HelpAge Moldova selectează un expert/ o expertă sau o echipă de experți pentru prestarea serviciilor de instruire și consultanță în advocacyHelpAge Moldova selectează un expert/ o expertă sau o echipă de experți pentru prestarea serviciilor de instruire și consultanță în advocacy

Servicii solicitate: servicii de instruire, mentorat și consultanță în domeniul advocacy pentru 15 Grupuri (informale) de sprijin reciproc care activează la nivel de comunitate (coordonatori locali de proiect, voluntari, reprezentanți ai societății civile, femei și bărbați în etate implicați civic)

Locul prestării serviciilor: 15 comunități din raioanele Sîngerei, Telenești și Ungheni (vizite în teritoriu și ședințe online)

Angajator: HelpAge Moldova (AO)

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: mai 2024 – octombrie 2025

La concurs sunt invitați experți, pentru pregătirea, livrarea sesiunilor de instruire în domeniul advocacy și monitorizarea implementării activităților de advocacy care își propun să asigure integrarea necesităților vârstnicilor în politici publice, pentru grupuri de circa 15 persoane, membri ai Grupurilor de Sprijin Reciproc create pe lângă ONG-uri din 15 comunități din raioanele Sîngerei, Ungheni și Telenești, în conformitate cu Termenii de Referință

Termenul limită de depunere a dosarelor este 14 mai 2024, fără limită de oră.

Doar persoana/persoanele selectate vor fi contactate! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Persoanele / companiile interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs expert domeniul advocacy MOL002”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge Moldova.   

Pentru informații suplimentare: tel.: 022 225098, 069989827, Nina Guțu.