/candidatei care demonstrează calificările, competențele și  experiența relevantă consultanței; 
 • Oferta tehnică care va include o viziune generală asupra realizării consultanței și termenii de realizare;
 • Oferta financiară (nr. de zile, taxa de zi și prețul net în valută națională). 
 1. Criterii de evaluare ale dosarelor depuse:
 • Studiile absolvite; 
 • Experienţa anterioară; 
 • Nivelul de expertiză; 
 • Calitatea şi relevanţa ofertei tehnice; 
 • Oferta financiară.  

 Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 20 ianuarie 2021. Dosarele vor fi depuse la adresa de e-mail: nserbeniuc@cnpac.md cu mențiunea "Consultanță în instruirea copiilor” sau la adresa juridică: Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2. Persoană de contact: Natalia Serbeniuc, 079880712. Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.

 Notă:CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, Dvs. sunteți de acord ca datele personale să fie utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare. 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet