Devino susținător al portalului
Become a Patron!

ANPM - coordonator/coordonatoare a platformei online de instruire continuă a para-juriștilorContext: ANPM este organizația neguvernamentală și apolitică din Moldova. Urmărim abilitarea oamenilor cu cunoștințe juridice de bază, în mod confidențial, prin rețeaua de para-juriști competenți, ce activează într-un cadru legislativ clar, predictibil și orientat pe interesele și dezvoltarea oamenilor.

În baza cererii de finanțare pe care ANPM a înainta-o către Fundația Soros-Moldova, la 1.12 2020, Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova, a semnat un contract de grant cu Fundația Soros-Moldova. Grantul a fost acordat pentru realizarea proiectului” ”Creșterea calității serviciilor de asistență juridică primară prin dezvoltarea profesională a membrilor ANPM-etapa II”. Scopul acestuia este dezvoltarea competențelor populației de a-și rezolva problemele juridice

Obiectivele proiectului țin de contribuirea la îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ privind asistența juridică primară garantată de stat prin colaborare cu instituțiile din domeniu, dezvoltarea profesională a 49 de membri ANPM prin îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul juridic pe parcursul a 12 luni și creșterea vizibilității activității para-juriștilor prin îmbunătățirea raporturilor cu autoritățile naționale relevante, donatorii externi și ONG-urile din domeniu.

Proiectul este implementat în perioada 01.12.2020 - 30.11.2021.

Obiectivele concursului: selectarea unei persoane în poziția de coordonator/coordonatoare în vederea elaborării platformei online de instruire continuă a para-juriștilor

Cursul de instruire continuă online a para-juriștilor se va realiza pe platforma www.elearning.gov.md

Sarcini de bază:

- revizuirea conținutului materialului  platformei de instruire continuă, elaborate de experți. Transmiterea recomandărilor de îmbunătățire a materialelor;

- ajustarea curriculei de învățare în conformitate cu obiectivele de învățare per fiecare temă;

- asistarea companiei IT la încărcarea materielelor elaborate pe platforma electronică;

- asisarea companiei care va efectua materialele video pentru platformă;

- contribuirea la elaboratrea certificatului de participare ce va fi generat de către platformă;

- testarea finală a platformei în vederea asigurării funcționalității acesteia;

- asigurarea comunicării dintre toți partenerii interesați în vederea elaborării platformei;

- organizarea ședințelor dintre partenerii proiectului și persoanele fizice/juridice contractate în vederea elaborării platformei;

- evaluarea accesibilității platformei pentru para-juriști și asigurarea comunicării cu prestatorii de servicii în vederea îmbunătățirii acesteia;

- alte sarcini relevante poziției.

Calificări:

 • studii superioare în domeniul juridic;
 • Experiență în domeniul tehnologiilor informaționale, comunicare;
 • experiență profesională dovedită în domeniul aferent funcției (de exemplu, e-learning, formare, realizare de materiale didactice și creare de conținut online);
 • experiență în administrarea a sistemului de gestionare a învățării;

Avantaje:

 • experiență dovedită în dezvoltarea de conținut online și software de creație;
 • aptitudini în materie de concepție grafică și software de editare grafică;
 • experiență similară în vederea coordonării platformei de instruire;

PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR: 14 mai 2021- 30 septembrie 2021

 

CINE POATE PARTICIPA:

În cadrul concursului pot participa companii, birouri asociate, cabinete de avocați sau organizații necomerciale, cât și persoane fizice cu o experiență de minim 3 ani (confirmată Extrasul de înregistrare din registrul persoanelor juridice sau copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice sau a copiei diplomei de studii în domeniul dreptului).

CERINȚE FAȚĂ DE OFERTA TEHNICĂ:

 1. Profilul companiei/CV-ul expertului, inclusiv date despre companie/expert: denumire, adresa poștală, telefoane de contact, adrese electronice, persoanele de contact;
 2. Copia actelor de înregistrare a persoanei juridice/a diplomei de studii sau altă certificare similară în domeniul dreptului în cazul expertului persoană fizică;
 3. O scrisoare de intenție, care să justifice capacitatea și experiența ofertantului de a realiza sarcina propusă;
 4. 2 contacte de referință pentru a verifica experiențele similare anterioare;
 5. Plan de acțiuni cu indicarea termenilor de realizare pentru fiecare etapă respectând perioada de prestare a serviciilor indicate mai sus. Descrierea etapelor prestării serviciilor și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape.

 

A se elabora oferta tehnică reieșind dintr-un număr maxim de 17 de zile lucrătoare pentru realizarea activităților.

Locul desfășurării activităților:

Coordonatorul/coordonatoarea platformei online va lucra de la distanță.

OFERTA FINANCIARĂ se prezintă în dolari SUA suma brută pentru persoane fizice și suma totală pentru persoane juridice. Plata se va prezenta per zi lucrătoare și se va calcula pentru numărul de zile în care se vor realiza activitățile. Plata se va opera în lei la cursul de schimb valutar al finanțatorului ANPM.

CRITERII DE EVALUARE:

 • Experiența demonstrată în baza actelor depuse (20 de puncte);
 • Calitatea ofertei tehnice și descrierea clară a planului de acțiuni precum și a numărului de zile pentru realizarea livrabilului (50 de puncte);
 • Oferta financiară (30 de puncte).
 • Punctajul evaluării este de maximum 100 de puncte ce reprezintă o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maxim 70 de puncte) și oferta financiară (maximum 30 de puncte).

Etapele concursului:

Concursul de contractare a serviciilor poate fi constituit din trei etape:

 • Depunerea dosarului;
 • Interviul (pot fi organizate maxim 3 interviuri. Doar persoanele pre-selectate vor fi invitate la 

Pot fi organizate maxim 3 interviuri. Doar persoanele pre-selectate vor fi invitate la interviu. Interviurile vor avea loc în format online.

Interviurile vor avea în format online.

NOTĂ: Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

TERMEN LIMITĂ de DEPUNERE a DOSARELOR: 08 iunie 2021

 

Oferta va fi semnată, ștampilată de către persoana fizică/juridică ofertantă și expediată în versiune scanată la adresa info.anpm@gmail.com Pentru concretizări suplimentare persoana de contact Violetta Odagiu (mob) 068686472.

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan