APSCF contractează servicii de consultanță în domeniul monitorizării și evaluării proiectelor

Distribuie prietenilor: 1. Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 58 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

Unul din domeniile de activitate și pledoarie al APSCF este educația de calitate.  Rolul societății civile în pledoarie pentru educație incluzivă și de calitate este esențial. Cu sprijinul organizațiilor societății civile și al partenerilor de dezvoltare, a fost posibilă îmbunătățirea politicilor, furnizarea de sprijin pentru profesioniștii din domeniul educațional, abilitarea copiilor pentru a vorbi despre problemele cu care se confruntă, multe dintre ele fiind legate de mediul școlar. Există, însă, încă multe de realizat pentru a îmbunătăți dialogul de politici și comunicarea cu factorii de decizie. OSC-urile necesită a fi consolidate și unite în pledoaria pentru cauze comune pentru a asigura o voce mai puternică. În acest context și cunoscând barierele existente, APSCF își propune să creeze oportunități pentru implicarea în dialogul cu autoritățile și stabilirea priorităților principale în ceea ce privește educația de calitate, prin implementarea proiectului „Împreună pentru educație de calitate”, cu suportul financiar oferit de Liechtenstein Development Service (LED).

Scopul proiectului constă în dezvoltarea participativă a unui program de pledoarie și capacitare a ONG-urilor pentru promovarea subiectelor selectate, relevante educației de calitate.

 1. Scopul și Obiectivele consultanței

Scopul acestei consultanțe este oferirea suportului echipei APSCF în elaborarea cadrului logic al programului elaborat de APSCF și partenerii săi; cadrului de monitorizare și evaluare și a documentelor conexe pentru programul care urmează a fi elaborat.

 

 1. Detalii despre livrarea serviciilor de consultanță

Activitățile urmează a fi realizate în perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021.

În scopul implementării obiectivelor stabilite consultantul urmează să considere activitățile incluse la p. 4 al acestor Termeni de Referință.

 1. Livrabile și termene limită
 

Activități

Livrabile

Termene limită* și nr de zile lucrătoare

1.      

Elaborarea cadrului logic (logframe) a programului dezvoltat, împreună cu echipa APSCF

Ajustare indicatori, metode de colectare date, rezultate etc.

3 zile

Decembrie 2020 – Ianuarie 2021

2.      

Elaborarea teoriei schimbării a programului dezvoltat, împreună cu echipa APSCF

Teoria schimbării elaborată

3 zile

Decembrie 2020 - Ianuarie 2021

3.      

Elaborarea cadrului/sistemului de monitorizare și evaluare a programului dezvoltat

Cadru/sistem de monitorizare și evaluare elaborat

4 zile

Decembrie- Ianuarie 2020

       

TOTAL:

10 zile

 

* Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractului de consultanță.

 

 1. Calificare și experiență
 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane;
 • Experiență de activitate în calitate de expert în monitorizare și evaluare (M&E) de min. 5 ani, în special pe domenii sociale, educație;
 • Experiență demonstrată de monitorizare și evaluare a proiectelor;
 • Experiență demonstrată în elaborare de planuri, programe, rapoarte, evaluări, studii, materiale și resurse M&E;
 • Cunoașterea politicilor, legislației și cadrului instituțional din Moldova în domeniul educației;
 • Experiență de lucru, inclusiv comunicare cu autoritățile publice centrale și locale, cu organizațiile societății civile și cu parteneri de dezvoltare;
 • Abilități excelente de analiză, raportare, comunicare, relaționare și organizare;
 • Cunoașterea excelentă a limbilor română și engleză scris și vorbit;
 1. Managementul consultanței

Expertul va planifica și coordona toate activitățile cu echipa  Secretariatului  APSCF.

Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, APSCF va facilita comunicarea cu organizațiile membre, organizațiile partenere și va furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către expert.

 1. Condiții de depunere a dosarului

 

 • Scrisoarea de intenție cu indicarea ofertei financiare (suma Euro NET**/ zi de consultanță);
 • CV-ul expertului.

** suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către APSCF în conformitate cu legislația în vigoare.

 

APSCF va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționate.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 24 noiembrie 2020, ora 18:00.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa [email protected] cu indicare la tema mesajului "Oferta servicii de consultanță- monitorizare și evaluare".

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit. Doar candidații preselectați în baza documentelor depuse vor fi invitați la interviu.

APSCF își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.