Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

ANPM - Concurs privind selectarea unei persoane juridice/persoană fizică pentru prestarea serviciilor privind elaborarea materialelor de curs a instruirii continue online a para-juriștilor (3 module)CONTEXT: Asociația Națională a Para-Juriștilor din Republica Moldova (ANPM) este organizația necomercială și apolitică, care urmărește abilitarea juridică a comunității prin intermediul rețelei de para-juriști profesioniști și dedicați. Aceasta este preocupată de dezvoltarea profesională a para-juriștilor, de calitatea serviciilor prestate și de impactul activității acestora în comunitate. Para-juriștii sunt persoanele care au fost contractate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare de către Consiliul Național pentru Asistență Garantată de Stat (CNAJGS) pentru prestarea serviciilor juridice primare. Aceștia posedă studii juridice incomplete sau studii superioare complete în alt domeniu, care nu practică activitatea de avocat și care, după o instruire primară sunt calificați să acorde asistență juridică primară membrilor comunității din contul mijloacelor destinate acordării de asistență juridică garantată de stat.

În temeiul Proiectului “Creșterea calității serviciilor de asistență juridică primară prin dezvoltarea profesională a membrilor ANPM – etapa II” finanțat cu suportul Fundației Soros Moldova, una din activitățile acestuia constituie elaborarea materialelor de curs a instruirii continue online a para-juriștilor.

Cursul de instruire inițială online a para-juriștilor se va realiza pe platforma www.elearning.gov.md

Specificări:

ANPM are deja elaborate materiale pe aceste teme la un nivel redus de complexitate – acestea sunt utilizate în programul de instruire inițială.

În cadrul acestui concurs ne propunem să identificăm experți care să elaboreze materialele la un nivel de complexitate avansat. Aceste materiale ce vor fi utilizate în programul de instruire continuă a para-juriștilor.

SCOPUL SARCINII: Elaborarea materialelor de curs în limba română și în limba rusă a instruirii online a para-juriștilor.

Modulul de instruirilor cuprinde următoarele tematici:

MODUL I

Administrarea profesiei de para-jurist

 1. Lecții publice
 2. Activități de interes comunitar

Modul II A

Drept Civil

 1. Legislația civilă
 2. Nulitatea actului juridic
 3. Eficiența actelor juridice
 4. Dreptul de proprietate
 5. Contractul și conținutul contractului
 6. Contractele speciale
 7. Răspunderea delictuală
 8. Dreptul succesoral

Dreptul Familiei

 1. Regimul legal al bunurilor soților
 2. Relațiile juridice dintre părinți și copii
 3. Tutela și curatela copiilor
 4. Violența în familie

Dreptul muncii

 1. Contractul individual de muncă
 2. Timpul de lucru și timpul de odihnă
 3. Disciplina muncii
 4. Securitatea și sănătatea în muncă
 5. Răspunderea materială în dreptul muncii

Modul II B

Protecția datelor cu caracter personal

 1. Prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal
 2. Subiectul datelor cu caracter personal
 3. Controlul datelor cu caracter personal

Dreptul fiscal

 1. Impozite și taxe și tipurile lor

Legislația procedurală

 1. Procedura civilă
 2. Procedura penală
 3. Procedura contravențională
 4. Procedura administrativă
 5. Procedura de executare

LIVRABILE:

 1. Materiale de curs în limba română și rusă pentru fiecare dintre tematicile enunțate mai sus. Informațiile prezentate în materialele de curs urmează a fi prezentate într-o manieră comprehensibilă și de o complexitate medie. Volumul maxim a materialului de curs pentru fiecare temă urmează să nu depășească mai mult de 5-7 pagini.
 2. Structura preliminară a materialelor de curs: (a) obiectivele și sarcinile pentru fiecare temă; (b) conținutul textual și schematic; (c) 2 exerciții practice; (d) surse bibliografice sau electronice după caz.
 3. Structura materialelor de curs și a conținutului acestuia se vor prezenta beneficiarului și se vor ajusta în conformitate cu sugestiile și recomandărilor recepționate.

PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR: 17 mai 2021- 20 iunie 2021

 

PROCEDURA DE APLICARE

În cadrul concursului candidatul/candidata poate aplica pentru unu sau mai multe module. A se menționa în oferta tehnică și financiară pentru care modul/module se aplică.

 

CINE POATE PARTICIPA:

 

În cadrul concursului pot participa companii, birouri asociate, cabinete de avocați sau organizații necomerciale, cât și persoane fizice cu o experiență de minim 3 ani (confirmată Extrasul de înregistrare din registrul persoanelor juridice sau copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice sau a copiei diplomei de studii în domeniul dreptului).

Experiența în prestarea serviciilor similare sau experiență academică va constitui un avantaj.

 

CERINȚE FAȚĂ DE OFERTA TEHNICĂ:

 

 1. Profilul companiei/CV-ul expertului, inclusiv date despre companie/expert: denumire, adresa poștală, telefoane de contact, adrese electronice, persoanele de contact;
 2. Copia actelor de înregistrare a persoanei juridice/a diplomei de studii sau altă certificare similară în domeniul dreptului în cazul expertului persoană fizică;
 3. O scrisoare de intenție, care să justifice capacitatea și experiența ofertantului de a realiza sarcina propusă;
 4. 2 contacte de referință pentru a verifica experiențele similare anterioare;
 5. În cazul în care se aplică în echipă, se prezintă CV-urile fiecărui membru și a rolul fiecăruia în cadrul echipei. CV-ul specialistului/angajaților companiei urmează să conțină specificarea competențelor relevante pentru implicare în realizarea acestei activități;
 6. Plan de acțiuni cu indicarea termenilor de realizare pentru fiecare etapă respectând perioada de prestare a serviciilor indicate mai sus. Descrierea etapelor prestării serviciilor și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape.

 

A se elabora oferta tehnică reieșind dintr-un număr maxim de 25 de zile lucrătoare pentru realizarea livrabilului pentru fiecare dintre modulul II A și modulul II B și maxim 5 zile pentru modulul I.

 

OFERTA FINANCIARĂ se prezintă în dolari SUA (suma brută). Plata se va prezenta per zi lucrătoare și se va calcula pentru numărul de zile în care se va realiza livrabilul. Plata se va opera în lei la cursul de schimb valutar al finanțatorului ANPM.

A se prezenta oferta financiară separată pe livrabile în limba română și pe livrabile în limba română și limba rusă.

CRITERII DE EVALUARE:

 

 • Experiența demonstrată în baza actelor depuse (20 de puncte);
 • Calitatea ofertei tehnice și descrierea clară a planului de acțiuni precum și a numărului de zile pentru realizarea livrabilului (50 de puncte);
 • Oferta financiară (30 de puncte).
 • Punctajul evaluării este de maximum 100 de puncte ce reprezintă o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maxim 70 de puncte) și oferta financiară (maximum 30 de puncte).

TERMEN LIMITĂ de DEPUNERE a DOSARELOR: 10 mai 2021

 

Oferta va fi semnată, ștampilată de către compania/persoana fizică ofertantă și expediată în versiune scanată la adresa info.anpm@gmail.com Pentru concretizări suplimentare persoana de contact Violetta Odagiu (mob) 068686472.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute în anunțul concursului sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan