TERMEN EXTINS pentru concursul de selectare a unui autor de Curriculum și Suport de curs

Distribuie prietenilor:A.O. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) anunță concurs de selectare a unui autor/autoare de Curriculum și Suport de Curs pentru formarea de formatori în domeniul elaborării și implementării participative a Politicii de protecție a copilului (PPC) în instituțiile de învățământ.

Locul: lucrul la distanță

Tipul contractului: Servicii de consultanță individuală

Durata preconizată a consultanței: ianuarie 2021 – februarie 2021

Context

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este organizație neguvernamentală care are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Unul dintre obiectivele strategice ale CNPAC pentru perioada 2019-2023 este promovarea unui mediu rezilient față de orice formă de violență, iar realizarea acestui obiectiv prevede implementarea programelor de dezvoltare a rezilienței copiilor față de abuzul și exploatarea sexuală, dar și a politicilor instituționale de protecție a copiilor.

CNPAC vine să consolideze eforturile realizate în acest domeniu atât de instituțiile de stat, cât și de organizațiile societății civile, implementând cu suportul UNICEF Moldova, în perioada decembrie 2020 – februarie 2022, proiectul „Creșterea rezilienței comunitare în abordarea violenței față de copii”, în cadrul proiectului  „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni” (Proiectul EVA), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

Astfel, pentru realizarea Obiectivului 1. Dezvoltarea capacităților instituțiilor de învățământ și a tinerilor cu privire la dezvoltarea și implementarea politicilor și programelor care abordează violența copiilor și stereotipurile de gen, CNPAC va oferi asistență la elaborarea și implementarea PPC în 21 de școli din raioanele Cahul și Ungheni.

Politica de protecție a copilului este un document intern de proceduri/instrucțiuni care are scopul să asigure că personalul, operațiunile și programele instituției/ organizației nu dăunează copiilor, prin prevenirea riscului de vătămare și abuz, dar și raportarea către autoritățile competente a cazurilor suspecte sau reale de abuz și/sau exploatare.

Asigurarea unui mediu protector cu respectarea drepturilor copiilor este prevăzută atât în Convenția ONU privind  Drepturile Copilului, cât și în actele normative naționale. Astfel, Codul Educației al Republicii Moldova, aprobat de Parlament în 2014, conține angajamente ale instituțiilor de învățământ privind dezvoltarea unui mediu sigur, printre care: neadmiterea tratamentelor şi pedepselor degradante, discriminării sub orice formă şi aplicării niciunei forme de violență fizică sau psihică; informarea elevilor despre toate formele de violență şi manifestările comportamentale ale acestora, despre persoanele şi instituțiile la care se pot adresa atunci când sunt supuși unui act de abuz;  intervenția pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicitarea ajutorului în cazul în care nu se poate interveni de sine stătător.

Obiectivele și sarcinile serviciilor de consultanță

Obiectivul general este de a elabora Curriculumul și  suportul de curs  pentru formarea de formatori în domeniul  elaborării și implementării participative a Politicii de protecție a copilului în instituțiile de învățământ, care va conține:

 • Repere conceptuale,
  • identificare și evaluarea riscurilor activităților realizate în raport cu copiii din instituția școlară,

La elaborarea suportului de curs se va ține cont de conținutul sesiunilor tematice conform Curriculumului, acesta fiind destinat formatorilor, luându-se în calcul următoarele aspecte: durata sesiunii, obiectivele, materialele necesare, modul de desfășurare, sugestii pentru moderator, anexe relevante.

Termenul de realizare și produsele livrate

Consultanța va cuprinde 3 luni, în perioada ianuarie 2021 - februarie 2021, fiind livrate următoarele produse:

 1. Curriculum pentru formarea de formatori în domeniul elaborării și implementării participative a Politicii de protecție a copilului în instituțiile de învățământ;
 2. Suport de curs pentru Curriculumul elaborat.

 

Nr. 

Sarcini 

Livrabile 

Termeni 

1.1 

Elaborarea proiectului de curriculum, cu includerea componentelor specificate la pct.2  

Proiect de curriculum

Ianuarie 2021 

(10 zile)

1.2

Elaborarea proiectului conținutului sesiunilor tematice conform Curriculumului

Proiect al conținutului sesiunilor tematice elaborat

Ianuarie 2021

(10 zile)

1.3.

Elaborarea curriculumului final pentru formarea de formatori în domeniul elaborării și implementării participative a Politicii de protecție a copilului în instituțiile de învățământ

Curriculum elaborat

Ianuarie 2021

(2 zile)

1.4

Elaborarea proiectului conținutului sesiunilor tematice conform Curriculumului

Suport de curs structurat conform sesiunilor tematice elaborat

Ianuarie 2021

(3 zile)

 

Calificare și experiență

Experiență

 • studii superioare în domeniul juridic, social sau alte domenii relevante;
 • experiență de cel puțin 5 ani în domeniul drepturilor/protecției copilului;
 • experiență în elaborarea PPC în instituții de învățământ sau alte instituții;
 • o bună cunoaștere a cadrului legislativ în domeniul protecției copilului împotriva violenței;
 • experiență în elaborarea curriculum-urilor;
 • cunoașterea limbii române.

 Competențe

 1. Abilități analitice excelente, capacitate de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cercetare;
 2. Abilități excelente de scriere, structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența mesajului;
 3. Abilitatea de a lucra rapid, inclusiv în mediul online;
 4. O bună cunoaștere a limbii române.

Procedura de aplicare și procesul de selecție

Dosarul depus va include:

 • CV-ul candidatului/candidatei care demonstrează calificările, competențele și  experiența relevantă consultanței
 • Oferta tehnică care va include o viziune generală asupra realizării consultanței și termenii de realizare;
 • Oferta financiară (nr. de zile, taxa de zi și prețul net în valută națională);

Criterii de evaluare ale dosarelor depuse:

 • Studiile absolvite;
 • Experienţa anterioară;
 • Nivelul de expertiză;
 • Calitatea şi relevanţa ofertei tehnice;
 • Oferta financiară.

Termenul-limită pentru aplicare este 8 ianuarie 2021. Dosarele vor fi depuse la adresa de e-mail: [email protected] cu mențiunea "Consultanță elaborarea Curriculum”. Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu, iar cererile incomplete nu vor fi examinate.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, Dvs. sunteți de acord ca datele personale să fie utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.